PL EN
Wróć

Naczynia laboratoryjne

 • Tygle

  Tygle

  Tygle laboratoryjne to powszechnie stosowany sprzęt laboratoryjny o kształcie zbliżonym do kubka z pokrywką lub bez, służący do wykonywania operacji...

  sprawdź
 • Wanienki laboratoryjne

  Wanienki laboratoryjne

  Wanienki laboratoryjne mają zastosowanie oraz działanie zbliżone do tygli laboratoryjnych. Wykonane zostały ze specjalnego gatunku porcelany....

  sprawdź
 • Inne

  Inne

  W naszym asortymencie oprócz szklanych naczyń laboratoryjnych posiadamy również drobne akcesoria pozwalające na usprawnienie pracy laboratoryjnej....

  sprawdź
 • Parownice

  Parownice

  Parownice laboratoryjne to naczynia w kształcie czaszy służące najczęściej  do odparowywania oraz zatężania roztworów. Parownice laboratoryjne...

  sprawdź
 • Moździerze

  Moździerze

  Moździerz laboratoryjny to naczynie z tłuczkiem wykorzystywane do ręcznego rozdrabniania i ucierania różnorodnych substancji. Moździerze w zależności...

  sprawdź
 • Krystalizatory

  Krystalizatory

  Krystalizator to płaskie naczynie laboratoryjne, które służy do procesu krystalizacji. Stosunek średnicy dna do wysokości ścianek bocznych zlewek...

  sprawdź
 • Szkiełka zegarkowe

  Szkiełka zegarkowe

  Szkiełka zegarowe to rodzaj szklanego sprzętu laboratoryjnego o kształcie okrągłego fragmentu sfery. Szkiełka wykorzystywane są do prostych,...

  sprawdź
 • Butle laboratoryjne

  Butle laboratoryjne

  Butle laboratoryjne należą do najczęściej używanych naczyń laboratoryjnych w codziennej pracy w laboratorium. Każde laboratorium jest stosuje...

  sprawdź
 • Piknometry

  Piknometry

  Piknometr to laboratoryjne naczynie szklane, które umożliwia precyzyjny odczyt masy cieczy, przy ściśle określonej objętości. Metoda piknometryczna...

  sprawdź
 • Naczynka wagowe

  Naczynka wagowe

  Naczynka wagowe wykorzystywane są do precyzyjnego odważania większości substancji stałych. Większość naczynek wagowych wykonana została  z cienkiego...

  sprawdź
 • Probówki

  Probówki

  To rodzaj naczyń laboratoryjnych o kształcie walcowatego naczynia. Tradycyjne probówki wykonane są ze szkła o kształcie rurki z jednej strony...

  sprawdź

Naczynia laboratoryjne to kompleksowy zestaw artykułów, które doskonale sprawdzą się w różnych laboratoriach. Naczynia laboratoryjne dzięki zastosowaniu odpowiednich surowców oraz metod produkcji cechują się doskonałą odpornością na wysoką temperaturę, kwasy, zasady, jak również roztwory zasadowe. W naszej ofercie znajduje się szereg tygli, wanienek, parownic, moździerzy, krystalizatorów oraz innych naczyń laboratoryjnych rutynowo wykorzystywanych w środowisku laboratoryjnym. Zachęcamy do zapoznania się z naszym bogatym asortymentem laboratoryjnym. W przypadku zainteresowania naczyniami laboratoryjnymi prosimy, o złożenie zapytania ofertowego bądź zwrócenie się do naszego doradcy celem doboru sprzętu laboratoryjnego.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.