PL EN

Piknometry

 • Piknometr kalibrowany

  Piknometr kalibrowany

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml

  sprawdź
 • Piknometr kalibrowany z termometrem

  Piknometr kalibrowany z termometrem

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml

  sprawdź
 • Piknometr niekalibrowany

  Piknometr niekalibrowany

  Producent: Archem

  Nr kat.:

  Pojemność: 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml

  sprawdź
 • Piknometr Gay-Lussaca

  Piknometr Gay-Lussaca

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml

  sprawdź
 • Piknometr Reischauera

  Piknometr Reischauera

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml

  sprawdź
 • Piknometr z termometrem, pojemność nominalna przybliżona, z boczną rurką

  Piknometr z termometrem, pojemność nominalna przybliżona, z boczną rurką

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml

  sprawdź
 • Piknometr z termometrem, pojemność nominalna przybliżona, bez bocznej rurki

  Piknometr z termometrem, pojemność nominalna przybliżona, bez bocznej rurki

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml

  sprawdź
 • Piknometr wg Reischauera z lejkiem

  Piknometr wg Reischauera z lejkiem

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml

  sprawdź
 • Piknometr z termometrem, pojemność nominalna przybliżona, z boczną rurką i płaszczem próżniowym

  Piknometr z termometrem, pojemność nominalna przybliżona, z boczną rurką i płaszczem próżniowym

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml

  sprawdź
 • Piknometr wg Reischauera z podziałką milimetrową na szyjce

  Piknometr wg Reischauera z podziałką milimetrową na szyjce

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 25 ml, 50 ml, 100 ml

  sprawdź
 • Piknometr dla drogownictwa

  Piknometr dla drogownictwa

  Producent: labo24

  Nr kat.:

  Pojemność: 1000 ml, 2000 ml

  sprawdź
Piknometr to laboratoryjne naczynie szklane, które umożliwia precyzyjny odczyt masy cieczy, przy ściśle określonej objętości. Metoda piknometryczna to jedna z najbardziej podstawowych sposobów wyznaczania gęstości substancji w stanie ciekłym. Piknometry wyposażone są w szlifowany korek z zatopioną rurką kapilarną, dzięki której ułatwiona jest obserwacja cieczy znajdującej się w naczyniu. Kapilary mają małą średnicę, przez co parowanie substancji z naczynia jest zminimalizowane i nie ma istotnego wpływu na ostateczny pomiar masy cieczy. W ofercie posiadamy m.in. piknometry kalibrowane, niekalibrowane, piknometry z termometrem, z boczną rurką, z lejkiem, podziałką oraz wiele innych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.