PL EN
Wróć

Wyparki próżniowe

 • Wyparka próżniowa RE-100D

  Wyparka próżniowa RE-100D

  Producent: Phoenix

  Nr kat.:

  Prędkość obrotowa [rpm]: 20 do 280 obr/min

  Temperatura [oC]: RT -180 °C

  sprawdź
 • Wyparki próżniowe STRIKE 300

  Wyparki próżniowe STRIKE 300

  Producent: Steroglass S.r.l.

  Nr kat.:

  Opcje w standardzie: chłodnica pionowa w wersji standard, chłodnica pionowa pokryta tworzywem, chłodnica skośna w wersji standard, chłodnica skośna pokryta tworzywem

  sprawdź
 • Wyparki próżniowe STRIKE 20

  Wyparki próżniowe STRIKE 20

  Producent: Steroglass S.r.l.

  Nr kat.:

  Opis: Kolba wyparna 20L

  Opcje w standardzie: chłodnica zstępująca, chłodnica wstępująca

  sprawdź
 • Wyparki próżniowe STRIKE 100

  Wyparki próżniowe STRIKE 100

  Producent: Steroglass S.r.l.

  Nr kat.:

  Opis: Kolba wyparna 100L, Kolba wyparna 100L , Kolba wyparna 50L

  Opcje w standardzie: chłodnica wstępująca, chłodnica zstępująca

  sprawdź
 • Wyparki próżniowe STRIKE 100 ATEX

  Wyparki próżniowe STRIKE 100 ATEX

  Producent: Steroglass S.r.l.

  Nr kat.:

  Opis: Kolba wyparna 100L, Kolba wyparna 100L , Kolba wyparna 50L

  Opcje w standardzie: chłodnica wstępująca, chłodnica zstępująca

  sprawdź
 • Wyparki obrotowe

  Wyparki obrotowe

  sprawdź

Wyparka próżniowa służy do kontrolowanego odparowywania cieczy. Wyparka próżniowa składa się z kolby okrągłodennej, łaźni wodnej (czasami stosuje się łaźnie olejową w przypadku konieczności podgrzewania cieczy do wyższych temperatur), zespołu napędowego oraz statywu, chłodnicy zwrotnej wraz z kolbą zwaną odbieralnikiem. Wyparki są bardzo często używanym sprzętem m. in. do: szybkiego zatężania roztworów, odparowywania rozpuszczalników z mieszanin reakcyjnych i ekstrakcyjnych, regeneracji rozpuszczalników, w procesach szybkiego oddzielania lotnych produktów poreakcyjnych od osadów stanowiących produkty uboczne – zamiast uciążliwych i długotrwałych procesów filtracji. Istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji urządzenia w zależności od metodyki prowadzonych badań. Do wyboru jest model z chłodnicą skośną lub pionową oraz szereg pojemności kolb wyparnych oraz odbieralników. Do wypadki próżniowej konieczne jest podłączenie pompy próżniowej np.: można zastosować pompy firmy Vacuubrand, których szeroka oferta znajduję się w ofercie naszej firmy. W naszej ofercie znajdą Państwo również wypadki próżniowe przemysłowe, które mają stosowane są w celu zagęszczenia produktów spożywczych np.: przemyśle mleczarskim do produkcji mleka skondensowanego, przemyśle owocowo-warzywny - produkcja dżemów, koncentratów pomidorowych  oraz soków owocowych, przemyśle cukrowniczym do  zagęszczenie soku z buraków, przemysł cukierniczy w produkcji masy karmelowej oraz w przemyśle gorzelniczym w procesie zagęszczania odcieków z wywarów.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.