PL EN

Wyparki próżniowe STRIKE 300

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA STRIKE 300 WERSJA EN

 • Dostępne modele z chłodnicami pionowymi lub skośnymi
 • Wielofunkcyjny ekran dotykowy zgodny z GLP
 • Szkło w wersji standard lub pokryte tworzywem
 • Przezroczysta osłona kolby obrotowej i łaźni
 • Automatyczny system podnoszenia szkła
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Gwarancja 12 miesięcy z możliwością wydłużenia 

Nowoczesna, bezpieczna wyparka obrotowa, zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i optymalizacji wydajności. Przezroczysta osłona zapewnia zarówno użytkownikowi, jak i środowisku pracy maksymalną ochronę przed ruchomymi i gorącymi elementami. Nie wymaga konserwacji.


Bezpieczeństwo:

Wyparka rotacyjna STRIKE 300 łączy w sobie doskonałą pracę i wysoki poziom wykonania a wszystko to w ergonomicznej konstrukcji.

Maksymalne bezpieczeństwo przy odparowywaniu rozpuszczalników w laboratorium.

Zdrowie i bezpieczeństwo najważniejsze w miejscu pracy.


Konstrukcja:

Kompaktowa i nowoczesna.

Cały panel kontrolny (wyświetlacz i pokrętło) umiejscowiony jest w centralnej części urządzenia gwarantuje to poręczne korzystanie.


Panel kontrolny:

Dotykowy wyświetlacz jest szeroki a wyświetlane na nim informacje są proste w zrozumieniu. Mikroprocesor jest wielofunkcyjny i zgodny z GLP.

Start/stop i pokrętło do regulacji.


Podnośnik do szkła:

Urządzenie wyposażone jest w podnośnik do szkła sterowany elektronicznie (Wyposażenie standardowe).


Szczelność systemu:

Szczelność układu jest bardzo ważna. W skład systemu uszczelniającego wchodzą uszczelki wykonane z PTFE i z grafitu a nie jak w przypadku innych modeli uszczelki słabej jakości i inne materiały, które mogły by być zniszczone pod wpływem rozpuszczalników.

System gwarantuje szczelność samo-smarowanie i ochronę przed korozją.


Automatyczna praca:

Dzięki kontrolerowi próżni w ST 300 i czujnikowi Pt-100 istnieje możliwość ustawienia ramp próżni (całkowita separacja rozpuszczalników - wyposażenie opcjonalne).


Montaż kolby:

Do całego systemu montuje się kolbę z gwintem przykręcając ją.

Zamontowanie i osunięcie kolby z systemu jest bardzo proste.

Można również użyć tradycyjnych kolb bez gwintu używając specjalnego klipsu do zamocowania.


Przezroczysta osłona bezpieczeństwa:

Osłona zapewniająca nam bezpieczeństwo jest dostarczana ze wszystkimi modelami (Wyposażenie standardowe).

Istnieje możliwość nie używania osłony poprzez odsunięcie jej na bok urządzenia.


Dane techniczne:

 • Zdejmowana przezroczysta osłona bezpieczeństwa

 • Podnośnik do szkła jest tak zaprojektowany, że pozwala podnoszenie szkła w osłonie lub bez niej.

 • Uszczelki wykonane z PTFE i z grafitu (PTFE -ma dobre właściwości smarujące oraz nie przywierają do niego żadne zanieczyszczenia. Inną ważną właściwością PTFE jest jego wysoka odporność chemiczna. Praktycznie nie reaguje on z niczym, ani w niczym się nie rozpuszcza, nawet w stężonym kwasie fluorowodorowym. Grafit podobnie jak PTFE charakteryzuje się małą reaktywnością jest miękki i tłusty w dotyku. Uszczelki wykonane z płyt grafitowych mogą być stosowane w zakresie temperatur od -200 °C do 650 °C.

 • Urządzenie wyposażone jest w w mechanizm podnoszący szkło laboratoryjne (w przypadku awarii zasilania można ręcznie podnosić jak i opuszczać szkło)

 • Ekran dotykowy LCD monochromatyczny 3,5” zgodny z GLP

 • Szybki start/stop i wybór za pomocą pokrętła

 • Sposób przymocowywania kolby Rodavis (można również używac zwykłych kolb o szlifie 29/32)

 • Łaźnia wolnostojąca (w każdej chwili można zmienić jej położenie a także w prosty sposób można wylać z niej zawartość).

 • Standardowy interfejs USB

 • Czujnik temperatury oparów PT100 (opcjonalnie).

 • Kontroler próżni (opcjonalnie).

 • Zakres obrotów: od 20 do 280 rpm (silnik o mocy 150W).

 • Zakres grzania łaźni: od temperatury otoczenia aż do 185ºC (możliwość grzania wody i oleju).

 • Moc łaźni: 1200W

 • Pojemność łaźni: 5 L.

 • Łaźnia pokryta PTFE.

 • Modele dostępne są z chłodnicami pionowymi lub ukośnymi.

 • Szkło standardowe lub opcjonalnie można wybrać szkło pokryte tworzywem sztucznym.

 • W zestawie kolba do odparowywania rozpuszczalnika o pojemności 1000 ml (opcjonalnie można wybrać pojemność: od 50 do 3000 ml).

 • W zestawie kolba do zbierania rozpuszczalnika o pojemności 1000 ml (opcjonalnie można wybrać pojemność: od 250 do 2000 ml).

 • Wymiary całkowite: 690x700x430 mm (wersja pionowa HxDxL).

 • Waga: 26,5 kg (wersja pionowa).

 • Wymiary całkowite: 690x790x430 mm (wersja skośna HxDxL).

 • Waga: 26 kg (wersja skośna).

 • Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz.

 • Pobór mocy: 1400W.


Panel kontrolny:

 • Wyświetlacz graficzny dotykowy LCD 3.5”

 • Szybki start/stop i wybór podstawowych parametrów

 • Czas rzeczywisty - wyświetlanie wszystkich podstawowych parametrów pracy (temperatura łaźni, prędkość obrotowa) jak i wartość próżni i temperaturę oparów ( tylko w przypadku, gdy zakupimy sondę i kontroler próżni)

 • Wyświetla również czas rzeczywisty metody pracy

 • Możliwość zapisu i odczytu 10 metod

 • Timer

 • Możliwość ustawienia ramp zgodnie z czasem (jeśli kontroler próżni jest zakupiony)

 • Urządzenie można podłączyć do komputera (port USB)

 • Dzięki portowi USB można aktualizować oprogramowanie

 • Cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej, sterowany elektronicznie

  Wyposażenie opcjonalne:

- Sonda PT100
- Kontroler próżni ST300 (kompatybilny z oprogramowaniem) lub inny
- Pompa próżniowa
- Pułapka dla rozpuszczalników
- Cyrkulacyjny agregat chłodzący
- Chłodnica skośna/pionowa
- Kolby wyparne o pojemnościach: 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 ml
- Kolby wyparne do proszków o pojemnościach: 500, 1000, 2000, 3000 ml
- Kolby odbieralnikowe o pojemnościach: 500, 1000, 2000 ml

Model Opcje w standardzie
Wyparka STRIKE 300, chłodnica pionowa standard nr kat.: SQED059112 chłodnica pionowa w wersji standard
Wyparka STRIKE 300, chłodnica pionowa pokryta tworzywem nr kat.: SQED059418 chłodnica pionowa pokryta tworzywem
Wyparka STRIKE 300, chłodnica skośna standard nr kat.: SQED059113 chłodnica skośna w wersji standard
Wyparka STRIKE 300, chłodnica skośna pokryta tworzywem nr kat.: SQED059419 chłodnica skośna pokryta tworzywem

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.