PL EN
Wróć

Zlewki

 • Zlewki szklane i porcelanowe

  Zlewki szklane i porcelanowe

  Zlewki szklane i porcelanowe to naczynia przeznaczone do użytku laboratoryjnego o cylindrycznym kształcie. Najczęściej zlewki wykonane są z materiałów...

  sprawdź
 • Zlewki z tworzyw sztucznych

  Zlewki z tworzyw sztucznych

  Zlewki z tworzywa sztucznego to naczynia, które z powodzeniem nadadzą się do pracy w laboratorium, tam gdzie szczególnie ważna jest odporność...

  sprawdź
 • Zlewki ze stali nierdzewnej

  Zlewki ze stali nierdzewnej

  Zlewki ze stali nierdzewnej wykorzystywane są na szeroką skalę w większości laboratoriów. Powszechnie stosuje się je przyrządzania i odmierzania...

  sprawdź

Zlewka laboratoryjna to naczynie do użytku laboratoryjnego zwykle ze szkła borokrzemowego, porcelany lub z tworzywa sztucznego o kształcie cylindrycznym. Ścianki takiego naczynia są równoległe. Popularna zlewka przypomina kształtem szklankę, a dno jej zakończenia jest lekko zaokrąglone w celu uniknięcia naprężeń i gwałtownych pęknięć przy podgrzewaniu zlewki. Większość zlewek posiada wylew ułatwiający przelewanie płynów (tzw. dzióbek) oraz orientacyjną skalę objętości, która wskazuje nam przybliżoną ilość cieczy znajdująca się w zlewce. Pojemność oferowanych przez nas zlewek jest dość zróżnicowana, waha się ona od 5ml do 50000 ml. Z kolei stosunek średnicy dna do wysokości ścianek bocznych zlewek zmienia się w bardzo szerokim zakresie od około 3:1 w przypadku krystalizatorów, aż do 1:5 w przypadku zlewek o kształcie wysmukłym. Zlewki laboratoryjne zazwyczaj stosowane są do przygotowywania roztworów w pracy w laboratorium, odmierzania objętości substratów, zbierania zużytych odczynników chemicznych, miareczkowania, czy przeprowadzania procesów krystalizacji. Zlewki odporne są na działanie wysokiej temperatury tj. np.: gorącej wody,olejów czy kwasów, a także roztworów zasadowych. W ofercie mamy również specjalne zlewki grubościenne o zwiększonej odporności mechanicznej. W sprzedaży posiadamy także zlewki kwarcowe i stożkowe, jak również zlewki ze stali nierdzewnej. W przypadku dalszych pytań postaramy się dobrać zlewki zgodne z Państwa potrzebami.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.