PL EN
Wróć

Fotometry

 • Fotometry płomieniowe FP

  Fotometry płomieniowe FP

  Producent: Kruss

  Nr kat.:

  Interfejs: 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232 do drukarki, 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232 do drukarki Upgrade 4-20 mA analogowy, pasywny interfejs prądowy, 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232RS-232 do drukarki, 1x PROFIBUS DP (process interface) 2x Ethernet (intranet, LIMS) 2x RS-232 (wielofunkcyjne) 2x USB

  sprawdź
 • Fotometr MD 100

  Fotometr MD 100

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: fotometr przenośny

  sprawdź
 • Fotometr MD 110

  Fotometr MD 110

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Funkcja Bluetooth 

  sprawdź
 • Fotometr MD 200

  Fotometr MD 200

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Precyzyjny pomiar

  sprawdź
 • Fotometr MD 600

  Fotometr MD 600

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Podczerwień, Bluetooth, aplikacja AquaLX

  sprawdź
 • Fotometr Multidirect

  Fotometr Multidirect

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Z baterią, Bez baterii

  sprawdź
 • Fotometr Scuba II

  Fotometr Scuba II

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Fotometr kieszonkowy do pomiaru basenów

  sprawdź
 • Fotometr PM 600

  Fotometr PM 600

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: 13 parametrów, Podczerwień, 35 parametrów, podczerwień, 35 parametrów, Bluetooth

  sprawdź
 • Fotometry do oznaczania amoniaku, żelaza i fosforanów

  Fotometry do oznaczania amoniaku, żelaza i fosforanów

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Dokładność: ± 0,30 mg/L, ± 0,09 mg/L, ± 0,06 mg/L, ± 0,07 mg/L

  sprawdź
 • Fotometry do oznaczania chloru wolnego i chloru całkowitego

  Fotometry do oznaczania chloru wolnego i chloru całkowitego

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Dokładność: ± 0,06 mg/L, ± 0,17 mg/L, ± 1,0 mg/L, ± 0,1 pH

  sprawdź

Fotometr to przyrząd służący do pomiaru wielkości fizycznych charakteryzujących promieniowanie świetlne. Fotometr może być stosowany w fotometrii, w spektrofotometrii, w różnych technikach oświetleniowych i np. fotografii (światłomierz, eksponometr, luksomierz). W fotometrii płomieniowej fotometr wykorzystywany jest służy do analizy spektralnej płomienia.W zależności do wyboru wiązki promieniowania możliwy jest pomiar danej substancji chemicznej. Urządzenia te odznaczają się dużą dokładnością odczytu oraz natychmiastowymi wynikami pomiarów. W zależności od przeznaczenia modelu fotometry znajdują zastosowanie przy badaniu wody w basenach, do badania domowych środków czyszczących, badaniu dodatków do zmywarek czy produktach do uzdatniania wody. W ofercie naszej firmy posiadamy również bardzo zaawansowane fotometry płomieniowe.Dostępne na rynku fotometry to przeważnie urządzenia przenośne, lekkie, które można zabrać ze sobą w miejsce badania – np. w pełni wyposażona walizka przenośna z fotometrem oraz wszystkimi odczynnikami, które są niezbędne podczas badania. Nawet przenośne urządzenia charakteryzują się wysoką dokładnością i powtarzalnością, występują w bardzo różnych konfiguracjach parametrów. Dla wygody obsługi urządzenia posiadają podświetlany wyświetlacz, wodoodporną konstrukcję, a ich obsługa jest niezwykle łatwa i intuicyjna. Urządzenia są proste do kalibracji, możliwość zmiany jednostki, w jakiej podawany jest pomiar zapewnia wygodę obsługi i otrzymanie bezpośrednich wyników w jednostce, w jakiej uzyskiwane były starsze pomiary, co bardzo ułatwia porównywanie uzyskanych wartości i ich zmiany. Urządzenia mogą być wyposażone w tzw. funkcje jednorazowego zerowania - podczas testowania nowej próbki, raz wyzerowany przyrząd automatyczne zapamiętuje moment zerowania i stanowi to punkt odniesienia do kolejnych pomiarów.Wiele z dostępnych na rynku fotometrów są dostarczane gotowe do użycia z kilku / kilkunastoma krzywymi kalibracyjnymi oraz z zaprogramowanymi metodami testowymi. Niektóre z urządzeń mają nawet sto kilkadziesiąt metod testowych, co czyni je niezwykle wszechstronnymi urządzeniami.Urządzenia posiadają łatwy dostęp do nowych parametrów testowania i zakresów, w miarę pojawienia się dodatkowych metod testowych nowa aktualizacja oprogramowania jest dostępna do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej producenta na naszej stronie internetowej.Wiele z bardziej zaawansowanych urządzeń (przenośnych również) posiadają możliwości przechowywania i przesyłania danych – nawet do 1000 odczytów z identyfikatorem lokalizacji, datą oraz godziną wykonania. Dane pomiary zapisane w urządzeniu można łatwo wyeksportować bezpośrednio do pliku Excel lub .txt. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami celem doboru odpowiedniego do Państwa potrzeb fotometru.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.