PL EN

Fotometr MD 600

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Do testowania wody
 • Szybkie testowanie
 • Mobilne zarządzanie danymi
 • Ponad 120 metod testowych
Nowoczesny, mobilny fotometr do szybkiego i niezawodnego testowania wody


Fotometr MD 600 idealnie nadaje się do analizy i testów ścieków, wody pitnej, próbek i wody przemysłowej lub próbek wody do badań naukowych lub pracy w dowolnym miejscu i czasie w warunkach laboratoryjnych. Wszystkie przyrządy pomiarowe posiadają właściwości analityczne fotometru laboratoryjnego dla wszystkich ważnych parametrów w analizie wody. Niezawodne i szybkie testowanie jest gwarantowane dzięki długoterminowym, stabilnym diodom LED, filtrom interferencyjnym, interfejsowi Bluetooth, mobilnemu zarządzaniu danymi za pośrednictwem aplikacji, ponad 120 wstępnie zaprogramowanym metodom testowym i wielu innym funkcjom.

Cechy charakterystyczne fotometrów serii MD 600:

 • Łatwy dostęp do nowych parametrów testowania i zakresów
  Nigdy więcej nie będziesz mieć przestarzałego urządzenia! W miarę pojawienia się dodatkowych metod testowych nowa aktualizacja oprogramowania jest dostępna do bezpłatnego pobrania na naszej stronie internetowej.

 • Dostęp do ważnych informacji testowych na ekranie
  Użycie prawidłowego odczynnika i komórki próbki do zaprogramowanej krzywej kalibracji jest niezbędne do uzyskania dokładnych wyników. Za naciśnięciem przycisku łatwo jest potwierdzić, co jest wymagane do testu. Informacje o metodzie pokażą również, które współczynniki konwersji można automatycznie zastosować do metody, więc wyniki są wyświetlane w wymaganych jednostkach sprawozdawczych.

 • Nie ma potrzeby zapamiętywania numerów metod w celu uzyskania dostępu do metody testowej
  System menu przewijanego umożliwia nawigację do potrzebnego testu bez konieczności zapamiętywania numeru metody testowej. Ponadto można zdefiniować menu ulubionych użytkowników, aby przyrząd wyświetlał tylko te metody testowania, które chcesz zobaczyć.

 • Możliwości przechowywania i przesyłania danych
  Do 1000 odczytów z identyfikatorem lokalizacji, datą i godziną. Dane testowe zapisane w urządzeniu można łatwo wyeksportować za pomocą akcesorium IRiM, które korzysta z połączenia na podczerwień, aby eksportować dane bezpośrednio do pliku Excel lub .txt.

 • Wybór platform odczynników
  Dzięki ponad 120 wstępnie zaprogramowanym metodom testowania na jednym urządzeniu, wiele parametrów oferuje wybór użycia postaci stałych, proszków lub płynnych odczynników.  

 • Tworzenie krzywych kalibracji zdefiniowanych przez użytkownika
  Czy masz zastrzeżoną metodę testową lub wymóg zgodności z określoną standardową metodą rządową lub organizacyjną? Masz już dość przekształcania wartości ABS lub% T w wartości znaczące? Tworzenie i przechowywanie aż 35 zdefiniowanych przez użytkownika metod w serii MD 600 jest łatwe. Można zdefiniować i zrealizować maksymalnie 25-rzędowy wielomian wraz z parametrami testu, takimi jak długość fali, zakres pomiarowy, typ jednostki i liczba wyświetlanych miejsc po przecinku.  

 • Dokładne, powtarzalne wyniki
  Układ optyczny serii MD 600 działa z sześcioma unikalnymi długościami fal. Dzięki zastosowaniu diod LED i filtrów interferencyjnych przyrząd szybko daje wyniki,których możesz być pewny.   

 • Funkcja jednorazowego zerowania
  Nie trać czasu na czekanie, aż urządzenie wyzeruje się po każdym teście. Podczas testowania nowej próbki należy wyzerować przyrząd raz, a wszystkie kolejne testy tej próbki nie wymagają ponownego zerowania przyrządu.
Dane techniczne MD 600 MD 610 MD 640
Optyka Diody LED, filtry interferencyjne (IF) i fotodetektor w przezroczystej komorze próbki
Zakres długości fali:
430 nm IF Δλ = 5 nm
530 nm IF Δλ = 5 nm
560 nm IF Δλ = 5 nm
580 nm IF Δλ = 5 nm
610 nm IF Δλ = 6 nm
660 nm IF Δλ = 5 nm
IF = filtr interferencyjny
Dokładność długości fali   ± 1
Dokładność fotometryczna 2% FS (T = 20 °C – 25 °C)
Wyświetlacz podświetlany wyświetlacz graficzny
Interfejsy podczerwień bluetooth bluetooth
Zasilanie 4 baterie (Mignon AA/LR6)
Czas pracy baterii około. 26 godzin
Auto wyłączanie TAK
Typ miernika stacjonarny
Klasa ochrony IP68
Wymiary 95 x 45 x 210 mm
Waga 450 g
Model Opis
MD 600 Podczerwień
MD 610 Bluetooth, aplikacja AquaLX
MD 640 Bluetooth

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.