PL EN

Fotometry płomieniowe FP

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Niezawodny, jednoczesny pomiar do pięciu pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych
 • Do pracy z małą objętością próbki
 • Bardzo wysoka precyzja
 • Pomiar elementów zasadowych
 • Spalanie propanem, butanem lub mieszanką
 • Wyświetlacz LCD
Fotometry płomieniowe służą do określania stężenia pierwiastków alkalicznych i pierwiastków ziem alkalicznych w roztworach wodnych i stanowią prostą i szczególnie opłacalną alternatywę dla technik analitycznych, takich jak ICP lub AAS. Producent oferuje kilka modeli w zależności od ich przeznaczenia.


FP 8400 ekonomiczny model podstawowy dla laboratorium
Fotometr płomieniowy FP8400 jest standardową wersją przyrządu do różnych zastosowań laboratoryjnych. Oferuje bardzo prostą obsługę w połączeniu z bardzo wysoką precyzją i elastycznością aplikacji.

Cechy charakterystyczne:

 • Niezawodny, jednoczesny pomiar do pięciu pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych
 • Do pracy z małą objętością próbki
 • Bardzo wysoka precyzja
 • Maksimum bezpieczeństwa eksploatacji poprzez inteligentne mechanizmy bezpieczeństwa
 • Administracja użytkownika z dwoma poziomami autoryzacji
 • Pełna identyfikowalność wyników pomiarów
 • Rozbudowane interfejsy i wygodny transfer danych
 • Zgodność z międzynarodowymi standardami, takimi jak GMP / GLP i 21 CFR część 11

FP 8400 Na K Li Ca
Skala pomiarowa 0,01-4500 ppm
0,0004-200 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0003-110 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0014-600mmol/l
0,50-4500 ppm
0,0125-110 mmol/l
Granica wykrywalności 0,01 ppm
0,0004 mmol/l
0,01 ppm
0,0003 mmol/l
0,01 ppm
0,0014 mmol/l
0,03 ppm
0,0075 mmol/l
Precyzja 0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,74 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,03 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 5,71 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,00 mmol/l
Precyzja 1% przy 40 ppm
1% przy 1,74 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,03 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 5,71 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,00 mmol/l
Kalibracja Liniowa z 2 standardami
Nieliniowa z 6-8 standardami,
przybliżenie sześcienne
Dryf 1% w 60 min
Objętość próbki 2,5 ml
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
Wyposażenie Model podstawowyFP 8500 wersja procesowa

FP8500 łączy cechy FP8400 z automatyczną kalibracją,  zapewniając w ten sposób 24-godzinną, w pełni zautomatyzowaną operację pomiaru. Możliwe są czasy pomiaru od 1 sekundy do kilku minut. W celu łatwej transmisji danych, urządzenie wyposażone jest w  różne interfejsy.

Cechy charakterystyczne:
 • Zdalne sterowanie kilkoma urządzeniami za pomocą centralnego komputera procesowego
 • Nadaje się do całodobowej pracy

FP 8500 Na K Li Ca
Skala pomiarowa 0,01-4500 ppm
0,0004-200 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0003-110 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0014-600mmol/l
0,50-4500 ppm
0,0125-110 mmol/l
Granica wykrywalności 0,01 ppm
0,0004 mmol/l
0,01 ppm
0,0003 mmol/l
0,01 ppm
0,0014 mmol/l
0,03 ppm
0,0075 mmol/l
Precyzja 0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,74 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,03 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 5,71 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,00 mmol/l
Precyzja 1% przy 40 ppm
1% przy 1,74 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,03 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 5,71 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,00 mmol/l
Kalibracja Liniowa z 2 standardami
Nieliniowa z 6-8 standardami,
przybliżenie sześcienne
Dryf 1% w 60 min
Objętość próbki 2,5 ml
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
Upgrade 4-20 mA analogowy, pasywny interfejs prądowy
Wyposażenie Model podstawowy + zewnętrzna skrzynka zaworowa z jednostką sterującą (pomiar online)
FP 8600 jednostka automatyczna bez rozcieńczania
Wersja laboratoryjna uzupełniona o rotacyjny próbnik z maksymalnie 72 miejscami na próbki. Po zaprogramowaniu FP8600 dokonywany jest automatyczny pomiar do 72 próbek w jednym przebiegu. Sprawdza się zwłaszcza w laboratoriach kontrolnych i biurach badawczych.

Cechy charakterystyczne:

 • Automatyczna praca dla dużych objętości próbek
 • Dostarczanie próbki bez rozcieńczania

FP 8600 Na K Li Ca
Skala pomiarowa 0,01-4500 ppm
0,0004-200 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0003-110 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0014-600mmol/l
0,50-4500 ppm
0,0125-110 mmol/l
Granica wykrywalności 0,01 ppm
0,0004 mmol/l
0,01 ppm
0,0003 mmol/l
0,01 ppm
0,0014 mmol/l
0,03 ppm
0,0075 mmol/l
Precyzja 0,4% przy 40 ppm
0,4% przy 1,74 mmol/l
0,4% przy 40 ppm
0,4% przy 1,03 mmol/l
0,4% przy 40 ppm
0,4% przy 5,71 mmol/l
0,4% przy 40 ppm
0,4% przy 1,00 mmol/l
Precyzja 1% przy 40 ppm
1% przy 1,74 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,03 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 5,71 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,00 mmol/l
Kalibracja Liniowa z 2 standardami
Nieliniowa z 6-8 standardami,
przybliżenie sześcienne
Dryf 1% w 60 min
Objętość próbki 2,5 ml
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800 x 600 pikseli
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
Wyposażenie Model podstawowy +
Próbnik i zewnętrzny stół do próbek z jednostką sterującąFP 8700 jednostka automatyczna z rozcieńczaniem
Fotometr płomieniowy FP8700 to wersja laboratoryjna uzupełniona o rotacyjny próbnik, autosampler i mieszadło. Idealny do zastosowań z dużymi objętościami próbek i wysokimi stężeniami wymagającymi rozcieńczenia.

Cechy charakterystyczne:

 • Automatyczne rozcieńczanie
 • Automatyczne pobieranie próbek
 • Nadaje się do dużej przepustowości próbek i małych objętości próbek

FP 8700 Na K Li Ca
Skala pomiarowa 0,1-45000 ppm
0,004-2000 mmol/l
0,1-45000 ppm
0,003-1100 mmol/l
0,1-45000 ppm
0,014-6000 mmol/l
5,0-45000 ppm
0,125-110 mmol/l
Granica wykrywalności 0,1 ppm
0,0004 mmol/l
0,1 ppm
0,0003 mmol/l
0,1 ppm
0,0014 mmol/l
0,3 ppm
0,0075 mmol/l
Precyzja 0,6% przy 40 ppm
0,6% przy 1,74 mmol/l
0,6% przy 40 ppm
0,6% przy 1,03 mmol/l
0,6% przy 40 ppm
0,6% przy 5,71 mmol/l
0,6% przy 40 ppm
0,6% przy 1,00 mmol/l
Precyzja 1% przy 40 ppm
1% przy 1,74 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,03 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 5,71 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,00 mmol/l
Kalibracja liniowa z 2 standardami
nieliniowa z 6-8 standardami,
przybliżenie sześcienne
Dryf 1% w 60 min
Objętość próbki 0,25 ml
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232RS-232 do drukarki
Wyposażenie Jednostka podstawowa +
Zewnętrzny system automatyki składający się z: Próbnika, Autosamplera i Mieszadła.


FP 8800 fotometr płomieniowy
Jest używany do precyzyjnych i niedrogich pomiarów stężenia elementów zasadowych w roztworach wodnych. Fotometr został skonstruowany dla zastosowań w przemyśle. 
Dwa porty USB są przeznaczone do przesyłu danych (np. w formacie .csv) lub uaktualnień oprogramowania firmowego z dysku przenośnego USB.
Do wykonywania spalań stosuje się propan lub butan, co pozwala na pomiary fotometrem płomieniowym nawet do trzech próbek na raz. Dodatkowo wymagane jest czyste i suche powietrze. Pomiary mogą być wykonywane z wewnętrznymi standardami lub bez nich.
Roztwory standardowe używane są do kalibracji, natomiast roztwory kontrolne są stosowane przy weryfikacji wyników. 

FP 8800 Parametry
Zakres pomiarów Sód 0.01-1000 mg/l
Potas 0.02-1000 mg/l
Lit 0.02-1000 mg/l
Odczyt pomiarów Max czterocyfrowy
Dokładność VK < 0,5% (przy standardzie 1 mg/l)
Stabilność  dryft < 1%/15 min
Limity detekcji Sód   1 µg/l
Potas 2 µg/l
Lit     1 µg/l
Selekcja spektralna Dokładne filtry interferencyjne
Sód    589 nm
Potas  768 nm
Lit      671 nm
Wydajność próbki ok. 300 próbek na godzinę
Objętość próbki < 1 ml
Kalibracja Przy liniowej charakterystyce:
kalibracja dwupunktowa

Przy nieliniowej charakterystyce:
dostrojenie do 6 standardów
Baza wymiarowa Pomiary z wewnętrznymi standardami lub bez nich
Metody 99 dowolnie definiowalnych metod
Przechowywanie wyników 999 pomiarów
Spalanie z zastosowaniem gazów Propan, butan lub ich mieszanka
Powietrze skompresowane Wolne od oleju, wody i cząsteczek: ~13 Nl/min,
 0.9-1.5 bar
Okres podgrzewania Ok. 15 min
Sterowanie Ekran dotykowy, mysz na USB
Wyświetlacz 8,4" TFT-LCD, 800x600 Pixel
Języki Angielski, niemiecki
Interfejs 1x PROFIBUS DP (process interface)
2x Ethernet (intranet, LIMS)
2x RS-232 (wielofunkcyjne)
2x USB
Zasilanie  230 V, 50 Hz, 75 W
Wymiary (WxHxD) 47x49x44 cm

 

Model FP 8400 FP 8500 FP 8600 FP 8700
Kalibracja liniowa z 2 standardami
nieliniowa z 6-8 standardami,
„przybliżenie sześcienne”
Skala pomiarowa Możliwość oznaczania dla wszystkich modeli
Na K Li Ca
0,01-4500 ppm
0,0004-200 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0003-110 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0014-600mmol/l
0,50-4500 ppm
0,0125-110 mmol/l
Objętość próbki 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 0,25 ml
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
Upgrade 4-20 mA analogowy, pasywny interfejs prądowy
2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232RS-232 do drukarki

 

Model Interfejs
FP 8400 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232 do drukarki
FP 8500 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232 do drukarki Upgrade 4-20 mA analogowy, pasywny interfejs prądowy
FP 8600 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232 do drukarki
FP 8700 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232RS-232 do drukarki
FP 8800 1x PROFIBUS DP (process interface) 2x Ethernet (intranet, LIMS) 2x RS-232 (wielofunkcyjne) 2x USB

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.