PL EN

Fotometry płomieniowe FP

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Niezawodny, jednoczesny pomiar do pięciu pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych
 • Do pracy z małą objętością próbki
 • Bardzo wysoka precyzja
 • Pomiar elementów zasadowych
 • Spalanie propanem, butanem lub mieszanką
 • Wyświetlacz LCD
Fotometry płomieniowe służą do określania stężenia pierwiastków alkalicznych i pierwiastków ziem alkalicznych w roztworach wodnych i stanowią prostą i szczególnie opłacalną alternatywę dla technik analitycznych, takich jak ICP lub AAS. Producent oferuje kilka modeli w zależności od ich przeznaczenia.


FP 8400 ekonomiczny model podstawowy dla laboratorium
Fotometr płomieniowy FP8400 jest standardową wersją przyrządu do różnych zastosowań laboratoryjnych. Oferuje bardzo prostą obsługę w połączeniu z bardzo wysoką precyzją i elastycznością aplikacji.

Cechy charakterystyczne:

 • Niezawodny, jednoczesny pomiar do pięciu pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych
 • Do pracy z małą objętością próbki
 • Bardzo wysoka precyzja
 • Maksimum bezpieczeństwa eksploatacji poprzez inteligentne mechanizmy bezpieczeństwa
 • Administracja użytkownika z dwoma poziomami autoryzacji
 • Pełna identyfikowalność wyników pomiarów
 • Rozbudowane interfejsy i wygodny transfer danych
 • Zgodność z międzynarodowymi standardami, takimi jak GMP / GLP i 21 CFR część 11

FP 8400 Na K Li Ca
Skala pomiarowa 0,01-4500 ppm
0,0004-200 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0003-110 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0014-600mmol/l
0,50-4500 ppm
0,0125-110 mmol/l
Granica wykrywalności 0,01 ppm
0,0004 mmol/l
0,01 ppm
0,0003 mmol/l
0,01 ppm
0,0014 mmol/l
0,03 ppm
0,0075 mmol/l
Precyzja 0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,74 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,03 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 5,71 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,00 mmol/l
Precyzja 1% przy 40 ppm
1% przy 1,74 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,03 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 5,71 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,00 mmol/l
Kalibracja Liniowa z 2 standardami
Nieliniowa z 6-8 standardami,
przybliżenie sześcienne
Dryf 1% w 60 min
Objętość próbki 2,5 ml
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
Wyposażenie Model podstawowyFP 8500 wersja procesowa

FP8500 łączy cechy FP8400 z automatyczną kalibracją,  zapewniając w ten sposób 24-godzinną, w pełni zautomatyzowaną operację pomiaru. Możliwe są czasy pomiaru od 1 sekundy do kilku minut. W celu łatwej transmisji danych, urządzenie wyposażone jest w  różne interfejsy.

Cechy charakterystyczne:
 • Zdalne sterowanie kilkoma urządzeniami za pomocą centralnego komputera procesowego
 • Nadaje się do całodobowej pracy

FP 8500 Na K Li Ca
Skala pomiarowa 0,01-4500 ppm
0,0004-200 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0003-110 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0014-600mmol/l
0,50-4500 ppm
0,0125-110 mmol/l
Granica wykrywalności 0,01 ppm
0,0004 mmol/l
0,01 ppm
0,0003 mmol/l
0,01 ppm
0,0014 mmol/l
0,03 ppm
0,0075 mmol/l
Precyzja 0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,74 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,03 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 5,71 mmol/l
0,2% przy 40 ppm
0,2% przy 1,00 mmol/l
Precyzja 1% przy 40 ppm
1% przy 1,74 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,03 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 5,71 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,00 mmol/l
Kalibracja Liniowa z 2 standardami
Nieliniowa z 6-8 standardami,
przybliżenie sześcienne
Dryf 1% w 60 min
Objętość próbki 2,5 ml
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
Upgrade 4-20 mA analogowy, pasywny interfejs prądowy
Wyposażenie Model podstawowy + zewnętrzna skrzynka zaworowa z jednostką sterującą (pomiar online)
FP 8600 jednostka automatyczna bez rozcieńczania
Wersja laboratoryjna uzupełniona o rotacyjny próbnik z maksymalnie 72 miejscami na próbki. Po zaprogramowaniu FP8600 dokonywany jest automatyczny pomiar do 72 próbek w jednym przebiegu. Sprawdza się zwłaszcza w laboratoriach kontrolnych i biurach badawczych.

Cechy charakterystyczne:

 • Automatyczna praca dla dużych objętości próbek
 • Dostarczanie próbki bez rozcieńczania

FP 8600 Na K Li Ca
Skala pomiarowa 0,01-4500 ppm
0,0004-200 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0003-110 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0014-600mmol/l
0,50-4500 ppm
0,0125-110 mmol/l
Granica wykrywalności 0,01 ppm
0,0004 mmol/l
0,01 ppm
0,0003 mmol/l
0,01 ppm
0,0014 mmol/l
0,03 ppm
0,0075 mmol/l
Precyzja 0,4% przy 40 ppm
0,4% przy 1,74 mmol/l
0,4% przy 40 ppm
0,4% przy 1,03 mmol/l
0,4% przy 40 ppm
0,4% przy 5,71 mmol/l
0,4% przy 40 ppm
0,4% przy 1,00 mmol/l
Precyzja 1% przy 40 ppm
1% przy 1,74 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,03 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 5,71 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,00 mmol/l
Kalibracja Liniowa z 2 standardami
Nieliniowa z 6-8 standardami,
przybliżenie sześcienne
Dryf 1% w 60 min
Objętość próbki 2,5 ml
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800 x 600 pikseli
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
Wyposażenie Model podstawowy +
Próbnik i zewnętrzny stół do próbek z jednostką sterującąFP 8700 jednostka automatyczna z rozcieńczaniem
Fotometr płomieniowy FP8700 to wersja laboratoryjna uzupełniona o rotacyjny próbnik, autosampler i mieszadło. Idealny do zastosowań z dużymi objętościami próbek i wysokimi stężeniami wymagającymi rozcieńczenia.

Cechy charakterystyczne:

 • Automatyczne rozcieńczanie
 • Automatyczne pobieranie próbek
 • Nadaje się do dużej przepustowości próbek i małych objętości próbek

FP 8700 Na K Li Ca
Skala pomiarowa 0,1-45000 ppm
0,004-2000 mmol/l
0,1-45000 ppm
0,003-1100 mmol/l
0,1-45000 ppm
0,014-6000 mmol/l
5,0-45000 ppm
0,125-110 mmol/l
Granica wykrywalności 0,1 ppm
0,0004 mmol/l
0,1 ppm
0,0003 mmol/l
0,1 ppm
0,0014 mmol/l
0,3 ppm
0,0075 mmol/l
Precyzja 0,6% przy 40 ppm
0,6% przy 1,74 mmol/l
0,6% przy 40 ppm
0,6% przy 1,03 mmol/l
0,6% przy 40 ppm
0,6% przy 5,71 mmol/l
0,6% przy 40 ppm
0,6% przy 1,00 mmol/l
Precyzja 1% przy 40 ppm
1% przy 1,74 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,03 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 5,71 mmol/l
1% przy 40 ppm
1% przy 1,00 mmol/l
Kalibracja liniowa z 2 standardami
nieliniowa z 6-8 standardami,
przybliżenie sześcienne
Dryf 1% w 60 min
Objętość próbki 0,25 ml
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232RS-232 do drukarki
Wyposażenie Jednostka podstawowa +
Zewnętrzny system automatyki składający się z: Próbnika, Autosamplera i Mieszadła.


FP 8800 fotometr płomieniowy
Jest używany do precyzyjnych i niedrogich pomiarów stężenia elementów zasadowych w roztworach wodnych. Fotometr został skonstruowany dla zastosowań w przemyśle. 
Dwa porty USB są przeznaczone do przesyłu danych (np. w formacie .csv) lub uaktualnień oprogramowania firmowego z dysku przenośnego USB.
Do wykonywania spalań stosuje się propan lub butan, co pozwala na pomiary fotometrem płomieniowym nawet do trzech próbek na raz. Dodatkowo wymagane jest czyste i suche powietrze. Pomiary mogą być wykonywane z wewnętrznymi standardami lub bez nich.
Roztwory standardowe używane są do kalibracji, natomiast roztwory kontrolne są stosowane przy weryfikacji wyników. 

FP 8800 Parametry
Zakres pomiarów Sód 0.01-1000 mg/l
Potas 0.02-1000 mg/l
Lit 0.02-1000 mg/l
Odczyt pomiarów Max czterocyfrowy
Dokładność VK < 0,5% (przy standardzie 1 mg/l)
Stabilność  dryft < 1%/15 min
Limity detekcji Sód   1 µg/l
Potas 2 µg/l
Lit     1 µg/l
Selekcja spektralna Dokładne filtry interferencyjne
Sód    589 nm
Potas  768 nm
Lit      671 nm
Wydajność próbki ok. 300 próbek na godzinę
Objętość próbki < 1 ml
Kalibracja Przy liniowej charakterystyce:
kalibracja dwupunktowa

Przy nieliniowej charakterystyce:
dostrojenie do 6 standardów
Baza wymiarowa Pomiary z wewnętrznymi standardami lub bez nich
Metody 99 dowolnie definiowalnych metod
Przechowywanie wyników 999 pomiarów
Spalanie z zastosowaniem gazów Propan, butan lub ich mieszanka
Powietrze skompresowane Wolne od oleju, wody i cząsteczek: ~13 Nl/min,
 0.9-1.5 bar
Okres podgrzewania Ok. 15 min
Sterowanie Ekran dotykowy, mysz na USB
Wyświetlacz 8,4" TFT-LCD, 800x600 Pixel
Języki Angielski, niemiecki
Interfejs 1x PROFIBUS DP (process interface)
2x Ethernet (intranet, LIMS)
2x RS-232 (wielofunkcyjne)
2x USB
Zasilanie  230 V, 50 Hz, 75 W
Wymiary (WxHxD) 47x49x44 cm

 

Model FP 8400 FP 8500 FP 8600 FP 8700
Kalibracja liniowa z 2 standardami
nieliniowa z 6-8 standardami,
„przybliżenie sześcienne”
Skala pomiarowa Możliwość oznaczania dla wszystkich modeli
Na K Li Ca
0,01-4500 ppm
0,0004-200 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0003-110 mmol/l
0,01-4500 ppm
0,0014-600mmol/l
0,50-4500 ppm
0,0125-110 mmol/l
Objętość próbki 2,5 ml 2,5 ml 2,5 ml 0,25 ml
Wyświetlacz Wyświetlacz TFT ze zintegrowanym ekranem dotykowym TFT 8,4”, 800x600 pikseli
Gaz spalania Propan, butan lub LPG: zalecany do pierwiastków alkalicznych
Acetylen do fotometrii płomieniowej: zalecany do pierwiastków ziem alkalicznych
Interfejs 2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
Upgrade 4-20 mA analogowy, pasywny interfejs prądowy
2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232 do drukarki
2 x USB
1 x Ethernet
1 x RS-232RS-232 do drukarki

 

Model Interfejs
FP 8400 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232 do drukarki
FP 8500 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232 do drukarki Upgrade 4-20 mA analogowy, pasywny interfejs prądowy
FP 8600 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232 do drukarki
FP 8700 2 x USB 1 x Ethernet 1 x RS-232RS-232 do drukarki
FP 8800 1x PROFIBUS DP (process interface) 2x Ethernet (intranet, LIMS) 2x RS-232 (wielofunkcyjne) 2x USB

Zobacz również