PL EN

Fotometry do oznaczania chloru wolnego i chloru całkowitego

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar chloru wolnego i całkowitego oraz pH
  • Duża dokładność
  • Automatyczne wyłączanie po 10 minutach spoczynku
  • Warunki użytkowania: od 0 do 50ºC, max. RH 100%

Fotometry Mi służą do oznaczania chloru wolnego i całkowitego. Urządzenia te odznaczają się dużą dokładnością odczytu oraz natychmiastowymi wynikami pomiarów. Milwaukee oferuje szeroką gamę fotometrów do takich zastosowań jak: zabiegi basenowe, domowe środki czystości, dodatki do zmywarek czy produkty do uzdatniania wody.

Dane techniczne:

Model MI404 PRO MI406 PRO MI413 PRO MI414 PRO MI411 PRO
Zakres chlor wolny 0,00 do 5,00 mg/L 0,00 do 5,00 mg/L 0,00 do 10,00 mg/L - 0,00 do 5,00 mg/L
chlor całkowity 0,00 do 5,00 mg/L - 0,00 do 10,00 mg/L - 0,00 do 5,00 mg/L
chlorki - - - 0,00 do 20,00 mg/L -
pH - - - - 6,5 do 8,0 pH
Rozdzielczość chlor wolny 0,01 mg/L
(0,00 do 3,50 mg/L)
0,10 mg/L
(powyżej 3,50 mg/L)
0,01 mg/L
(0,00 do 3,50 mg/L)
0,10 mg/L
(powyżej 3,50 mg/L)
0,01 mg/L
(0,00 do 3,50 mg/L)
0,10 mg/L
(powyżej 3,50 mg/L)
- 0,01 mg/L
(0,00 do 3,50 mg/L)
0,10 mg/L
(powyżej 3,50 mg/L)
chlor całkowity 0,01 mg/L
(0,00 do 3,50 mg/L)
0,10 mg/L
(powyżej 3,50 mg/L)
- 0,01 mg/L
(0,00 do 3,50 mg/L)
0,10 mg/L
(powyżej 3,50 mg/L)
- 0,01 mg/L
(0,00 do 3,50 mg/L) 
0,10 mg/L
(powyżej 3,50 mg/L)
chlorki - - -  0,01 mg/L -
pH - - - - 0,1 pH
Dokładność chlor wolny ± 0,06 mg/L ± 0,06 mg/L ± 0,17 mg/L - ± 0,06 mg/L
chlor całkowity ± 0,06 mg/L - ± 0,17 mg/L - ± 0,06 mg/L
chlorki - - - ± 1,0 mg/L -
pH - - - - ± 0,1 pH
Metoda adaptacja metody USEPA 330.5 i metody standardowej 4500-Cl G adaptacja metody USEPA 330.5 i metody standardowej 4500-Cl G adaptacja metody USEPA 330.5 i metody standardowej 4500-Cl G adaptacja metody tiocyjanianu rtęci (II) adaptacja metody USEPA 330.5 i metody standardowej 4500-Cl G/adaptacja pH metodą czerwonego fenolu
Źródło światła lampa wolframowa lampa wolframowa lampa wolframowa niebieskie światło 466 nm lampa wolframowa
Detektor światła fotokomórka krzemowa i wąskopasmowy filtr interferencyjny 525 nm fotokomórka krzemowa i wąskopasmowy filtr interferencyjny 525 nm fotokomórka krzemowa i wąskopasmowy filtr interferencyjny 525 nm fotokomórka krzemowa i wąskopasmowy filtr interferencyjny 466 nm fotokomórka krzemowa i wąskopasmowy filtr interferencyjny 525 nm
Funkcja Auto-off po 10 minutach spoczynku po 10 minutach spoczynku po 10 minutach spoczynku po 10 minutach spoczynku po 10 minutach spoczynku
Wymiary 192 x 104 x 52 mm 192 x 104 x 52 mm 192 x 104 x 52 mm 192 x 104 x 52 mm 192 x 104 x 52 mm
Waga 380 g 380 g 380 g 380 g 380 g

 

Model Dokładność
MI404 PRO ± 0,06 mg/L
MI406 PRO ± 0,06 mg/L
MI413 PRO ± 0,17 mg/L
MI414 PRO ± 1,0 mg/L
MI411 PRO ± 0,1 pH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.