PL EN

Fotometr MD 110

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Interfejs Bluetooth®
  • Automatyczne wyłączanie
  • Wskaźnik trybu kalibracji
  • Podświetlany wyświetlacz
  • Łatwa obsługa
Fotometr z technologią Bluetooth 

Wszystkie fotometry MD 110 posiadają funkcję Bluetooth®. Aby jak najlepiej to wykorzystać, firma Tintometer oferuje aplikację na urządzenia mobilne, a także oprogramowanie komputerowe z kluczem sprzętowym. Wyniki pomiarów są przesyłane do urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem interfejsu Bluetooth® w celu szybkiej oceny i przetwarzania, dzięki czemu wszystkie dane mogą być analizowane i przypisywane bezpośrednio na miejscu.

 
Cechy charakterystyczne:

  • Wodoodporna konstrukcja

Konstrukcja urządzenia zapewnia wodoszczelność miernika do 1 godziny na głębokości około 0,1 metra. Miernik unosi się na wodzie.

 

  • Tryb kalibracji użytkownika

Możliwa jest kalibracja jednopunktowa. Dodatkowo wszystkie przyrządy MD 110 mają możliwość wyświetlania odczytów bezpośrednio w jednostkach ABS lub %T.

 

  • Funkcja jednorazowego zerowania

Podczas testowania nowej próbki, wyzeruj przyrząd raz, a wszystkie kolejne testy tej próbki nie wymagają ponownego zerowania przyrządu.

 

  • Ergonomiczna konstrukcja

Niezależnie od tego, czy MD110 używamy w terenie, czy w laboratorium, konstrukcja miernika ułatwia obsługę i przeglądanie wyświetlacza.

 

  • Zaprogramowane fabrycznie

Wszystkie przyrządy MD 110 są dostarczane gotowe do użycia z maksymalnie 14 krzywymi kalibracyjnymi. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać test, którego potrzebujesz, przygotować próbkę i przetestować!
Liczba parametrów Opis Parametr i zakres Numer katalogowy

Pojedynczy

MD 110 ChZT

ChZT HR TT 200 - 15000 mg/l CODb)

ChZT LMR TT 15 - 300 mg/l CODb)

ChZT LR TT 3 - 150 mg/l CODb)

ChZT MR TT 20 - 1500 mg/l CODb)

2961202

3w1

MD 110 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, odczynniki w tabletkach

Chlor HR T 0.1 - 10 mg/l Cl2 a)

Chlor L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 a)

Chlor T 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 a)

CyA T 10 - 160 mg/l CyA

pH L 6.5 - 8.4

pH T 6.5 - 8.4

2980102

3w1

MD 110 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, płynne odczynniki

Chlor HR T 0.1 - 10 mg/l Cl2 a)

Chlor L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 a)

Chlor T 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 a)

CyA T 10 - 160 mg/l CyA

pH L 6.5 - 8.4

pH T 6.5 - 8.4

2980152

4w1

MD 110 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, zasadowość-m, odczynniki w tabletkach

Zasadowość T 5 - 200 mg/l CaCO3

Chlor HR T 0.1 - 10 mg/l Cl2 a)

Chlor L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 a)

Chlor  T 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 a)

CyA T 10 - 160 mg/l CyA

pH L 6.5 - 8.4

pH T 6.5 - 8.4

2980702

4w1

MD 110 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, zasadowość-m, odczynniki płynne

Zasadowość T 5 - 200 mg/l CaCO3

Chlor HR T 0.1 - 10 mg/l Cl2 a)

Chlor L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 a)

Chlor  T 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 a)

CyA T 10 - 160 mg/l CyA

pH L 6.5 - 8.4

pH T 6.5 - 8.4

2980752

6w1

MD 110 Chlor, brom, pH, kwas cyjanurowy, zasadowość-m, twardość wapniowa, odczynniki w tabletkach

Zasadowość T 5 - 200 mg/l CaCO3

Brom T 0.05 - 13 mg/l Br2

Chlor HR T 0.1 - 10 mg/l Cl2 a)

Chlor L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 a)

Chlor  T 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 a)

CyA T 10 - 160 mg/l CyA

Twardość (B) T 20 - 500 mg/l CaCO3

pH L 6.5 - 8.4

pH T 6.5 - 8.4

2980902

Woda kotłowa

MD 110 Woda kotłowa

Glin PP 0.01 - 0.25 mg/l Al

Chlorek L (A) 0.5 - 20 mg/l Cl-

Miedź T 0.05 - 5 mg/l Cua)

DEHA PP 0.02 - 0.5 mg/l DEHA

Hydrazyna P 0.05 - 0.5 mg/l N2H4

Żelazo LR L (A) 0.03 - 2 mg/l Fe

Tlen rozpuszczony C 10 - 800 µg/l O2 c)

Fosforan HR L 5 - 80 mg/l PO4

Poliakrylan L 1 - 30 mg/l Polyacryl

Krzemionka HR PP 1 - 90 mg/l SiO2

2962302

Woda chłodząca

MD 110 Woda chłodząca

16 parametrów

2962402Link do strony producenta:

https://www.lovibond.com/en/PW/Water-Testing/Products/Lab-Portable-Instruments/ColorimetersPhotometers/MD-110-Photometer

Model Opis
Fotometr MD 110 Funkcja Bluetooth 

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.