Fotometr MD 110

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Funkcja Bluetooth 
  • Aplikacja AquaLX
Fotometr z technologią Bluetooth 

Wszystkie fotometry MD 110 posiadają funkcję Bluetooth. Aby w pełni to wykorzystać, fotometr oferuje aplikację na urządzenia mobilne, a także oprogramowanie komputerowe z kluczem sprzętowym. Wyniki pomiarów są przesyłane do urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem interfejsu Bluetooth w celu szybkiej oceny i przetwarzania, dzięki czemu wszystkie dane można ocenić i przypisać bezpośrednio na miejscu.
Darmowa aplikacja AquaLX jest idealnie zaprojektowana do zastosowania w pomiarach na miejscu. Fotometr jest kompatybilny ze smartfonami i tabletami opartymi na IOS  i Android  ,co umożliwia nieskomplikowaną transmisję danych. Odwzorowuje on wszystkie zmierzone wartości jako ilustracyjną grafikę z minimalnymi i maksymalnymi limitami i obsługuje eksport danych jako plik CSV zgodny z programem Excel. 
Oprogramowanie na PC umożliwia import danych bezpośrednio z fotometru na komputer za pomocą systemu Windows. Jako rozwiązanie stacjonarne ułatwia przesyłanie danych przez szybko ustanowione, trwale bezprzewodowe połączenie. Dalsze przetwarzanie wyników można wykonać zarówno w samym oprogramowaniu, jak i poprzez eksport danych do Excela lub pliku CSV.

Liczba parametrów Tytuł Parametr
Pojedynczy MD 110 COD ChZT HR 200-200 - 15000 mg / l ChZT b)
ChZT LMR TT 15 - 300 mg / l ChZT b)
ChZT LR TT 3 - 150 mg / l ChZT b)
ChZT MR 20 - 1500 mg / l ChZT b)
3 w 1 MD 110 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, odczynniki tabletkowe Chlor HR T 0,1 - 10 mg / l Cl a)
Chlor T 0,01 - 6,0 mg / l Cl a)
CyA T 10 - 160 mg / l CyA
Wartość pH T 6,5 - 8,4
3 w 1 MD 110 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, odczynniki w płynie Chlor L 0,02 - 4,0 mg / l Cl 2 a)
CyA T 10 - 160 mg / l CyA
Wartość pH L 6,5 - 8,4
4 w 1 MD 110 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, alkaliczność-m, odczynniki tabletkowe Alkaliczność-m T 5 - 200 mg / l CaCO 3
Chlor HR T 0,1 - 10 mg / l Cl 2 a)
Chlor T 0,01 - 6,0 mg / l Cl 2 a)
CyA T 10 - 160 mg / l CyA
Wartość pH T 6,5 - 8,4
4 w 1 MD 110 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, alkaliczność -m, odczynniki płynne Alkaliczność-m T 5 - 200 mg / l CaCO 3
Chlor L 0,02 - 4,0 mg / l Cl 2 a)
CyA T 10 - 160 mg / l CyA
Wartość pH L 6,5 - 8,4
6 w 1 MD 110 Chlor, brom, pH, kwas cyjanurowy, alkaliczność -m, twardość wapnia, odczynniki tabletkowe Alkaliczność-m T 5 - 200 mg / l CaCO 3
Brom T 0,05 - 13 mg / l Br 2
Chlor HR T 0,1 - 10 mg / l Cl 2 a)
Chlor T 0,01 - 6,0 mg / l Cl 2 a)
CyA T 10 - 160 mg / l
Twardość CyA Wapń (B) T 20 - 500 mg / l CaCO 3
Wartość pH T 6,5 - 8,4
Woda kotłowa MD 110 Woda kotłowa Aluminium PP 0,01 - 0,25 mg / l
Chlorek Al L (A) 0,5 - 20 mg / l Cl -
Miedź T 0,05 - 5 mg / l Cu a)
DEHA PP 0,02 - 0,5 mg / l DEHA
Hydrazyna P 0,05 - 0,5 mg / l N 2 H 4
Żelazo LR L (A) 0,03 - 2 mg / l Fe
Tlen rozpuszczony C 10 - 800 µg / l O 2 c)
Fosforan HR L 5 - 80 mg / l P
Poliakrylan L 1 - 30 mg / l Poliakryl
Krzemian HR PP 1 - 90 mg / l SiO 2
Woda chłodząca MD 110 Woda chłodząca 15 parametrów


Model Opis
Fotometr MD 110 Funkcja Bluetooth 

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.