Fotometr MD 100

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Analiza wody
  • Idealny do pracy w terenie
  • Test do 14 parametrów
Precyzyjna analiza wody w projektowaniu wysokiej jakości


Fotometr MD 100 to wygodny przyrząd umożliwiający testowanie do 14 parametrów na jednym przyrządzie. 
Fotometr ma  prosty interfejs użytkownika i jest przeznaczony jest do użytku w terenie. Dostępnych jest kilka wersji, które łączą wszystkie potrzebne cechy testów.

Liczba parametrów Parametr
Pojedynczy MD 100 Aluminium, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Aluminium, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Amoniak, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Amoniak, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Chlor, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Chlor, odczynniki płynne
Pojedynczy MD 100 Chlor DUO, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Chlor DUO, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Chlor, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Chlor HR (jodek potasu), odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Dwutlenek chloru, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Dwutlenek chloru, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Chlorek, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 ChZT, testy w probówkach
Pojedynczy MD 100 Żelazo, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Żelazo TPTZ, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Żelazo, odczynniki proszkowe
Pojedynczy Fluor MD 100 (bez odczynników)
Pojedynczy Twardość MD 100 ogółem, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Mocznik, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Hazen / APHA, nie są wymagane odczynniki
Pojedynczy MD 100 Miedź, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Miedź, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Mangan LR, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Mangan LR, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Mangan HR, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Molibden LR, odczynniki proszkowe / odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Molibden HR, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Molibden, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Fosforan, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Fosforan, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Krzemionka, odczynniki tabletkowe
Pojedynczy MD 100 Krzemionka LR, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Krzemionka HR, odczynniki proszkowe
Pojedynczy MD 100 Zawiesina ciał stałych, nie są wymagane odczynniki
2 w w MD 100 Chlor, pH, odczynniki tabletkowe (OTZ)
2 w 1 MD 100 Chlor, pH, odczynniki płynne (OTZ)
2 w 1 MD 100 Chlor, pH, odczynniki proszkowe do chloru
3 w 1 MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, odczynniki tabletkowe (OTZ)
3 w 1 MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, ciekłe odczynniki do chloru i pH (OTZ)
3 w 1 MD 100 Chlor, pH, alkaliczność-m, odczynniki tabletkowe (OTZ)
3 w 1 MD 100 Chlor, pH, alkaliczność-m, ciekłe odczynniki do chloru i pH (OTZ)
2 w 1 MD 100 Chlor LR, Chlor HR, Dwutlenek chloru, odczynniki tabletkowe
4 w 1 MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, alkaliczność-m, odczynniki tabletkowe (OTZ)
4 w 1 MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, alkaliczność -m, ciekłe odczynniki do chloru i pH (OTZ)
4 w 1 MD 100 Chlor DUO, Chlor HR, pH, Zasadowość-m, Twardość wapniowa (OTZ)
5 w 1 MD 100 Chlor, pH, kwas cyjanurowy, alkaliczność-m, twardość wapnia, odczynniki tabletkowe (OTZ)
6 w 1 MD 100 Chlor, Brom, pH, Kwas cyjanurowy, Zasadowość-m, Twardość wapniowa, odczynniki tabletkowe (OTZ)
Woda kotłowa MD 100 Woda kotłowa
Woda chłodząca MD 100 Woda chłodzącaModel Opis
Fotometr MD 100 fotometr przenośny

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.