PL EN
Wróć

Szafy bezpieczeństwa

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór szaf bezpieczeństwa różnego przeznaczenia. Można wśród nich wyróżnić: szafy ognioodporne, szafy na kwasy i zasady, szafy na chemikalia, szafy ognioodporne podblatowe, szafy na akumulatory oraz szafy na butle gazowe. Dodatkowo możliwy jest wybór między wieloma seriami oraz rozmiarami produktów, a także ich wyposażeniem wewnętrznym. Posiadamy również akcesoria do szaf bezpieczeństwa. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą.
 • Szafy ognioodporne

  Szafy ognioodporne

  Szafy ognioodporne służą do bezpiecznego przechowywania substancji łatwopalnych. Ich konstrukcja, jak również materiały wykorzystane do ich budowy,...

  sprawdź
 • Szafy na kwasy i zasady

  Szafy na kwasy i zasady

  Szafy zabezpieczające do przechowywania kwasów i zasad służą do składowania niebezpiecznych substancji takich jak: kwasy, zasady i roztwory alkaiczne....

  sprawdź
 • Szafy na chemikalia

  Szafy na chemikalia

  Podstawową funkcją mebli laboratoryjnych jest zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanym substancjom, ale co najważniejsze - człowiekowi. Dodatkowo...

  sprawdź
 • Szafy ognioodporne podblatowe

  Szafy ognioodporne podblatowe

  Szafy ognioodporne podblatowe świetnie sprawdzą się do zabudowy pod dygestoria laboratoryjne. Dzięki swoim wymiarom zajmują mało miejsca i są...

  sprawdź
 • Szafy na akumulatory

  Szafy na akumulatory

  Szafy bezpieczeństwa do przechowywania akumulatorów pozwalają na ich bezpieczne składowanie oraz ładowanie. Zapewniają one bezpieczeństwo ognioodporne...

  sprawdź
 • Szafy na butle gazowe

  Szafy na butle gazowe

  Szafy na butle gazowe można rozdzielić na dwie kategorie: te do przechowywania butli w pomieszczeniach oraz do przechowywania ich na zewnątrz....

  sprawdź
 • Akcesoria do szaf bezpieczeństwa

  Akcesoria do szaf bezpieczeństwa

  Szafy bezpieczeństwa można dodatkowo uzupełniać o akcesoria. Zapewniają one lepszą pracę szafy i zwiększają bezpieczeństwo przechowywania substancji...

  sprawdź
Szafa bezpieczeństwa to niezawodne rozwiązanie do magazynowania niebezpiecznych produktów, ponieważ przepisy zabraniają przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Szafa bezpieczeństwa, znana również szafą chemiczna lub szafa do przechowywania chemikaliów, jest specjalnie zaprojektowanym urządzeniem używanym w laboratoriach do przechowywania substancji niebezpiecznych, takich jak chemikalia, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi lub środowiska. Jest to kluczowy element sprzętu ochronnego i bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych, biologicznych, medycznych i innych podobnych placówkach.
Szafy bezpieczeństwa są zaprojektowane tak, aby spełniać różne funkcje:
 1. Ochrona przed pożarem: Są one zazwyczaj wykonane z materiałów niepalnych i mogą być  wyposażone w systemy tłumienia pożaru, bierny bądź czynny.

 2. Ochrona przed eksplozją: Niektóre chemikalia mogą wybuchnąć pod wpływem ciepła, iskier lub innych czynników. Szafy bezpieczeństwa są zaprojektowane tak, aby chronić przed tym ryzykiem i umożliwić ochronę laboratorium.

 3. Ochrona przed wyciekiem: W przypadku wycieku niebezpiecznej substancji, szafa bezpieczeństwa powinna być w stanie zatrzymać i skierować wyciek w bezpieczne miejsce , najczęściej jest to wanna ociekowe.

 4. Ochrona przed eksponowaniem: Szafy bezpieczeństwa chronią pracowników laboratorium przed narażeniem na niebezpieczne substancje, zapobiegając ich uwolnieniu do otoczenia.

 5. Segregacja substancji: Wiele chemikaliów nie powinno być przechowywanych razem ze względu na ryzyko reakcji chemicznych. Szafy bezpieczeństwa pozwalają na segregację tych substancji.

Pamiętaj, że szafy bezpieczeństwa powinny być zawsze stosowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa laboratoryjnego i instrukcjami producenta.

Szafy bezpieczeństwa dostępna są w wersji dla łatwopalnych, żrących, a także toksycznych produktów. Tworzona z wysokiej jakości stali bądź materiałów trudnozapalnych ( płyta gipsowa). Posiada otwory wentylacyjne oraz drzwi zamykane na klucz. Możliwe jest połączenie ze sobą różnych rodzajów szaf bezpieczeństwa, np. toksycznych i żrących. Niektóre szafy z materiałów odpornych posiadają drzwi samozamykające oraz zawory przeciwpożarowe dla wywietrznika powietrza. Szafy posiadają także aktywny filtr węglowy. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed wzrostem temperatury i zapobieganie wybuchom w czasie pożaru. Szafa bezpieczeństwa jest także odporna na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia, odrapania czy otarcia.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.