PL EN

Szafy na butle gazowe

 • Szafa na butle gazowe G Classic

  Szafa na butle gazowe G Classic

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Wymiary: 1398 x 616 x 2050 mm, 1198 x 616 x2050 mm, 1198 x 615 x2050 mm, 898 x 616 x 2050 mm, 598 x 616 x 2050 mm

  Waga: 550.5 kg, 490.5 kg, 400 kg, 305 kg

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G PG

  Szafa na butle gazowe G PG

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Wymiary: 1680 x 690 x 1500 mm, 840 x 400 x 1485 mm, 840 x 690 x 1500 mm, 840 x 400 x 750 mm, 460 x 400 x 750 mm

  Waga: 110 kg, 55 kg, 56 kg, 24.5 kg, 14,5 kg

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G Ultimate

  Szafa na butle gazowe G Ultimate

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Wymiary: 1398 x 615 x 2050 mm, 1198 x 615 x 2050 mm, 898 x 615 x 2050 mm, 598 x 615 x 2050 mm, 598 x 615 x 2015 mm, 598 x 615 x2050 mm

  Waga: 707.5 kg, 628 kg, 497.5 kg, 367 kg, 372 kg, 282 kg

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G OD

  Szafa na butle gazowe G OD

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Wymiary: 1356 x 400 x 2149 mm, 1356 x 400 x 2159 mm, 1006 x 400 x 2159 mm, 706 x 400 x 2159 mm

  Waga: 161 kg, 130.5 kg, 101 kg

  sprawdź

Szafy na butle gazowe wykonane są zgodnie z normą TGR 280, co sprawia, że nie jest konieczne dodatkowe wietrzenie przy ustawianiu szafy na zewnątrz. Ogniwo jest całkowicie ocynkowane, co zapobiega korozji. Szafy na butle gazowe wyposażone są w wytrzymałą obudowę oraz zamykane drzwi na zawiasach. Ponadto półki są galwanizowane (typ GFG) do wygodnego przechowywania butli gazowych. W zależności od rozmiaru niektóre modele są w stanie pomieścić nawet butle 40 litrowe. Produkty te charakteryzują się 30 minutową ognioodpornością- zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo podczas przechowywania butli gazowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.