PL EN

Szafy na butle gazowe

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór szaf na butle gazowe firmy Asecos. Można wyróżnić wśród nich trzy główne serie: G-ULTIMATE-90, G-ULTIMATE-30 oraz G-OD. Każda z nich charakteryzuje się się odmiennymi właściwościami.

Linia G-ULTIMATE-90 posiada 90-minutową odporność ogniową oraz przeznaczona jest do składowania butli gazowych wewnątrz budynku, linia G-ULTIMATE-30 również przeznaczona jest do użytku wewnętrznego, a jej odporność ogniowa trwa 30-minut. Linia G-OD natomiast przeznaczona jest do przechowywania butli gazowych na zewnątrz, ze względu na to wykonana jest ze specjalnych niekorozyjnych materiałów.
 • Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 140 cm i wysokości 205 cm

  Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 140 cm i wysokości 205 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 120 cm i wysokości 205 cm

  Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 120 cm i wysokości 205 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz

  sprawdź
 • Szafa na butle z gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 90 cm i wysokości 205 cm

  Szafa na butle z gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 90 cm i wysokości 205 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 60 cm i wysokości 205 cm

  Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 60 cm i wysokości 205 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz, 2 x 50 l butle, drzwi lewe pełne lub z oknem, szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz, 2 x 50l butle, drzwi prawe, szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz, drzwi lewe, szafa do przechowywania butli gazowych, drzwi prawe

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 60 cm i wysokości 145 cm

  Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-90 o szerokości 60 cm i wysokości 145 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz, drzwi lewe, szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz, drzwi prawe

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-ULTIMATUM-30 o szerokości 140 cm i wysokości 205 cm

  Szafa na butle gazowe G-ULTIMATUM-30 o szerokości 140 cm i wysokości 205 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-30 o szerokości 140 cm i wysokości 205 cm

  Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-30 o szerokości 140 cm i wysokości 205 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-30 o szerokości 90 cm i wysokości 205 cm

  Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-30 o szerokości 90 cm i wysokości 205 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-30 o szerokości 60 cm i wysokości 205 cm

  Szafa na butle gazowe G-ULTIMATE-30 o szerokości 60 cm i wysokości 205 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz, drzwi lewe, szafa do przechowywania butli gazowych wewnątrz, drzwi prawe

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-OD o szerokości 135 cm i wysokości 215 cm

  Szafa na butle gazowe G-OD o szerokości 135 cm i wysokości 215 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych, drzwi pełne, szafa do przechowywania butli gazowych na zewnątrz, drzwi z oknem, szafa do przechowywania butli gazowych na zewnątrz, drzwi z oknem uchylnym

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-OD o szerokości 100 cm i wysokości 215 cm

  Szafa na butle gazowe G-OD o szerokości 100 cm i wysokości 215 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych na zewnątrz - drzwi pełne, szafa do przechowywania butli gazowych na zewnątrz - drzwi z oknem stałym, drzwi do przechowywania butli gazowych na zewnątrz - drzwi z oknem uchylnym

  sprawdź
 • Szafa na butle gazowe G-OD o szerokości 70 cm i wysokości 215 cm

  Szafa na butle gazowe G-OD o szerokości 70 cm i wysokości 215 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa do przechowywania butli gazowych na zewnątrz - drzwi pełne, prawe, szafa do przechowywania butli gazowych na zewnątrz - drzwi z oknem stałym, praw, szafa do przechowywania butli gazowych na zewnątrz - drzwi z oknem uchylnym, praw

  sprawdź
Szafy na butle gazowe można rozdzielić na dwie kategorie: te do przechowywania butli w pomieszczeniach oraz do przechowywania ich na zewnątrz. Przeznaczone są one do składowania butli pod ciśnieniem. W przypadku szaf do użytku wewnętrznego, posiadają one najczęściej wentylację oraz wyciąg wnętrza szafy, dzięki czemu wewnątrz nie tworzy się atmosfera wybuchowa lub szkodliwa. Ich konstrukcja umożliwia przeprowadzenie rurociągów oraz kabli przez sufit, poprzez oznaczone z wewnątrz oraz wewnątrz specjalne otwory. Modele przeznaczone do pracy na zewnątrz, wykonane są ze specjalnych materiałów takich jak blachy ocynkowane i malowane proszkowo, które zapobiegają ich korozji. Często wyposażone są w szyny montażowe (do mocowania okuć), dystanoswe uchwyty oraz pasy, które zabezpieczają butlę przed przewróceniem się.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.