PL EN

Szafy ognioodporne

 • Szafa ognioodporna Q-Classic

  Szafa ognioodporna Q-Classic

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  • Certyfikat CE

  Wymiary: 599x615x1953, 893x615x1953mm, 1193x615x1953mm, 564x620x1947mm, Q30.195.086, 1164x620x1947mm

  Waga: 309,5 kg, 395 kg, 474 kg, 179,5 kg, 224 kg, 271 kg

  sprawdź
 • Szafa ognioodporna S-Classic

  Szafa ognioodporna S-Classic

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Wymiary: 1196z616z1968mm, 896x616x1968mm, 596x616x1298mm, 995x470x482mm

  Masa: 451 kg, 371 kg, 201 kg, 92 kg

  sprawdź
 • Szafa ognioodporna Q-Pegasus

  Szafa ognioodporna Q-Pegasus

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Wymiary: 599x615x1953mm, 893x615x1953mm, 1193x615x1953mm

  Waga: 315 kg, 394,5 kg, 477 kg

  sprawdź
 • Szafa ognioodporna S-Phoenix

  Szafa ognioodporna S-Phoenix

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Wymiary: 1196z616z1968mm, 896x616x1968mm, 596x616x1298mm, 1202x598x1968mm, 602x598x1968mm

  Waga: 462 kg, 375 kg, 283 kg, 338,5 kg, 201,5 kg

  sprawdź
 • Szafa ognioodporna serii E

  Szafa ognioodporna serii E

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Masa: 118 kg, 80 kg, 148,5 kg, 134 kg, 100 kg, 148 kg

  Wymiary: 950x500x1950mm, 950x500x1400mm, 950x500x945mm

  sprawdź

Szafy ognioodporne to niezawodne rozwiązanie do magazynowania niebezpiecznych produktów, gdyż przepisy zabraniają przechowywania substancji łatwopalnych w miejscu pracy bez odpowiedniego zabezpieczenia. Głównym zadaniem szaf ognioodpornych jest ochrona przed wzrostem temperatury oraz zapobieganie wybuchom w czasie wystąpienia pożaru. Szafa bezpieczeństwa jest również odporna na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia, zadrapania czy otarcia. Łatwy dostęp do wszystkich pojemników znajdujących się wewnątrz komory sprawia, że szafy ognioodporne są niezwykle ergonomiczne, solidne oraz funkcjonalne.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.