PL EN
Wróć

Szafa ognioodporna Range - 3030

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • 30-minutowa odporność ogniowa
 • zgodne z normami EN 14470-1, EN 1636-1 i FM 6050
 • standaryzowane etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 3864, ISO 7010, NF X08.003, dyrektywą 92/58/EWG, EN 14470-1
 • testy ogniowe przeprowadzone przez akredytowane francuskie laboratorium badawcze zgodnie z EN:17025 wg CORFAC, zgodnie z ISO 834
 • konstrukcja przystosowana do przenoszenia wózkiem widłowym - oprócz modeli podblatowych
Szafy ognioodporne 3030 firmy Ecosafe pozwalają na bezpieczne przechowywanie produktów łatwopalnych i opóźnienie rozprzestrzenienia się ewentualnego pożaru w szafie, w oczekiwaniu na interwencję ratowniczą. Posiadają 30-minutową odporność ogniową, przebadaną przez akredytowane francuskie laboratorium badawcze, zgodnie z EN:17025 wg CORFAC, ISO 834. Konstrukcja szafy jest przystosowana do przenoszenia jej przy pomocy wózka widłowego (w momencie kiedy wnętrze jest puste), oprócz modeli podblatowych.

Bezpieczeństwo pasywne:
 • izolowana konstrukcja panelu o wysokiej odporności na chemikalia
 • jasnoszara rama RAL 7035 z polami platerowanymi na żółto RAL 1023
 • półki retencyjne o regulowanej wysokości, w odstępach co 32 mm
 • zdejmowana wanna wychwytowa na dole

Bezpieczeństwo aktywne:
 • otwory wentylacyjne o średnicy 100 mm
 • samozamykające się drzwi
 • 3-punktowy zamek na klucz
 • nieiskrzący system blokowania
 • regulowane nóżki poziomujące
 • termorozprężalne uszczelki drzwiowe

Dane techniczne:
Model Opis Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Pojemność [l] Max. obciążenie półki [kg] Waga [kg]
3031E szafa podblatowa, jednodrzwiowa 635 x 605 x 630 365 x 491 x 475 30 30 64
3032E szafa podblatowa, dwudrzwiowa 635 x 1115 x 630 365 x 1001 x 475 60 50 108
3034E szafa wysoka, jednodrzwiowa 1980 x 605 x 550 1580 x 495 x 420 130 30 117
3035E szafa wysoka, dwudrzwiowa 1980 x 1115 x 550 1580 x 1050 x 420 250 50 210
3033UE szafa niska, dwudrzwiowa 1198 x 1092 x 537 795 x 980 x325 113 50 170
3035UE szafa wysoka, dwudrzwiowa 1731 x 1092 x 457 1330 x 980 x 325 170 50 210
3036UE szafa wysoka, dwudrzwiowa 1731 x 864 x 864 1330 x 750 x 730 228 50 210
Model Pojemność Wymiary
3031E 30 [l] 635 x 605 x 630 [mm]
3032E 60 [l] 635 x 1115 x 630 [mm]
3034E 130 [l] 1980 x 605 x 550 [mm]
3035E 250 [l] 1980 x 1115 x 550 [mm]
3033UE 113 [l] 1198 x 1092 x 537 [mm]
3035UE 170 [l] 1731 x 1092 x 457 [mm]
3036UE 228 [l] 1731 x 864 x 864 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.