PL EN
Wróć

Szafa ognioodporna Range - 790+

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • szafy testowane i zatwierdzone zgodnie z EN 14470-1 (04/2004) i EN 1363-1 (06/2000)
 • szafa testowana i zatwierdzona przez GM 6050 - 10 minut
 • standaryzowane etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 3864, ISO 7010 oraz dyrektywą 92/58/EWG i EN 14470-1 (04/2004)
 • odporność ogniowa 105 minut zgodnie z normą ISO 834 
Szafa ognioodporna 790+ firmy Ecosafe przeznaczona jest do przechowywania substancji łatwopalnych. Posiada 105-minutową odporność ogniową zgodnie z normą ISO 834. Testy ogniowe były przeprowadzane przez francuskie laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z EN:17025 wg COFRAC, zgodnie z ISO 834. Konstrukcja szafy jest przystosowana do przenoszenia jej za pomocą wózka widłowego. Modele 791+ i 792+ posiadają kółka. 

Bezpieczeństwo pasywne:
 • konstrukcja z podwójnymi ściankami
 • ściany zewnętrzne ze stali 12/10, pokryte białą farbą epoksydową RAL 9010
 • ściany wewnętrzne z białej melaminy RAL 9010
 • panele termoizolacyjne między ścianami
 • zdejmowana wanna wychwytowa w dolnej części 
 • oznakowanie za pomocą znormalizowanych etykiet
 • regulowane półki retencyjne (w odstępach co 6,4 cm)
 • punkt mocowania uziemienia

Bezpieczeństwo aktywne:
 • otwory wentylacyjne o średnicy 100 mm
 • kanały wentylacyjne z systemem do izolacji zawartości w przypadku pożaru
 • termorozprężalne uszczelki drzwiowe
 • samozamykające się drzwi z zamkiem na klucz

Dane techniczne:
Model Opis Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Pojemność [l] Półka retencyjna Wanna wychwytowa Max. obciążenie półki [kg] Waga [kg]
biały żółty
791+E -- szafa podblatowa, jednodrzwiowa 630 x 635 x 570 420 x 490 x 285 30 1 1 30 127
792+E -- szafa podblatowa, dwudrzwiowa 630 x 1137 x 570 420 x 1000 x 285 60 1 1 50 213
798+E -- szafa niska, jednodrzwiowa 1100 x 635 x 670 820 x 490 x 410 65 2 1 30 182
793+E -- szafa niska, dwudrzwiowa 1100 x 1137 x 670 820 x 1000 x 410 115 2 1 50 297
794+E 794+PJE szafa wysoka, jednodrzwiowa 1950 x 635 x 620 1620 x 490 x 410 130 3 1 30 287
795+E 795+PJE szafa wysoka, dwudrzwiowa 1950 x 1137 x 620 1620 x 1000 x 410 250 3 1 50 453
795+900E -- szafa wysoka, dwudrzwiowa 1950 x 905 x 620 1620 x 765 x 410 200 3 1 46 438
Model Pojemność Wymiary
791+E 30 [l] 630 x 635 x 570 [mm]
792+E 60 [l] 630 x 1137 x 570 [mm]
798+E 65 [l] 1100 x 635 x 670 [mm]
793+E 115 [l] 1100 x 1137 x 670 [mm]
794+E 130 [l] 1950 x 635 x 620 [mm]
794+PJE 130 [l] 1950 x 635 x 620 [mm]
795+E 250 [l] 1950 x 1137 x 620 [mm]
795+PJE 250 [l] 1950 x 1137 x 620 [mm]
795+900 200 [l] 1950 x 905 x 620 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.