PL EN
Wróć

Szafa ognioodporna z gaśnicą - Range 1

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • duże modele wyposażone są w gaśnicę CO2 która uruchamia się przy 65°C
 • zamykane na klucz
 • certyfikowane zgodnie z EN14470-1 lub 14470-2
 • duża pojemność retencyjna w dolnej części szafy
 • zgodne ze specyfikacjami CNPP FSE 98-006
 • standaryzowane etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 3864, ISO 7010 i NF X80.003 i dyrektywą europejską 92/58/EWG
Szafy ognioodporne firmy Ecosafe są certyfikowane zgodnie z EN14470-1 lub 14470-2. Przeznaczone są do przechowywania materiałów łatwopalnych. Niektóre modele posiadają na wyposażeniu gaśnicę CO2, która uruchamia się po przekroczeniu 65°C. Dodatkowo górna część szafy jest spadzista, co pozwala na ograniczenie nieautoryzowanego przechowywania. 

Posiadają one dużą wannę wychwytową z korkiem spustowym oraz samozamykające się drzwi. Fabrycznie zamontowane mają również otwory do połączenia z systemem wentylacji. 

Pasywne bezpieczeństwo:
 • stalowa konstrukcja
 • farba epoksydowa: beżowa (model AMS 10 i 20), żółta (model AMS 100 i 200)
 • znormalizowany symbol "łatwopalny"
 • 3 regulowane perforowane półki na stojakach - AMS100 i AMS200
 • 1 półka bez regulacji wysokości - AMS10 i AMS20
 • wanna wychwytowa w dolnej części, z korkiem spustowym
Aktywne bezpieczeństwo:
 • gaśnica CO(120g - AMS10 i 20; 500g - AMS100 i 200)
 • automatyczne wyzwalanie gaśnicy po przekroczeniu odpowiedniej temperatury
 • górne i dolne, boczne otwory wentylacyjne o średnicy 100 mm, z siatką przeciwogniową - oprócz modeli AMS10 i AMS20
 • drzwi skrzydłowe, samozamykające się
 • drzwi zamykane na klucz

Dane techniczne:
Model Wymiary wewnętrzne (H x W x D) [mm] Wymiary zewnętrzne (H x W x D) [mm] Waga [kg] Pojemność [l] Kolor
AMS100
(szafa z gaśnicą)
1250 x 780 x 370 1500 x 800 x 400 70 100 żółty
AMS200
(szafa z gaśnicą)
1530 x 980 x 370 1800 x 1000 x 400 91 200 żółty
AMS100SE
(szafa bez gaśnicy)
1250 x 780 x 370 1500 x 800 x 400 70 100 żółty
AMS200SE
(szafa bez gaśnicy)
1530 x 980 x 370 1800 x 1000 x 400 91 200 żółty
AMS10
(szafa z gaśnicą)
260 x 490 x 220 455 x 500 x 250 12 10 beżowy
AMS20
(szafa z gaśnicą)
260 x 695 x 230 500 x 700 x 250 16 20 beżowy

Model Pojemność Wymiary
AMS100 100 [l] 1500 x 800 x 400 (H x W x D) [mm]
ASM200 200 [l] 1800 x 1000 x 400 (H x W x D) [mm]
ASM100SE 100 [l] 1500 x 800 x 400 (H x W x D) [mm]
ASM200SE 200 [l] 1800 x 1000 x 400 (H x W x D) [mm]
ASM10 10 [l] 455 x 500 x 250 (H x W x D) [mm]
ASM20 20 [l] 500 x 700 x 250 (H x W x D) [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.