PL EN

Szafy na kwasy i zasady

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór szaf na kwasy i zasady firmy Asecos. Można wyróżnić wśród nich trzy główne serie: SL-CLASSIC, SLX-CLASSIC oraz SL-CLASSIC-UB. Każda z nich posiada inne właściwości.

Linia SL-CLASSIC charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem przechowywania, linia SLX-CLASSIC posiada w standardzie filtr recyrkulacyjny powietrza, natomiast linia SL-CLASSIC-UB to szafy podblatowe, idealne do zamontowania pod dygestorium. Dodatkowo wśród dostępnych serii możliwy jest wybór między różnymi gabarytami szaf oraz ich wyposażeniem wewnętrznym.
 • Szafa na kwasy i zasady APC - PVC

  Szafa na kwasy i zasady APC - PVC

  Producent: Ecosafe

  Nr kat.:

  Pojemność: 40 l, 72 l, 120 l, 100 l, 108 l, 144 l

  Wymiary: 630 x 635 x 603 mm, 630 x 1135 x 603 mm, 1900 x 635 x 615 mm, 1100 x 1135 x 615 mm, 1900 x 1135 x 615 mm

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady FM

  Szafa na kwasy i zasady FM

  Producent: Ecosafe

  Nr kat.:

  Pojemność: 15 [l], 64 [l], 86 [l], 86[l], 90 [l], 113 [l], 170 [l], 228 [l]

  Wymiary: 559 x 432 x 432 [mm], 610 x 1092 x 457 [mm], 1651 x 591 x 457 [mm], 910 x 890 x 560 [mm], 1118 x 1092 x 457 [mm], 1651 x 1092 x 457 [mm], 1651 x 864 x 864 [mm]

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady APC - melamina

  Szafa na kwasy i zasady APC - melamina

  Producent: Ecosafe

  Nr kat.:

  Pojemność: 40 l, 72 l, 120 l, 100 l, 108 l, 144 l

  Wymiary: 630 x 635 x 603 mm, 630 x 1135 x 603 mm, 1900 x 635 x 615 mm, 1100 x 1135 x 615 mm, 1900 x 1135 x 615 mm

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady ECO - 8E

  Szafa na kwasy i zasady ECO - 8E

  Producent: Ecosafe

  Nr kat.:

  Pojemność: 40 [l], 72 [l], 120 [l], 100 [l], 108 [l], 144 [l]

  Wymiary: 630 x 635 x 603 [mm], 630 x 1135 x 603 [mm], 1900 x 635 x 615 [mm], 1100 x 1135 x 615 [mm], 1900 x 1135 x 615 [mm]

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC o szerokości 120 cm i wysokości 196 cm

  Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC o szerokości 120 cm i wysokości 196 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa z pionowym podziałem i zamkiem cylindrycznym

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC o szerokości 60 cm i wysokości 196 cm - lewe drzwi

  Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC o szerokości 60 cm i wysokości 196 cm - lewe drzwi

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa z zamkiem cylindrycznym i drzwiami lewymi

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC o szerokości 60 cm i wysokości 196 cm - prawe drzwi

  Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC o szerokości 60 cm i wysokości 196 cm - prawe drzwi

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa z zamkiem cylindrycznymi, z prawymi drzwiami

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SLX-CLASSIC o szerokości 120 cm i wysokości 230 cm

  Szafa na kwasy i zasady SLX-CLASSIC o szerokości 120 cm i wysokości 230 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa z pionowym podziałem na dwie komory

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SLX-CLASSIC o szerokości 60 cm i wysokości 230 cm

  Szafa na kwasy i zasady SLX-CLASSIC o szerokości 60 cm i wysokości 230 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa z poziomym podziałem na dwie komory, drzwi lewe, szafa z poziomym podziałem na dwie komory, drzwi prawe

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 140 cm i wysokości 60 cm

  Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 140 cm i wysokości 60 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa podblatowa z trzema komorami

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 110 cm i wysokości 60 cm

  Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 110 cm i wysokości 60 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa podblatowa z dwoma komorami, szafa podblatowa z dwoma komorami, z metalową obudową

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 59 cm i wysokości 60 cm

  Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 59 cm i wysokości 60 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa podblatowa z jedną komorą, drzwi lewe, szafa podblatowa z jedną komorą, drzwi prawe, szafa podblatowa z jedną komorą, drzwi lewe, obudowa metalowa, szafa podblatowa z jedną komorą, drzwi prawe, obudowa metalowa

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 110 cm i wysokości 80 cm

  Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 110 cm i wysokości 80 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa podblatowa z dwoma komorami

  sprawdź
 • Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 59 cm i wysokości 80 cm

  Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC-UB o szerokości 59 cm i wysokości 80 cm

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: szafa podblatowa z jedną komorą

  sprawdź
Szafy zabezpieczające do przechowywania kwasów i zasad służą do składowania niebezpiecznych substancji takich jak: kwasy, zasady i roztwory alkaiczne. Charakteryzują się specjalną konstrukcją, która zmniejsza zagrożenie pożarowe i chroni zdrowie i życie pracowników. Często wykonane są z wysokiej jakości blachy stalowej oraz pokryte są specjalnymi laminatami. Wnętrze natomiast wykonane jest z materiałów odpornych na korozję. Na wierzchu, w widocznym miejscu znajdują się specjalne oznaczenia informujące o tym, co znajduje się w szafie. Pozwala to na szybkie zlokalizowanie ich podczas akcji ratunkowej. Ich wnętrze zazwyczaj podzielone jest przy pomocy półek. Rozdziela się również wnętrze na magazynowanie zasad oraz kwasów. Często wyposażone są w zamek zwiększający bezpieczeństwo przechowywania materiałów.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.