PL EN

Szafa na kwasy i zasady ECO - 8E

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • konstrukcja szafy w 100% pochodzi z recyklingu 
 • konstrukcja szafy w 100% nadaje się do recyklingu
 • znormalizowane piktogramy zgodne z ISO 3864, ISO 7010 i NF X 08.003 oraz dyrektywą europejską 92/58/CEE
 • spełnia zalecenia I.N.R.S
 • separacja na przechowywanie zasad i kwasów - z wyjątkiem modelu APC33+
Szafa na kwasy i zasady serii ECO jest pierwszą szafą na rynku do przechowywania materiałów niebezpiecznych, która wykonana została w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, a co się z tym wiąże, nadaje się również do 100% recyklingu. 

Bezpieczeństwo pasywne:
 • konstrukcja wykonana w 100% z recyklingowego i nadającego się do recyklingu polistyrenu
 • standaryzowane symbole "kwasy", "zasady" i "toksyczne"
 • wysuwane półki/pojemniki z blokadą w każdej głównej komorze
 • niezależne komory (z wyjątkiem APC33+) do przechowywania kwasów, zasad i substancji toksycznych (tylko APC103+)
 • szafy tej serii są wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej sztywności, są trwałe, wodoodporne i higieniczne
 • każda szafka jest podzielona na komorę główną i dodatkową - z wyjątkiem modeli APC63+, APC113+ i APC223+
Bezpieczeństwo aktywne:
 • górne i dolne otwory wentylacyjne o średnicy 100 mm 
 • drzwi zamykane na klucz
 • drzwi zawiasowe - modele APC33+, APC93+, APC103+
 • drzwi przesuwne - modele APC63+, APC113+ i APC223+
 • nóżki do poziomowania

Model Wymiary zewnętrzne [mm] Liczba przegródek głównych Liczba przegródek pomocniczych Pojemność [l] Obciążenie półki [kg] Waga [kg]
APC33+ 630 x 635 x 603 1 1 40 20 30
APC63+ 630 x 1135 x 603 2 - 72 20 60
APC93+ 1900 x 635 x 615 2 2 120 20 90
APC113+ 1100 x 1135 x 615 2 - 100 20 110
APC103+ 1900 x 635 x 615 3 3 108 20 83
APC223+ 1900 x 1135 x 615 2 - 144 20 155
Model Pojemność Wymiary
APC33+ 40 [l] 630 x 635 x 603 [mm]
APC63+ 72 [l] 630 x 1135 x 603 [mm]
APC93+ 120 [l] 1900 x 635 x 615 [mm]
APC113+ 100 [l] 1100 x 1135 x 615 [mm]
APC103+ 108 [l] 1900 x 635 x 615 [mm]
APC223+ 144 [l] 1900 x 1135 x 615 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.