PL EN

Szafa na kwasy i zasady SL-CLASSIC o szerokości 60 cm i wysokości 196 cm - lewe drzwi

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie


 • Dostępne w dwóch kolorach: jasnoszary RAL035 (001) lub biały RAL9016 (005)
 • Wymiary zewnętrzne: S597 x G603 x W1965 mm
 • Wymiary wewnętrzne: 2x S485 x G570 x W914 mm
 • Pojemność półek wysuwanych: 11litrów
 • Obciążenie półek do 25 kg
 • Wnętrze szafy odporne na korozję
 • Stałe poziomy przechowywania
 • Profilowany zamek bębenkowy
 • Hermetycznie rozdzielone komory
 • Uszczelki zabezpieczające przed wydostaniem się oparów
 • Możliwość regulacji położenia szafy
 • Wbudowane kanały powietrzne
 • Oddzielny wlot powietrza dla każdej komory przechowywania
 • Zewnętrzna obudowa wykonana z blachy stalowej laminowanej, korpus wewnętrzny powlekany melaminą
 • Certyfikacja GS

Szafy Asecos SL Classic przeznaczone są do nieograniczonego przechowywania żrących, niepalnych substancji niezabezpieczonych w miejscu pracy zgodnie z normą TRGS 510 i DGUV-I 213-850 oraz rozporządzeniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych.

Szafa składa się z korpusu z blachy malowanej proszkowo, wnętrza wykonanego z żywicy melaminowej oraz płyt odpornych na korozję co zapewnia solidną i trwałą konstrukcję.

Doskonałą wentylację zapewniają odporne na korozję kanały powietrzne wykonane z materiału pozbawionego metalu.

Każda komora posiada oddzielny odciąg powietrza oraz jeden wlot powietrza gwarantując równomierną wentylację witryny.

Dzięki zastosowaniu stałych poziomów przechowywania z 11-litrowymi półkami z wannami wychwytowymi z polietylenu szafa umożliwia przechowywanie dużych pojemników.

Drzwi zamykane są na profilowany zamek bębenkowy, co umożliwia połączenie szafy z istniejącym systemem według klucza głównego stosowanego przez klienta.

Szafy posiadają wygodną regulację w postawie, dzięki czemu regulacja położenia witryny na nierównym podłożu jest szybka i bezproblemowa.

Bezpieczeństwo przechowywania zapewniają dwie hermetycznie rozdzielone komory z poziomą ścianką rozdziałową.

Specjalne uszczelki z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed wydostaniem się niebezpiecznych oparów ze środka szafy.

Uwaga!!!

Podczas składania zapytania, bardzo prosimy o zawarcie informacji o wybranej konfiguracji szafy (przykładowy numer konfiguracji: 30115-001-33715).
Przypominamy, że w podanym numerze jest już zawarta informacja na temat koloru szafy (trzy środkowe cyfry numeru konfiguracji).

Z góry dziękujemy :)


Dane techniczne:

Model Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] Waga [kg] Minimalna ilość powietrza wywiewanego 10 razy [m3/h] Maksymalna ładowność [kg] Kolor
SL.196.060.MH
(lewe drzwi, z zamkiem cylindrycznym)
485 x 570 x 914 597 x 603 x 1965 165,1 5 300 jasnoszary,
biały


Oznaczenia koloru:

xxxx-001-xxxxx - kolor jasnoszary
xxxx-005-xxxxx - kolor biały


Konfiguracje wyposażenia opcjonalnego:

SL.196.060.MH
30612-001-30614 30612-001-30615 30612-001-37217
30612-005-37217
30612-001-37218
30612-005-37218
4 wysuwane półki
(wykonane z panelu powlekanego żywicą melaminową / polipropylen)
6 wysuwanych półek
(wykonane z panelu powlekanego żywicą melaminową / polipropylen)
3 wysuwane półki
1 wbudowana komora z kwasem fluorowodorowym lewe drzwi na zawiasach, z wanną wychwytową
(wykonane z panelu powlekanego żywicą melaminową / polipropylen)
4 wysuwane półki
1 wbudowana komora z kwasem fluorowodorowym lewe drzwi na zawiasach, z wanną wychwytową
(wykonane z panelu powlekanego żywicą melaminową / polipropylen)
30612-001-37219
30612-005-37219
5 wysuwanych półek
1 wbudowana komora z kwasem fluorowodorowym lewe drzwi na zawiasach, z wanną wychwytową
(wykonane z panelu powlekanego żywicą melaminową / polipropylen)

 

 

Model Inne
SL.196.060.MH szafa z zamkiem cylindrycznym i drzwiami lewymi

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.