PL EN

Szafa na kwasy i zasady APC - PVC

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Certyfikowany system wentylacyjny
  • Profilowany zamek bębenkowy w klamce
  • Szeroki wybór półek
  • Możliwość regulacji półek
  • Szyny montażowe
  • Pasy mocujące
  • Ruchoma rampa
  • Możliwość amortyzatora pneumatycznego
  • Zgodne z normami EN 14470-2 i TRGS 510
  • Obudowa jasnoszara

Szafy bezpieczeństwa Ecosafe są specjalnie zaprojektowane do przechowywania czynników korozyjnych.

Posiadają dwa przedziały pozwalające na oddzielnie kwasów od zasad.

Wnętrze zbudowane jest z komórkowego PCV, który zapewnia doskonałą odporność na korozję.

Produkt ten został stworzony zgodnie z zaleceniami INRS.

Szafa wyposażona jest w duże etykiety ostrzegawcze zgodne z ISO 3864, 92/58 / CEE, Dyrektywą europejską i normą NF X08.003

Każda główna komora zawiera regulowane przesuwne szuflady podtrzymujące.

Aktywne bezpieczeństwo zapewnia otwór wysokiego i niskiego otwarcia, drzwi wyposażone w zamek a także regulowane nóżki poziomujące.

Bezpieczeństwo pasywne:
- konstrukcja z melaniny
- standaryzowane symbole dla kwasów, zasad i substancji toksycznych
- wysuwane półki/zbiorniki z korkiem w każdej głównej komorze

Bezpieczeństwo aktywne:
- górne i dolne otwory wentylacyjne o średnicy 100 mm
- drzwi zamykane na klucz
- drzwi zawiasowe - modele APC31+, APC91+ i APC106+
- drzwi przesuwne - modele APC61+, APC111+, APC221+
- stopki poziomujące do poziomowania szafy

 

Dane techniczne:

Dane techniczne APC31+ APC61+ APC91+ APC111+ APC106+ APC221+
Pojemność 40 l 72 l 120 l 100 l 108 l 144 l
Waga 30 kg 60 kg 90 kg 110 kg 83 kg 115 kg
Wymiar
Zewnętrzny
630 x 635 x 603 mm 630 x 1135 x 603 mm 1900 x 635 x 615 mm 1100 x 1135 x 615 mm 1900 x 635 x 615 mm 1900 x 1135 x 615 mm
Maksymalne
Obciążenie
Półki
20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Przedziały
Główne
1 2 2 2 3 2
Przedziały
Pozostałe
1 / 2 / 3 /

Model Pojemność Wymiary Waga
APC31+ 40 l 630 x 635 x 603 mm 30 kg
APC61+ 72 l 630 x 1135 x 603 mm 60 kg
APC91+ 120 l 1900 x 635 x 615 mm 90 kg
APC111+ 100 l 1100 x 1135 x 615 mm 110 kg
APC106+ 108 l 1900 x 635 x 615 mm 83 kg
APC221+ 144 l 1900 x 1135 x 615 mm 115 kg

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.