PL EN

Akcesoria do szaf bezpieczeństwa

W naszej ofercie posiadamy również akcesoria do szaf bezpieczeństwa takie jak moduły filtrów recyrkulacyjnych, moduły wentylacyjne, moduły do monitoringu powietrza wywiewanego i wentylatory odśrodkowe.
 • Moduł filtrów recyrkulacyjnych do szaf wysokich i podblatowych

  Moduł filtrów recyrkulacyjnych do szaf wysokich i podblatowych

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: filtr recyrkulacyjny do szaf wysokich i podblatowych, filtr recyrkulacyjny do szaf beczkowych

  sprawdź
 • Moduł wentylacyjny do szaf wysokich

  Moduł wentylacyjny do szaf wysokich

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: moduł wentylacyjny do montażu na szafie, moduł wentylacyjny do montażu na ścianie

  sprawdź
 • Moduł wentylacyjny do szaf podblatowych

  Moduł wentylacyjny do szaf podblatowych

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: moduł wentylacyjny do montażu na ścianie

  sprawdź
 • Moduł wentylacyjny do szaf wysokich i podblatowych

  Moduł wentylacyjny do szaf wysokich i podblatowych

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: moduł wentylacyjny do montażu na ścianie

  sprawdź
 • Moduł monitorowania powietrza wywiewanego

  Moduł monitorowania powietrza wywiewanego

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: moduł monitorowania powietrza montowany na szafie

  sprawdź
 • Wentylator odśrodkowy

  Wentylator odśrodkowy

  Producent: Asecos

  Nr kat.:

  Inne: zgodność z CE: CE EX II 2/2G Ex h IIB T3 Gb X, zgodność z CE: CE EX II 3/_G Ex h IIB T3 Gc X

  sprawdź
Szafy bezpieczeństwa można dodatkowo uzupełniać o akcesoria. Zapewniają one lepszą pracę szafy i zwiększają bezpieczeństwo przechowywania substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach pracy. Ze względu na to, że materiały te często powodują powstawanie niebezpiecznych oparów, należy zadbać o to, żeby powietrze było regularnie oczyszczane ze związków stanowiących zagrożenie. Jednym z takich akcesoriów są moduły filtrów recyrkulacyjnych, które niezawodnie zbierają i filtrują opary rozpuszczalników już w miejscu ich powstawania. Pasują one zarówno do szaf wysokich jak i modeli podblatowych. Można montować je zarówno w szafie jak i na ścianie, czy też w jednostce mieszkaniowej. Kolejnym akcesorium są moduły wentylacyjne, które niezawodnie wykrywają opary i gazy w miejscu ich powstawania. Wśród nich wyróżnić można modele do szaf wysokich, do szaf podblatowych oraz modele kompatybilne z obydwoma typami szaf. Następnym dodatkowym wyposażeniem są moduły do monitoringu powietrza wywiewanego, które pozwalają na monitorowanie ilości powietrza wywiewanego do instalacji między szafą bezpieczeństwa, a instalacją wyciągową. Posiadają one wyświetlacz cyfrowy, który umożliwia łatwe odczytanie danych. Wyróżnić można również wentylatory odśrodkowe, które zapewniają bezpieczne odpowietrzanie szaf bezpieczeństwa. Świetnie sprawdzą się do odsysania w obszarach z zagrożonych wybuchem. 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.