PL EN

Moduł filtrów recyrkulacyjnych do szaf wysokich i podblatowych

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • zbieranie i filtrowanie oparów rozpuszczalników w miejscu ich powstania
  • kompatybilne z szafami wysokimi oraz podblatowymi
  • do montażu na szafie, na ścianie
  • monitorowanie powietrza wywiewanego
  • z bezpotencjałowym stykiem bezpieczeństwa
  • zgodne z CE
Moduły filtrów recyrkulacyjnych do szaf wysokich, beczkowych oraz podblatowych zapewniają oczyszczanie powietrza z oparów już w miejscu ich powstawania. Zawierają w sobie moduł do monitorowania powietrza wywiewanego. Możliwe jest zamontowanie ich bezpośrednio na szafie lub na ścianie. Posiadają również bezpotencjałowy styk bezpieczeństwa. 

Moduły posiadają kolorowy wyświetlacz z systemem sygnalizacji świetlnej, który dostarcza informacji o nasyceniu filtra, stanie pracy lub błędach. Precyzyjnie skalibrowane czujniki służą do wykrywania zanieczyszczeń w powietrzu wywiewanym i mierzą ilość powietrza wywiewanego. 

Moduł posiada wysokowydajny szerokopasmowy filtr z węglem aktywnym, który oczyszcza powietrza do 99,999 % oraz drugi filtr (filtr wtórny) z węglem aktywnym na wylocie urządzenia. Wkład filtra wykonany jest z odpornego na korozję i wytrzymałego tworzywa sztucznego i możliwe jest jego wielokrotne użycie.

Zalety:
- duża elastyczność wyboru miejsca montażu - zapewnia na otworach w ścianach i długich przewodach wywiewowych
- dobra ochrona osobista - zbieranie szkodliwych oparów
- bardzo cicha praca ok. 23 dB
- zgodność z ATEX: CE EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
- wielostopniowy system filtracji
- monitoring powietrza wywiewanego
- wyświetlacz i panel klawiszy do uzyskania dostępu do funckji
- alarm optyczny i akustyczny oraz bezpotencjałowy styk alarmowy


Moduły są przeciwwybuchowe - oznaczenie ATEX: CE EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc.
Strefa Ex (instalacja): poza strefą EX.
Strefa Ex (ekstrakcja): strefa EX 2.

Dane techniczne:
Model Wymiary (szer. x gł. x wys.) [mm] Waga [kg] Przyłącze wydechowe Monitoring powietrza wywiewanego
UFA.025.030
(do szaf wysokich i podblatowych)
308 x 555 x 256 17 75 NW Tak
UFA.025.030.XL
(do szaf beczkowych)
308 x 555 x 256 19 75 NW Tak
Model Inne
UFA.025.030 filtr recyrkulacyjny do szaf wysokich i podblatowych
UFA.025.060.XL filtr recyrkulacyjny do szaf beczkowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.