PL EN
Wróć

Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne

 • Kompaktowe

  Kompaktowe

  Kompaktowe chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne to idealny wybór dla laboratoriów o małej  powierzchni. Połączenie chłodziarki i zamrażarki to...

  sprawdź
 • Pojedyncze

  Pojedyncze

  Pojedyncze chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne stanowią doskonałe połączenie chłodziarki i zamrażarki dla laboratoriów o odrobinę większej przestrzeni....

  sprawdź
 • Podwójne

  Podwójne

  sprawdź
 • Przenośne

  Przenośne

  Przenośne chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne stanowią połączenie zalet chłodziarek i zamrażarek w jednym urządzeniu, a dodatkowo zapewniają...

  sprawdź

Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjne stanowią doskonałe połączenie chłodziarki i zamrażarki w laboratorium i alternatywę dla zakupu dwóch różnych urządzeń tj. chłodziarki i zamrażarki. Urządzenia, które posiadają certyfikat ATEX zapewniają bezpieczne przechowywanie substancji wrażliwych na temperaturę, materiałów wybuchowych i łatwopalnych. Oferowane przez naszą firmę modele wyposażone są w zewnętrzny wyświetlacz parametrów, alarm wysokiej i zbyt niskiej temperatury oraz alarm otwartych drzwi. Standardowe wyposażenie urządzeń stanowią kółka, które ułatwiają przemieszczanie, przy czym dodatkowo zapewniają odpowiednie wypoziomowanie urządzenia. Dodatkowym atutem chłodziarko-zamrażarek laboratoryjnych może być antybakteryjny uchwyt, który zmniejsza ryzyko kontaminacji oraz wbudowany zamek umożliwiający zamknięcie drzwi na klucz. Zakres temperatury pracy chłodziarko-zamrażarek laboratoryjnych oscyluje pomiędzy +2°C a -25°C. W naszej ofercie znajdziecie Państwo niewielkie, kompaktowe urządzenia podblatowe o pojemności zaledwie około 120 litrów (13 litrów pojemności mroźniczej i 106 litrów pojemności chłodniczej), jak również urządzenia z dwoma niezależnymi drzwiami i pojemnością nawet do 1500 litrów. Chłodziarko - zamrażarki mogą być malowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej, mogą posiadać pełne drzwi lub drzwi przeszklone. W zależności od wymogów danego laboratorium urządzenia chłodnicze mogą być dodatkowo doposażone w niezależny wzorcowany termometr min / max lub inny rejestrator. Rejestratory mogą posiadać połączenie do centralnej sieci i na bieżąco przesyłać dane o warunkach istniejących wewnątrz komór. Niektóre z termometrów / rejestratorów mogą posiadać możliwość wysyłania smsów na zaprogramowane numery o statusie pracy urządzenia. Nasza firma oferuje również wykonanie mapowania komory urządzenia. Sprawdzenie rozkładu temperatury wewnątrz urządzenia jest niezbędne celem udowodnienia (np. w badaniach klinicznych) jak rozkłada się zadeklarowana temperatura wewnątrz komory. Każde urządzenie pracuje z pewną dokładnością i stabilnością, czym te parametry są bardziej „wyśrubowane” tym droższe jest dane urządzenie, gdyż jego kompresory i inne elementy budowy są bardziej dokładne i precyzyjne. Sprawdzenie rozkładu temperatury wewnątrz komory ma na celu udowodnienie za pomocą wzorcowanych sond, jaka rzeczywiście temperatura panuje np. w prawym górnym roku komory, a jaka w lewym dolnym. Nasza firma w swojej ofercie posiada profesjonalne chłodziarko - zamrażarki, dla których stabilność i dokładność jest możliwie jak najwyższa, dodatkowo usługa badania rozkładu temperatury wewnątrz urządzeń stawia nas w pozycji pewnego i rzetelnego partnera.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.