PL EN
Wróć

Komory fitotronowe

 • Komory fitotronowe z oświetleniem

  Komory fitotronowe z oświetleniem

  Komory fitototronowe z oświetleniem umożliwiają pracę urządzenia przy jednorodnym rozkładzie światła. Dzięki temu wewnątrz komory panują warunki...

  sprawdź
 • Komory fitotronowe z oświetleniem i wilgocią

  Komory fitotronowe z oświetleniem i wilgocią

  Komory fitotronowe z oświetleniem i wilgocią zapewniają jednorodne warunki temperatury, światła oraz wilgotności. Urządzenia te zostały zaprojektowane...

  sprawdź
Komory fitotronowe to urządzenia wykorzystywane do właściwego wzrostu roślin oraz innych organizmów, gdzie muszą być zapewnione jednorodne warunki świetlne, stała temperatura, a także niezmienna wilgotność względna powietrza. Komora fitotronowa umożliwia przeprowadzanie badań biologicznych przez cały rok w ściśle zadanych warunkach upraw w zależności od potrzeb mogą być one odpowiednio  symulowane  i  zmienne warunki klimatyczne. Powierzchnia komory roboczej każdej komory może być różna począwszy od małych laboratoryjnych do cało  kontenerowych nawet do 21 m2 co  pozwala na prowadzenie badań w wielu kombinacjach i powtórzeniach oraz różnych interwałach, co z kolei umożliwia przejście dla roślin pełnego cyklu wegetacyjnym, czyli od nasiona do uzyskania pełnej wielkości roślin. Ma to np. niezwykłe znaczenie kiedy chcemy zbadać jaki danych nawóz oddziałuje na daną roślinę i jak odpowiedni jego dobór może zwiększyć optymalnie procesy wzrostu. W powiązaniu z kontrolą jego dozowania możemy wówczas dyskutować o procesach optymalizacji wzrostu i plonów w roślinach, a w konsekwencji ich upraw.Oferowane przez nas komory pozwalają na prowadzenie badań  biologicznych w zakresie temperatury od 0°C do 70°C (przy czy w wypadku używania oświetlenia w zakresie od 5°C do 60 °C) przy równomiernym jednorodnym rozkładzie zaprogramowanej temperatury w komorze urządznia wraz z automatyczną wymianą powietrza w komorze. Systemy kontroli pracy komory pozwalają regulować zadany poziom wilgotności w przedziale od  40% do 95% oraz przy zadanym stężeniu dwutlenku węgla poprzez układ dozowania gazu bezpośrednio do komory urządzenia.  System automatycznego sterować natężeniem światła i widmem światła w pięciu cyklach dobowych (rano, przedpołudnie, południe, popołudnie, wieczór) pozwala odwzorować warunki jaki panują w naturze poprzez symulacje zmiany oświetlenia dobowego i rocznego, czyli dostraja urządzenie do pór roku i danych warunków klimatycznych. Co ciekawe, w komorze niektórych urządzeń można też symulować efekt wiatru poprzez wentylatory, co z kolei jeszcze lepiej można odtwarza naturalne warunki wegetacji roślin i przez to prowadzone badania są bardziej efektywne i miarodajne. Dzięki zastosowaniu niezawodnego systemu oświetlenia zachowana jest jednorodność światła w całej przestrzeni komory fitotronowej.Wnętrze pokrywa stal nierdzewna dzięki czemu czyszczenie urządzenia jest łatwe, a zapewnienie warunków hodowli niezwykle łatwe. Urządzenia te doskonale nadadzą się do pracy w laboratorium gdyż są niezwykle precyzyjne, trwałe i bezpieczne w użytkowaniu, a menu programowania urządzenia łatwe do opanowania przez użytkownika, co czyni je niezwykle przyjaznymi w codziennej pracy badawczej. W naszych urządzeniach zastosowano liczne innowacje rozwiązania z zakresu imitacji warunków hodowli naturalnej takich jak system nowoczesnej regulacji wilgoci, czy system równomiernej cyrkulacji powietrza. Nasze komory fitotronowe mogą pracować  w zakresie różnych warunków pracy w  placówkach i wyposażone są w wiele zmiennych ustawianych kaset oświetleniowych ze świetlówkami ( można dobierać je indywidualnie w zależności od prowadzonych badań), które można płynnie regulować i optymalizować. Ważnym elementem pracy urządzeń jest ich regularne serwisowanie poprzez kalibracje parametrów pracy urządzenia, które ma na celu zapewnienie nieprzerwane i w pełni funkcjonalności urządzenia w codziennej pracy. Komory fitotronowe to urządzenia wykorzystywane do właściwego wzrostu roślin oraz innych organizmów, gdzie muszą być zapewnione jednorodne warunki świetlne, stała temperatura, a także niezmienna wilgotność względna powietrza. Komora fitotronowa umożliwia przeprowadzanie badań biologicznych przez cały rok w ściśle zadanych warunkach upraw w zależności od potrzeb mogą być one odpowiednio  symulowane  i  zmienne warunki klimatyczne. Powierzchnia komory roboczej każdej komory może być różna począwszy od małych laboratoryjnych do cało  kontenerowych nawet do 21 m2 co  pozwala na prowadzenie badań w wielu kombinacjach i powtórzeniach oraz różnych interwałach, co z kolei umożliwia przejście dla roślin pełnego cyklu wegetacyjnym, czyli od nasiona do uzyskania pełnej wielkości roślin. Ma to np. niezwykłe znaczenie kiedy chcemy zbadać jaki danych nawóz oddziałuje na daną roślinę i jak odpowiedni jego dobór może zwiększyć optymalnie procesy wzrostu. W powiązaniu z kontrolą jego dozowania możemy wówczas dyskutować o procesach optymalizacji wzrostu i plonów w roślinach, a w konsekwencji ich upraw.Oferowane przez nas komory pozwalają na prowadzenie badań  biologicznych w zakresie temperatury od 0°C do 70°C (przy czy w wypadku używania oświetlenia w zakresie od 5°C do 60 °C) przy równomiernym jednorodnym rozkładzie zaprogramowanej temperatury w komorze urządznia wraz z automatyczną wymianą powietrza w komorze. Systemy kontroli pracy komory pozwalają regulować zadany poziom wilgotności w przedziale od  40% do 95% oraz przy zadanym stężeniu dwutlenku węgla poprzez układ dozowania gazu bezpośrednio do komory urządzenia.  System automatycznego sterować natężeniem światła i widmem światła w pięciu cyklach dobowych (rano, przedpołudnie, południe, popołudnie, wieczór) pozwala odwzorować warunki jaki panują w naturze poprzez symulacje zmiany oświetlenia dobowego i rocznego, czyli dostraja urządzenie do pór roku i danych warunków klimatycznych. Co ciekawe, w komorze niektórych urządzeń można też symulować efekt wiatru poprzez wentylatory, co z kolei jeszcze lepiej można odtwarza naturalne warunki wegetacji roślin i przez to prowadzone badania są bardziej efektywne i miarodajne. Dzięki zastosowaniu niezawodnego systemu oświetlenia zachowana jest jednorodność światła w całej przestrzeni komory fitotronowej.Wnętrze pokrywa stal nierdzewna dzięki czemu czyszczenie urządzenia jest łatwe, a zapewnienie warunków hodowli niezwykle łatwe. Urządzenia te doskonale nadadzą się do pracy w laboratorium gdyż są niezwykle precyzyjne, trwałe i bezpieczne w użytkowaniu, a menu programowania urządzenia łatwe do opanowania przez użytkownika, co czyni je niezwykle przyjaznymi w codziennej pracy badawczej. W naszych urządzeniach zastosowano liczne innowacje rozwiązania z zakresu imitacji warunków hodowli naturalnej takich jak system nowoczesnej regulacji wilgoci, czy system równomiernej cyrkulacji powietrza. Nasze komory fitotronowe mogą pracować  w zakresie różnych warunków pracy w  placówkach i wyposażone są w wiele zmiennych ustawianych kaset oświetleniowych ze świetlówkami ( można dobierać je indywidualnie w zależności od prowadzonych badań), które można płynnie regulować i optymalizować. Ważnym elementem pracy urządzeń jest ich regularne serwisowanie poprzez kalibracje parametrów pracy urządzenia, które ma na celu zapewnienie nieprzerwane i w pełni funkcjonalności urządzenia w codziennej pracy. 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.