PL EN
Wróć

Zamrazarki do krwi i osocza

 • Zamrażarka do osocza Labcold

  Zamrażarka do osocza Labcold

  Producent: Labcold

  Nr kat.:

  Pojemność: 505 L

  Wymiary: 1880 x 770 x 722 [WxSxG]

  sprawdź
 • BioBlood PF

  BioBlood PF

  Producent: Gram

  Nr kat.:

  Pojemność: 425 l, 600 l, 660 l

  Waga: 112 kg, 146 kg, 152 kg

  sprawdź
 • BioBlood BF

  BioBlood BF

  Producent: Gram

  Nr kat.:

  Pojemność: 500 l, 600 l, 930 l, 1270 l, 1400 l

  Waga: 130 kg, 146 kg, 165 kg, 271 kg, 283 kg

  sprawdź

Zamrażarki do przechowywania krwi i osocza to certyfikowane urządzenia medyczne przeznaczone do przechowywania osocza, krwi bądź preparatów krwiopochodnych. Zamrażarki do przechowywania krwi i osocza wykonane są zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Produkty oferowane przez naszą firmę są wyposażone w rejestratory oraz liczne systemy alarmów, które informują o niekontrolowanych wahaniach temperatury wewnątrz komory mroźniczej oraz o wystąpieniu innych niepożądanych zdarzeń jak np. zanik zasilania, czy otwarte drzwi urządzenia.  Dodatkową funkcją zamrażarek do osocza jest blokada w postaci zamka, który zabezpiecza urządzenie przed otwieraniem zamrażarki przez osoby niepożądane. Zamrażarki do przechowywania krwi i osocza posiadają 7-dniowy rejestrator wykresów temperaturowych, który pozwala na zapisanie warunków przechowywania próbek i nadzór nad zdarzeniami, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu pracy urządzenia. Zakres temperatury działania zamrażarek do przechowywania krwi i osocza jest dość szeroki, temperatura jaka możliwa jest do nastawienia w takich zamrażarkach może wynosić nawet od -40°C do -5 °C. Urządzenia są wyposażone w wysokowydajny, wentylowany agregat chłodniczy, który po otwarciu drzwi zapewnia szybki powrót do określonej temperatury wnętrza komory, gdyż bardzo niekorzystne byłoby dla przechowywanego materiału aby spowodować niepożądany wzrost temperatury nawet o kilka stopni Celsjusza. Niektóre z urządzeń mogą posiadać wbudowany w jednostkę sterującą złącze alarmowe do podpięcia do sieci IT, systemów monitoringu lub zdalnych alarmów. Ze względu na charakter przechowywanych materiałów oferowane przez naszą firmę urządzenia są znacznych pojemności, które wahają się w okolicach od około pięćset litrów do nawet tysiąc pięciuset litrów. Urządzenia wedle własnych potrzeb użytkownik doposaża w specjalne moduły półek i szuflad, których w największych urządzeniach może być aż 54 półki i 26 szuflad dostosowanych do worków z przechowywanymi preparatami. Urządzenia posiadają inteligentne automatyczne systemy odszraniania. Przeszklone drzwi w urządzeniach pozwalają na nadzorowanie pracy i zawartości przez cały czas. Standardowe wyposażenie w port wejściowy umożliwia wprowadzenie zewnętrznego czujnika temperatury, co pozwoli jeszcze lepiej kontrolować warunki przechowywania materiału wewnątrz. Zapraszamy Państwa do składania zapytań w naszej firmie, nasi wykwalifikowani doradcy klienta pomogą dobrać optymalną do Państwa potrzeb zamrażarkę do przechowywania krwi i osocza. Świadczymy również usługi zbadania rozkładu temperatur wewnątrz komory urządzenia, co ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa przechowywanych materiałów. Nasi wykwalifikowani serwisanci szkolą, instalują i serwisują urządzenia u Państwa w laboratorium, a dział logistyki zadba o to, aby urządzenie, nawet to największe, bezpiecznie zostało dostarczone w miejsce użytkowania.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.