PL EN

BioBlood PF

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zamrażarka do osocza
  • Zakres temperatury -40(-35)°C / -5 °C
  • Dodatkowy sensor temperatury
  • System powietrzny BioLine
  • Automatyczne odszranianie
  • Sterowanie BioBlood
BioBlood PF jest niskotemperaturową zamrażarką do osocza, która pracuje w zakresie temperatur -5/-40°C (modele 600/600W -5/-35°C). Jest to wysokowydajny, wentylowany agregat chłodniczy, który po otwarciu drzwi zapewnia szybki powrót do określonej temperatury wnętrza. Jednostką sterującą jest specjalny wielofunkcyjny sterownik Gram Multipose z wyświetlaczem LED. Urządzenie posiada alarm akustyczny, który wyraźnie informuje o osiągnięciu maksymalnej lub minimalnej dopuszczalnej temperatury. Dodatkowo zamontowany jest akustyczny alarm drzwiowy. 

Elementem wbudowanym w jednostkę sterującą jest złącze alarmowe dla sieci IT, systemów monitoringu i/lub zdalnych alarmów. BioBlood PF wyposażony jest także w dodatkowy sensor temperatury w komorze spalania.  BioBlood wykorzystuje przyjazne dla środowiska naturalnego propelenty piankowe nie zawierające HFC i jest dostępny z czynnikami chłodniczymi nie zawierającymi HFC.

Funkcjonalna konstrukcja zapewnia łatwy, funkcjonalny dostęp do przestrzeni magazynowej.

Dane techniczne PF 425 PF 600 W PF 660 W
Zakres temperatury
-40°C / -5 ° C
-35°C / -5 ° C
Zakres temperatur otoczenia
10 ° C / 30 ° C
Port 
1 szt. Ø 24,5 mm
Wymiary (szer. X gł. X wys.) [mm]
622 x 731 x 1979/2000 
837 x 756 x 1875/2125 
837 x 756 x 2025/2275 
Waga netto [kg]
112  146 152
Pojemność [l] 425 600 660
Moduły do ​​półek i szuflad
Półki 48 - Szuflady 24
Półki 54 - Szuflady 26
Półki 24 - Szuflady 12
Chłodziwo
R290 / R134a / przygotowany na kompresor zewnętrzny / przygotowany na glikol 
Układ powietrzny
System dystrybucji wentylowanego powietrza BioLine 
System rozmrażania
Automatyczne inteligentne odszranianie z ponownym odparowaniem wody z odszraniania 
Model Pojemność Waga Wymiary
PF 425 425 l 112 kg 622 x 731 x 1979/2000 mm
PF 600 W 600 l 146 kg 837 x 756 x 1875/2125 mm
PF 660 W 660 l 152 kg 837 x 756 x 2025/2275 mm

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.