PL EN
Wróć

Mineralizatory

 • Mineralizator M9

  Mineralizator M9

  Producent:

  Nr kat.:

  Waga: 20 [kg]

  sprawdź

Mineralizator jest urządzeniem laboratoryjnych przeznaczonym do wykonywania bardzo wielu rodzajów analiz. Za pomocą analizatora można wykonać analizy wody, analizy ścieków, gleb, odpadów, a także wykonać analizę żywności. Najczęściej spotykane na rynku mineralizatory pozwalają na jednoczesne wykonanie procesu mineralizacji kilku prób, oferowane przez nasza firmę mineralizatory pozwalają na analizę aż dziewięciu prób jednocześnie.  Mineralizatory wykorzystywane są do wykonania analizy azotu ogólnego metodą Kiejdala, fosforu organicznego, a także przy określaniu stężeń szerokiej gamy metali nawet w różnych próbach jednocześnie. Proces mineralizacji i sam pomiar jest odbywa się w krótkim czasie dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Temperatura jest kontrolowana poprzez elektronicznie sterowany mikroprocesorowy układ w szerokim zakresie, co umożliwia oznaczenie zawartości licznych związków organicznych. Dodatkowo dokładny mikroprocesorowy układ sterowania temperaturą zapewnia wysoką stabilność zaprogramowanej temperatury. Zarządzać sterownikiem można za pomocą wyświetlacza LCD, który pokazuje aktualną i zadaną temperaturę. Wyświetlacz dodatkowo sygnalizuje pracę grzałki (lub grzałek) oraz informuje o uszkodzeniu czujnika temperatury lub innych błędach urządzenia.W przypadku wykonywania mineralizacji prób wody oraz ścieków procesowi poddaje się maksymalnie 100 ml próbki. W przypadku mineralizacji prób stałych należy wcześniej odważyć określoną, znaną ilość próbki. W przypadku mineralizacji próbki w celu oznaczania CHZT (wykrywanie zawartości związków organicznych w ściekach i glebie) dodatkowo wykorzystuje się probówki wyposażone w specjalne chłodniczki. Próbkę umieszcza się w naczyniu mineralizacyjnym, w którym umieszcza się pręcik wrzenny oraz dodaje niezbędne odczynniki. W pierwszej fazie procesu mineralizacji temperatura nastawiona na sterowniku powinna wynosić 100 stopni Celsjusza. Należy bezwzględnie pamiętać, aby na przygotowane probówki założyć odciąg spalin oraz odkręcić dopływ wody do pompki. Gdy temperatura układu osiągnie 100 stopni Celsjusza nastawi się właściwą temperaturę mineralizacji dla danego procesu. Po zakończeniu mineralizacji wyłącza się ogrzewanie, zakręca wodę doprowadzaną do pompki. Badanie danej substancji w próbce wymaga innej metody analitycznej, którą powinien zastosować laborant. Obudowa mineralizatora wykonana jest ze stali odpornej na wpływ czynników chemicznych, łatwo zmywalna. Urządzenie wykonane jest zgodnie z normami europejskimi i posiada certyfikat CE.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.