PL EN
Wróć

Mineralizator M9

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

  • Mineralizacja 9 prób
  • Elektroniczny mikroprocesorowy układ
  • Wyświetlacz LED 
  • Dokładność odczytu temperatury do 1 °C  
  • Czasomierz do 99 minut
  • Alarm dźwiękowy
  • Automatyczna regulacja grzania
  • Czujnik temperatury PT100
  • Układ sterujący LED 4

Mineralizator M-9 pozwala w krótkim czasie na równoległą mineralizację 9 prób. Jest szczególnie przydatny przy wykonywaniu analiz wody, ścieków, gleb, odpadów i żywności. Znajduje szerokie zastosowanie przy wykonywaniu analiz azotu ogólnego metodą Kjeldahla, fosforu organicznego, określeniu stężeń metali w różnych próbach (mineralizacja przebiega w porównywalnych warunkach). Duży zakres temperatur pracy umożliwia także wykrywanie zawartości związków organicznych w ściekach i glebie (metoda ChZT).

Dane techniczne :

Dane techniczne M9
Układ sterujący Osobny LCD4
Napięcie [V] 230
Moc grzejna [W] 1000
Zakres regulacji Od 100°C do 450°C
Regulacja I odczyt Co 1 °C
Wymiary zew. SxDxW [mm] 325 x 325 x 540
Max liczba próbówek 9 x 300 ml
Waga [kg] 20
Chłodniczki ze szlifem 9 szt.
Kolbki ze szlifem 9 szt.
Kolbki z długą szyjką 9 szt.
Kosz na części szklane 1 szt.
Statyw na chłodniczki 1 szt.
Odciąg spalin z pompką wodną TAK(Przedstawiona specyfikacja techniczna może zostać dowolnie zmodyfikowana na życzenie klienta)

 

METODYKA BADAŃ MINERALIZATORA

MINERALIZACJA PRÓB WODY I ŚCIEKÓW

Maksymalna ilość próbki wynosi 100 ml. Odmierzoną ilość próbki wody lub ścieków przelać do naczynia mineralizacyjnego, włożyć do każdej próbówki pręcik wrzenny oraz dolać odczynników potrzebnych do mineralizacji. Nastawić temperaturę 100°C na sterowniku i włączyć ogrzewanie (pkt. IV Instrukcji Obsługi Mineralizatora). Założyć na próbówki zespół odciągu spalin i odkręcić dopływ wody do pompki. Gdy temperatura układu osiągnie 100°C, nastawić pożądaną temperaturę mineralizacji. Po zakończeniu mineralizacji wyłączyć ogrzewanie układu. W celu szybszego ochłodzenia próbki można wyjąć stojak z probówkami wraz z zespołem odciągu z bloku grzejnego. Po ochłodzeniu probówek, zakręcić dopływ wody do pompki, zdjąć zespół odciągu spalin i przystąpić do dalszego postępowania przewidzianego w metodzie analitycznej. Normy związane: PN-73C-04576/12, PN-73C-04537/9, PN-81C-04570/1

MINERALIZACJA PRÓB OSADÓW I GLEB

Odważoną ilość próbki przenieść do naczynia mineralizacyjnego. Włożyć do każdej próbki pręcik wrzenny oraz dodać odpowiednią ilość odczynników stosowanych do mineralizacji. Maksymalna zawartość nie może przekroczyć 100 ml. Nastawić temperaturę 100°C na sterowniku i włączyć ogrzewanie (pkt. IV Instrukcji Obsługi Mineralizatora). Założyć na próbówki zespół odciągu spalin i odkręcić dopływ wody do pompki. Gdy temperatura układu osiągnie 100°C, nastawić pożądaną temperaturę mineralizacji. Po zakończeniu mineralizacji wyłączyć ogrzewanie układu. W celu szybszego ochłodzenia próbki można wyjąć stojak z probówkami wraz z zespołem odciągu z bloku grzejnego. Po ochłodzeniu probówek, odłączeniu pompki, można przystąpić do dalszej pracy zgodnie z metodyką analityczną. Normy związane: PN-74C-04578/OC

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH CHZT.

Do oznaczania CHZT potrzebny jest zestaw próbówek z chłodniczkami. Do próbówek należy odmierzyć odpowiednią ilość próbki, dodać odczynników, włożyć pręciki wrzenne. Stojak z próbówkami umieścić w bloku grzejnym i założyć chłodniczki. Nastawić potrzebną temperaturę i włączyć ogrzewanie. Po zakończeniu gotowania spłukać skropliny w chłodniczkach wodą destylowaną a całość schłodzić. Normy związane: PN-74C-04578/03

Model Waga
M-9 20 [kg]

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.