PL EN
Wróć

Mieszadła mechaniczne

 • Mieszadła mechaniczne IKA

  Mieszadła mechaniczne IKA

  sprawdź
 • Mieszadła mechaniczne CAT

  Mieszadła mechaniczne CAT

  Mieszadła mechaniczne CAT to urządzenia laboratoryjne służące do testów reometrcznych. Zaletą tych mieszadeł jest zastosowanie mikroprocesora...

  sprawdź
 • Końcówki do mieszadeł mechanicznych CAT

  Końcówki do mieszadeł mechanicznych CAT

  Końcówki do mieszadeł mechanicznych CAT to niezbędne elementy odpowiednio przystosowane do wszystkich potrzeb mieszania roztworów w każdym laboratorium,...

  sprawdź
 • Mieszadła mechaniczne Achiever

  Mieszadła mechaniczne Achiever

  Mieszadła mechanicze Achiever, niezawodne i niezwykle wydaje, są przeznaczone do codziennego użytku. Bezszczotkowy silnik i technologia kompensacji...

  sprawdź

Mieszadło mechaniczne znajduje specjalne miejsce w wyposażeniu laboratoriów. To urządzenie, które składa się z silnika elektrycznego, który napędza  szklany bądź metalowy pręt zakończony specjalnymi łopatkami. W zależności od rodzaju mieszanej cieczy łopatki mogą mieć różny kształt i różne nachylenie. W ofercie naszej firmy posiadamy mieszadła z różną ilością łopatek, najczęściej używa się mieszadeł z trzema lub czterema łopatkami. Mieszadła mechaniczne są dość często używanym sprzętem w laboratorium, ich podstawowym zadaniem jest mieszać roztwory o różnej objętości, ale również gęstości. Budowa mieszadła mechanicznego laboratoryjnego składa się z silnika, prętów oraz łopatek. Najtrudniejszym elementem do wykonania jest pręt, ponieważ jego konstrukcja musi być odporna mechanicznie, ale również powinna wykazywać odporność na działanie różnorodnych chemikaliów jak również wysoką temperaturę, gdy medium, które jest mieszane może wymagać podgrzewania. W bardziej nowoczesnych modelach mieszadeł mechanicznych można zaobserwować, że pomiędzy silnikiem a prętem występują elastyczne elementy pośrednie, tj. elementy amortyzujące. Pozwala to na łatwiejszy sposób montowania całej aparatury i zabezpiecza pręt przed ewentualnym pęknięciem. Mieszadła mechaniczne laboratoryjne mogą być wyposażone w bardzo precyzyjną regulację prędkości obrotowej. Każde mieszadło mechaniczne posiada blokadę ochronną, dzięki czemu zapewnia bardzo wysoki standard bezpieczeństwa. Występujące w nich systemy bezpieczeństwa umożliwiają wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz chronią urządzenie przed wysoką temperaturą i przeciążeniem. Oferowane przez naszą firmę mieszadła mechaniczne charakteryzują się bardzo solidną i ergonomiczną konstrukcją, zazwyczaj posiadają wyświetlacz cyfrowy. Napęd z funkcją utrzymywania stałej mocy wyjściowej pozwala na stabilną i niezakłóconą pracę z urządzeniem.Niektóre z urządzeń są bardzo mocne i można z ich pomocą mieszać bardzo lepkie substancje (z lepkością nawet do 100 000 mPa), lub znaczne objętości substancji charakteryzujących się mniejszą lepkością. W ofercie posiadamy mieszadła, które pozwalają na mieszanie nawet do 200 litrów wody. Zakres obrotów mieszadeł jest regulowany i zazwyczaj mieści się w granicach od kilku do nawet kilku tysięcy rmp. W oferowanych mieszadłach mechanicznych niemieckiej firmy CAT zastosowano mikroprocesor o dużej mocy, dzięki któremu zapewniona jest wysoka dokładność z maksymalnym momentem obrotowym. Urządzenia te posiadają wyświetlacz, który wskazuje wszystkie dane (moc pobieraną, moc wyjściową, obroty) jak i również szybkość i czas od momentu rozpoczęcia pracy. W mieszadłach mechanicznych CAT istnieje możliwość zaprogramowania obrotów, minimalnej oraz maksymalnej prędkości silnika, innowacyjna technologia umożliwia pełną kontrolę oraz dokumentowanie  arametrów oraz zapis w pamięci komputera, lub na zewnętrznych nośnikach czy na urządzeniach peryferyjnych. Oprogramowanie CAT LabControl for Windows® pozwala na pełną kontrolę i dokumentowanie parametrów  - nawet do 254 procesów.  Program może być obsługiwany przez komputer który spełnia minimalne wymagania - wolna pamięć operacyjna - min 4MB RAM oraz oprogramowanie co najmniej Windows 95. Mieszadła mechaniczne marki Achiever są niezawodne i niezwykle wydaje, przeznaczone do codziennego użytku. Silnik w tych mieszadłach jest bezszczotkowy. Technologia kompensacji momentu obrotowego zapewniają wysoką wydajność i stałą prędkość mieszania, co pozwala mieszać lepkie ciecze w sposób dokładny i kontrolowany bez nadmiernego hałasu. Dostępnych w ofercie jest pięć modeli o momencie obrotowym do 200 Ncm i pojemności do 100 l. Dokładność nastawy oferowanych przez nas mieszadeł wynosi aż do 1 obr./min, a maksymalny moment obrotowy od 20 Ncm do 200 Ncm. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą mieszadeł mechanicznych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.