PL EN
Wróć

Kontenery

 • Kontenery na odpady niebezpieczne

  Kontenery na odpady niebezpieczne

  Kontenery na odpady niebezpieczne wykorzystywane są do przechowywania oraz transportu cieczy niebezpiecznych. Kontenery swobodnie mogą być przenoszone...

  sprawdź
 • Kontenery na odpady stałe

  Kontenery na odpady stałe

  Kontenery na odpady stałe wykorzystywane są na szeroką skalę do przechowywania oraz transport zużytych baterii, aerozoli a także do pasto podobnych...

  sprawdź
 • Kontenery magazynowe

  Kontenery magazynowe

  Kontenery magazynowe to pomieszczenia do przechowywania bądź napełniania, które mogą być umieszczane zarówno w budynkach jak i na zewnątrz. Kontenery...

  sprawdź
 • Kontenery ognioodporne

  Kontenery ognioodporne

  Kontenery ognioodporne stosowane są do magazynowania łatwopalnych płynów F/F+ dla utleniaczy a także substancji trujących. Kontenery te idealnie...

  sprawdź
 • Kontenery systemowe

  Kontenery systemowe

  Kontenery systemowe umożliwiają niezwykle przydatny system przechowywania  materiałów niebezpiecznych dla środowiska, np. płynów łatwopalnych,...

  sprawdź

Kontenery ognioodporne są szeroko wykorzystywane w miejscach gdzie potrzeba jest przechowywania substancji łatwopalnych. Kontenery stawia się na zewnątrz budynków lub w halach produkcyjnych, magazynowych. Kontenery ognioodporne stosowane są do magazynowania łatwopalnych płynów F/F+, do magazynowania utleniaczy, a także substancji trujących. Kontenery oferowane przez naszą firmę idealnie sprawdzą się zarówno do przechowywania substancji w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Specjalistyczny, sprawdzony i certyfikowany system zabezpieczeń sprawia, że kontenery ognioodporne posiadają zabezpieczenie przechowywanej zawartości (wewnątrz) oraz otoczenia zewnątrz w czasie 90 minut. Dodatkowo istnieje możliwość doboru akcesoriów dostosowanych do konkretnego modelu, takich jak wysoce specjalistyczny system gaśniczy, alarm ogniowy w wersji akustycznej i wizualnej, przeciwwybuchowe oświetlenie wewnątrz kontenera, przełączniki i gniazdka elektryczne wykonane w wersji Ex, półki, alarmy akustyczne, wizualne, detektory gazu (skonfigurowane w zależności od materiału przechowywanego), klimatyzację wykonaną w wersji przeciwwybuchowej oraz systemy ekstrakcyjne. Kontenery mogą być doposażone w półki wykonane według potrzeb użytkownika oraz miejsca na palety. Warto skontaktować się z naszymi pracownikami przed skonfigurowaniem kontenera, gdyż doradzą, pomogą i zaoferują kontener zgodnie z Państwa potrzebami, dostosowany zarówno do miejsca ustawienia, substancji przechowywanych, jak i Państwa budżetu.Kontenery ognioodporne posiadają samozamykające wentylatory zarówno dla powietrza zaciąganego jak i wyrzucanego. Drzwi wyposażone są w detektory dymu i magnetyczne uchwyty. Kontenery mogą również występować w wersji mobilnej, co dodatkowo zwiększa ich możliwości wykorzystania i zmiany miejsca ustawienia. Kontenery mogą być wykonane w różnych rozmiarach w zależności od potrzeb użytkownika. Kontenery ognioodporne posiadają bardzo wysoki stopień izolacji termicznej. Kontenery oferowane przez nasza firmę są lekkie i bardzo łatwe w montażu.  Niektóre modele posiadają budowę zapewniającą prześwit pod kontenerem, co ułatwia przemieszczanie kontenera i ustawienie go w innej lokalizacji. Kontenery wyposażone są w zbiorniki retencyjne, które mogą osiadać różnego rodzaju wkłady, zbiorniki wykonane są zazwyczaj z blachy wzmocnionej i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo w przypadku wydostania się z opakowań przechowywanego materiału. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi wykwalifikowanymi doradcami handlowymi, którzy zaoferują najbardziej optymalne dla Państwa rozwiązanie,

 

 

 

 

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.