PL EN

Kontenery na odpady niebezpieczne

 • Kontener na odpady specjalne typ SP

  Kontener na odpady specjalne typ SP

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Pojemność: 100 l, 240 l

  Wymiary: 550x550x745 mm, 730x730x965 mm

  sprawdź
 • Kontenery na odpady specjalne typ SF

  Kontenery na odpady specjalne typ SF

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Pojemność: 100 l, 240 l

  Wymiary: 550x550x745 mm, 730x730x965 mm

  sprawdź
 • Kontener na odpady specjalne typ SAF

  Kontener na odpady specjalne typ SAF

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Pojemność: 450 l, 600 l, 1000 l

  Wymiary: 1200x1000x820 mm, 1200x1000x978 mm, 1200x1000x1400 mm

  sprawdź
 • Kontener Duo typ DC

  Kontener Duo typ DC

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Pojemność: 450 l, 1000 l

  Wymiary: 1200x1000x860 mm, 1200x1000x1543 mm

  sprawdź
 • Kontener zbiorczy typ ASB

  Kontener zbiorczy typ ASB

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Ilość komór: 1x250 l, 1x450 l, 2x225 l

  Pojemność: 250 l, 450 l

  sprawdź
 • Kontener na odpady specjalne typ SCD

  Kontener na odpady specjalne typ SCD

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Pojemność: 240 l, 285 l

  Wymiary: 800x800x1093 mm, 800x800x1248 mm

  sprawdź
 • Kontener na odpady specjalne typ SC

  Kontener na odpady specjalne typ SC

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Pojemność: 240 l, 285 l

  Wymiary: 800x800x1093 mm, 800x800x1248 mm

  sprawdź

Kontenery na odpady niebezpieczne wykorzystywane są do przechowywania oraz transportu cieczy niebezpiecznych. Kontenery swobodnie mogą być przenoszone przez wózek paletowy, wózek widłowy oraz dźwig. Idealne wymiary do transportu sprawiają, że kontenery są niezwykle mobilne. Wykończenie obudowy kontenerów zostało ocynkowane, co zabezpiecza pojemniki przed procesami korozji. Dzięki zastosowaniu modułowej konstrukcji kontenery mogą być nakładane jeden na drugim. Solidna konstrukcja wykonana jest z porządnej  blachy stalowej. W sprzedaży posiadamy kontenery na odpady niebezpieczne o pojemnościach od 100 do 1000 litrów.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.