PL EN

Wanny wychwytowe

 • Wanna wychwytowa blaszana mała typ KGW

  Wanna wychwytowa blaszana mała typ KGW

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 940 x 360 x 60 mm, 940 x 470 x 60 mm, 1000 x 600 x 70 mm, 1390 x 600 x 60 mm, 1850 x 600 x 60 mm

  Pojemność: 20 l, 25 l, 39 l, 46 l, 62 l

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa typ AW 60

  Wanna wychwytowa typ AW 60

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Pojemność: 72 l, 81 l, 103 l, 73 l, 82 l, 104 l

  Wymiary: 800x500x290 mm, 900x800x220 mm, 1300x800x205 mm

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa typ AM/AO

  Wanna wychwytowa typ AM/AO

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 800X800X545 MM, 1200x800x 415 mm, 1200x1200x335 mm, 2400x800x285 mm, 1200x800x415 mm

  Pojemność: 241 l, 263 l, 304 l, 312 l, 242 l, 265 l, 309 l, 318 l

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa typ AS/AST/AW-F

  Wanna wychwytowa typ AS/AST/AW-F

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 1200X800X835 mm, 1200x1200x755 mm, 920x1410x1495 mm, 1410x1410x1435 mm, 800x800x700 mm, 1200x800x570 mm

  Pojemność: 263 l, 304 l, 241 l, 268 l

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa AW 8-12

  Wanna wychwytowa AW 8-12

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 2700x 1300x 205 mm, 3280 x 1300 x 200 mm, 3880 x 1300 x 200 mm

  Pojemność: 340 l, 395 l, 470 l

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa typ 2000

  Wanna wychwytowa typ 2000

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 800 x 800 x 1465 mm, 1200 x 800 x 1360 mm, 1200 x 1200 x 1285 mm, 2400 x 800 x 1250 mm

  Pojemność: 221 l, 240 l, 255 l, 273 l

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa PSW

  Wanna wychwytowa PSW

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 850 x 750 x 480 mm, 1200 x 800 380 mm, 1350 x 850 x 345 mm, 2100 x 850 x 250 mm, 1200 x 1200 x 305 mm, 1350 x 1250 x 280 mm, 2600 x 850 x 250 mm, 2600 x 1250 x 280 mm

  Pojemność: beczka 1 x 200, beczki 2 x 200 l, beczki 3 x 200 l, beczki 4 x 200 l, beczki 8 x 200 l

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa typ S3

  Wanna wychwytowa typ S3

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 1200 x 800 x 380 m, 1200 x 1200 x 305 mm

  Pojemność: beczki 2 x 200 l, beczki 2 x 200 l

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa FSW

  Wanna wychwytowa FSW

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 640 x 820 x 290 mm, 820 x 840 x 570 mm, 1340 x 860 x 430 mm

  Pojemność: 1 x 60 l, 1 x 200 l, 2 x 200 l

  sprawdź
 • Ruchome wanny wychwytowe FPW z polietylenu

  Ruchome wanny wychwytowe FPW z polietylenu

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 1230 x 830 x 1170 mm, 725 x 525 x 380 mm

  Pojemność: 60 l, 200 l

  sprawdź
 • Wanny wychwytowe PPW z polietylenu

  Wanny wychwytowe PPW z polietylenu

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 1200 x 800 x 280 mm, 1200 x 1200 x 265 mm, 2395 x 815 x 350 mm

  Pojemność: 2 x 200 l, 4 x 200 l

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa PW

  Wanna wychwytowa PW

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 1200 x 800 x 280 mm, 1200 x 1200 x 210 mm, 2395 x 815 x 285 mm

  Pojemność: 2 x 200 l , 4 x 200 l

  sprawdź
 • Wanna wychwytowa KTC

  Wanna wychwytowa KTC

  Producent: SIPOREX

  Nr kat.:

  Wymiary: 1350x 1660x 1100 mm, 1350x 1600x 700 mm, 1350x 1300x 920 mm, 2680x 1300x 485 mm

  Pojemność: 1000 l

  sprawdź

Wanny wychwytowe stosowane są do przechowywania beczek i oraz pojemników o różnorodnych pojemnościach. Wanny dzięki swojej mobilności z powodzeniem mogą być wykorzystywane na szeroką skalę. Konstrukcja wanien wychwytowych jest stalowa oraz cechuje się dużą stabilnością. Wanny wyposażone są w stalowe nogi,co pozwala na 100 mm prześwitu między wanną a podłożem. Niektóre wanny posiadają wzmocnione brzegi co umożliwia stabilne oparcie dla siatki. Wanny zazwyczaj umieszczone są na 2 skrętnych i 2 nieskrętnych kółkach poliamidowych wraz z hamulcem.W naszej ofercie posiadamy szereg różnorodnych wanien wychwytowych o rozmaitych wymiarach.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.