PL EN

Wanna wychwytowa wykonana z PE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • dostępne wiele rozmiarów 
  • dostępne modele z wkładem perforowanym oraz bez
Wanny wychwytowe firmy Asecos wykonane z PE, przeznaczone są do przechowywania substancji niepalnych, zanieczyszczających wodę i substancji agresywnych - kwasy i zasady.

Dostępne są modele o różnych wymiarach, z wkładem perforowanym oraz bez. 

Dane techniczne:
Model* Materiał wykonania Wymiary [mm] Pojemność przechowywania / Pojemność wanny [l] Wkład perforowany Ładowność [kg]

18477
PE - niebieski 725 x 525 x 235 na 1 beczkę 60 l + małe pojemniki / 60 nie 150

18448
PE - niebieski 725 x 525 x 235 na 2 beczki 60 l / 60 tak - ocynkowany 150

18449
PE - niebieski 725 x 525 x 235 na 2 beczki 60 l / 60 tak - wykonany z PE 150

34008
PE - czarny 965 x 660 x 139 małe pojemniki / 75 nie --
34010 PE -czarny 959 x 867 x 139 małe pojemniki / 87 nie --

34011
PE - czarny 1194 x 838 x 139 małe pojemniki / 110 nie --
40021 PE - czarny 400 x 400 x 180 małe pojemniki / 20 nie 50

40022
PE - czarny 400 x 400x 180 małe pojemniki / 20 tak - wykonany z PE 50
40023 PE - czarny 592 x 400 x 180 małe pojemniki / 30 nie 75

40024
PE - czarny 592 x 400 x 180 małe pojemniki / 30 tak - wykonany z PE 75

40025
PE -czarny 784 x 400 x 180 małe pojemniki / 40 nie 100

40026
PE -czarny 784 x 400 x 180 małe pojemniki / 40 tak - wykonany z PE 100

40027
PE - czarny 784 x 784 x 180 małe pojemniki / 80 nie 200

40028
PE -czarny 784 x 784 x 180 małe pojemniki / 80 tak - wykonany z PE 200

40029
PE - czarny 1170 x 785 x 180 małe pojemniki / 120 nie 300

40030
PE -czarny 1170 x 785 x 180 małe pojemniki / 120 tak - wykonany z PE 300

40031
PE - czarny 1168 x 1168 x 180 małe pojemniki / 180 nie 450

40032
PE - czarny 1168 x 1168 x 180 małe pojemniki / 180 tak - wykonany z PE 450

40033
PE - czarny 995 x 395 x 90 małe pojemniki / 20 nie 200

40035
PE - czarny 1265 x 395 x 90 małe pojemniki / 26 nie 200

40037
PE - czarny 995 x 595 x 90 małe pojemniki / 30 nie 200

40039
PE - czarny 1265 x 595 x 90 małe pojemniki / 40 nie 200

* OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Model Pojemność Wymiary
18477 60 l 725 x 525 x 235 [mm]
18448 60 l 725 x 525 x 235 [mm]
18449 60 l 725 x 525 x 235 [mm]
34008 75 l 965 x 660 x 139 [mm]
34010 87 l 959 x 867 x 139 [mm]
34011 110 l 1194 x 838 x 139 [mm]
40021 20 l 400 x 400 x 180 [mm]
40022 20 l 400 x 400x 180 [mm]
40023 30 l 592 x 400 x 180 [mm]
40024 30 l 592 x 400 x 180 [mm]
40025 40 l 784 x 400 x 180 [mm]
40026 40 l 784 x 400 x 180 [mm]
40027 80 l 784 x 784 x 180 [mm]
40028 80 l 784 x 784 x 180 [mm]
40029 120 l 1170 x 785 x 180 [mm]
40030 120 l 1170 x 785 x 180 [mm]
40031 180 l 1168 x 1168 x 180 [mm]
40032 180 l 1168 x 1168 x 180 [mm]
40033 20 l 995 x 395 x 90 [mm]
40035 26 l 1265 x 395 x 90 [mm]
40037 30 l 995 x 595 x 90 [mm]
40039 40 l 1265 x 595 x 90 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.