PL EN

Wanny wychwytowe KGW

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • do przechowywania małych pojemników
  • pojemność retencyjna od 20 do 62 litrów / od 27 do 82 litrów
  • wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
  • dostępne z wkładem perforowanym oraz bez
Wanna wychwytowa firmy Bauer przeznaczona do małych pojemników. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 3 mm. Dostępne są modele z wkładem perforowanym oraz bez.

Modele serii KGW dostępne są w pojemnościach retencyjnych w granicach 20-62 litrów. 

Modele serii KGW-P można łączyć oraz dopasować do europalet oraz palet chemicznych, posiadają pojemność retencyjną w granicach 27-82 litrów.

Dane techniczne:
KGW
Model Wymiary [mm] Pojemność retencyjna [l] Ładowność [kg] Waga [kg] Wkład perforowany
KGW 1 940 x 370 x 60 20 150 12 nie
KGW 1/M 940 x 370 x 60 19 150 18 tak
KGW 2 940 x 470 x 60 25 150 14 nie
KGW 2/M 940 x 470 x 60 24 150 23 tak
KGW 3 1000 x 600 x 70 39 150 19 nie
KGW 3/M 1000 x 600 x 70  38 150 29 tak
KGW 4 1390 x 600 x 60 46 150 25 nie
KGW 4/M 1390 x 600 x 60 44 150 38 tak
KGW 5 1850 x 600 x 60 62 150 33 nie
KGW 5/M 1850 x 600 x 60 60 150  51 tak


KGW-P
Model Wymiary [mm] Pojemność retencyjna [l] Ładowność [kg] Waga [kg] Wkład perforowany
KGW-P 1 600 x 400 x 120 27 50 11 nie
KGW-P 1/M 600 x 400 x 120 26 50 16 tak
KGW-P 2 800 x 600 x 120 55 100 19 nie
KGW-P 2/M 800 x 600 x 120 54 100 28 tak
KGW-P 3 1200 x 800 x 100 91 200 32 nie
KGW-P 3/M 1200 x 800 x 100 89 200 47 tak
KGW-P 4 1200 x 600 x 120 82 200 27 nie
KGW-P 4/M 1200 x 600 x 120 80 200 40 tak


OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Model Pojemność Wymiary
KGW 1 20 l 940 x 370 x 60 [mm]
KGW 1/M 19 l 940 x 370 x 60 [mm]
KGW 2 25 l 940 x 470 x 60 [mm]
KGW 2/M 24 l 940 x 470 x 60 [mm]
KGW 3 39 l 1000 x 600 x 70 [mm]
KGW 3/M 38 l 1000 x 600 x 70 [mm]
KGW 4 46 l 1390 x 600 x 60 [mm]
KGW 4/M 44 l 1390 x 600 x 60 [mm]
KGW 5 62 l 1850 x 600 x 60 [mm]
KGW 5/M 60 l 1850 x 600 x 60 [mm]
KGW-P 1 27 l 600 x 400 x 120 [mm]
KGW-P 1/M 26 l 600 x 400 x 120 [mm]
KGW-P 2 55 l 800 x 600 x 120 [mm]
KGW-P 2/M 54 l 800 x 600 x 120 [mm]
KGW-P 3 91 l 1200 x 800 x 100 [mm]
KGW-P 3/M 89 l 1200 x 800 x 100 [mm]
KGW-P 4 82 l 1200 x 600 x 120 [mm]
KGW-P 4/M 80 l 1200 x 600 x 120 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.