PL EN

Wanna wychwytowa KTC wykonana ze stali

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • przechowywanie substancji łatwopalnych
  • przechowywanie substancji zanieczyszczających wodę
Wanny wychwytowe KTC, wykonane z PE firmy Asecos, przeznaczone są do przechowywania substancji palnych, które zanieczyszczają wodę, takich jak oleje czy farby. Dostosowane są do przechowywania beczek oraz pojemników 1000 l.

Dane techniczne:
Model* Materiał wykonania Wymiary [mm] Dodatkowe Pojemność przechowywania / pojemność wanny [l] Ładowność [kg]

8806
8806 - stal ocynkowana 2680 x 1300 x 483 wkład perforowany ocynkowany 2 x 1000 l / 1000 4000

8807
8807 - stal ocynkowana 1350 x 1300 x 918 wkład perforowany ocynkowany 1 x 1000 l / 1000  2000

8808
8808 - stal ocynkowana 1350 x 1300 x 1390 stojak do napełniania 1 x 1000 / 1000 2000

8809
8809 - stal malowana na niebiesko 1350 x 1650 x 1180 wkład perforowany ocynkowany i stojak do napełniania 1 x 1000 / 1000 l 2000

8851
8851 - stal malowana na niebiesko 2680 x 1300 x 483 wkład perforowany ocynkowany 2 x 1000 l / 1000 4000

8854
8854 - stal malowana na niebiesko 1350 x 1300 x 918 wkład perforowany ocynkowany 1 x 1000 l / 1000 2000

8856
8856 - stal malowana na niebiesko 1350 x 1300 x 1390 stojak do napełniania 1 x 1000 l / 1000 2000

8857
8857 - stal ocynkowana 1350 x 1650 x 1180 z wkładem perforowanym ocynkowanym i stojakiem do napełniania 1 x 1000 l / 1000 2000

12165
12165 - stal ocynkowana 2680 x 1300 x 950 2 stanowiska do napełniania 2 x 1000 l / 1000 4000

13626
13626 - stal ocynkowana 1340 x 1650 x 710 wkład perforowany ocynkowany 1 x 1000 l / 1000 2000

19232
19232 - stal malowana na niebiesko 1350 x 1650 x 710 wkład perforowany ocynkowany 1 x 1000 l / 1000 2000

22577
22577 - stal malowana na niebiesko 2680 x 1300 x 950 wkład perforowany ocynkowany i stojak do napełniania 2 x 1000 l / 1000 4000

22578
22578 - stal ocynkowana 2680 x 1300 x 950 wkład perforowany ocynkowany i stojak do napełniania 2 x 1000 l / 1000 4000

22579
22579 - stal malowana na niebiesko 2680 x 1300 x 950 2 stanowiska do napełniania 2 x 1000 l / 1000 4000

22623
22623 - stal ocynkowana 3280 x 1300 x 420 wkład perforowany ocynkowany 3 x 1000 l / 1000 6000

23043
23043 - stal malowana na niebiesko 3280 x 1300 x 420 wkład perforowany ocynkowany 3 x 1000 l / 1000 6000

23044
23044 - stal malowana na niebiesko 3280 x 1300 x 820 wkład perforowany ocynkowany i stojak do napełniania 3 x 1000 l / 1000 6000

23045
23045 - stal ocynkowana 3280 x 1300 x 820 wkład perforowany ocynkowany i stojak do napełniania 3 x 1000 l / 1000 6000

23046
23046 - stal malowana na niebiesko 3280 x 1300 x 820 wkład perforowany ocynkowany i 2 stanowiska do napełniania 3 x 1000 l / 1000 6000

23047
23047 - stal ocynkowana 3280 x 1300 x 820 wkład perforowany ocynkowany i 2 stanowiska do napełniania 3 x 1000 l / 1000 6000

23048
23048 - stal malowana na niebiesko 3280 x 1300 x 820 3 stanowiska do napełniania 3 x 1000 l / 1000 6000

23049
23049 - stal ocynkowana 3280 x 1300 x 820 3 stanowiska do napełniania 3 x 1000 l / 1000 6000

* OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Model Pojemność Wymiary
8806 1000 l 2680 x 1300 x 483 [mm]
8807 1000 l 1350 x 1300 x 918 [mm]
8808 1000 l 1350 x 1300 x 1390 [mm]
8809 1000 l 1350 x 1650 x 1180 [mm]
8851 1000 l 2680 x 1300 x 483 [mm]
8854 1000 l 1350 x 1300 x 918 [mm]
8856 1000 l 1350 x 1300 x 1390 [mm]
8857 1000 l 1350 x 1650 x 1180 [mm]
12165 1000 l 2680 x 1300 x 950 [mm]
13626 1000 l 1340 x 1650 x 710 [mm]
19232 1000 l 1350 x 1650 x 710 [mm]
22577 1000 l 2680 x 1300 x 950 [mm]
22578 1000 l 2680 x 1300 x 950 [mm]
22579 1000 l 2680 x 1300 x 950 [mm]
22623 1000 l 3280 x 1300 x 420 [mm]
23043 1000 l 3280 x 1300 x 420 [mm]
23044 1000 l 3280 x 1300 x 820 [mm]
23045 1000 l 3280 x 1300 x 820 [mm]
23046 1000 l 3280 x 1300 x 820 [mm]
23047 1000 l 3280 x 1300 x 820 [mm]
23048 1000 l 3280 x 1300 x 820 [mm]
23049 1000 l 3280 x 1300 x 820 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.