PL EN

Wanna wychwytowa KTC wykonana z PE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • przechowywanie substancji niepalnych, zanieczyszczających wodę
  • przechowywanie substancji agresywnych - kwasy i zasady
Wanny wychwytowe KTC, wykonane z PE firmy Asecos, przeznaczone są do przechowywania substancji niepalnych, które zanieczyszczają wodę oraz substancji agresywnych, takich jak kwasy i zasady. Dostosowane są do przechowywania beczek oraz pojemników 1000 l.

Dane techniczne:
Model* Materiał wykonania Wymiary [mm] Dodatkowe Pojemność przechowywania / Pojemność wanny [l] Ładowność [kg]

13054
13054 - wykonana z PE 1380 x 1575 x 760 Blok łożyskowy 1 x 1000 l / 1000 2000

13055
13055 - wykonana z PE 1380 x 1800 x 760 Blok łożyskowy  1  1000 l / 1000 2000

15477
15477 - wykonana z PE 1430 x 1430 x 965 Podstawa do przechowywania PE 1 x 1000 l / 1000  2000

15479
15479 - wykonana z PE 2260 x 1430 x 720 Bez wkładu 2  1000 l / 1000 4000

15480
15480 - wykonana z PE 2260 x 1430 x 745 Podstawa do przechowywania PE 2 x 1000 l / 1000 4000

24150
24150 - wykonana z PE 1280 x 1660 x 870 Bez wkładu 1 x 1000 l / 1000 2000

24151
24151 - wykonana z PE 1280 x 1660 x 870 Wkład perforowany ocynkowany 1 x 1000 l / 1000 2000

24154
24154 - wykonana z PE 1280 x 1660 x 895 Wkład perforowany wykonany z PE 1 x 1000 l /1000 2000

24155
24155 - wykonana z PE 1280 x 1910 x 860 Bez wkładu 1 x 1000 l / 1000 2000

24157
24157 - wykonana z PE 1280 x 1910 x 885 Wkład perforowany wykonany z PE 1 x 1000 l / 1000 2000

24158
24158 - wykonana z PE 2460 x 1800 x 460 Bez wkładu 2 x 1000 l / 1000 4000

24159
24159 - wykonana z PE 2460 x 1800 x 460 Wkład perforowany ocynkowany 2 x 1000 l / 1000 4000

24160
24160 - wykonana z {E 2460 x 1800 x 485 Wkład perforowany wykonany z PE 2 x 1000 l / 1000 4000

33570
33570 - wykonana z PE 3640 x 1800 x 450 Bez wkładu 3 x 1000 l / 1000 6000

38647
38647 - wykonana z PE 1370 x 1980 x 690 Wkład perforowany, ocynkowany 1 x 1000 l / 1000 2000

38648
38648 - wykonana z PE 1370 x 1980 x 720 Wkład perforowany z PE 1 x 1000 l / 1000 2000

38649
38649 - wykonana z PE 2530 x 1320 x 580 Wkład perforowany ocynkowany 2 x 1000 l / 1000 4000

38650
38650 - wykonana z PE 2530 x 1320 x 610 Wkład perforowany wykonany z PE 2 x 1000 l / 1000 4000

40054
40054 - wykonana z PE 3640 x 1800 x 450 Wkład perforowany ocynkowany 3 x 1000 l / 1000 6000

38509
38509 - wykonana z PE 3640 x 1800 x 450 Bez wkładu 3 x 1000 l / 1000 6000

* OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Model Pojemność Wymiary
13054 1000 l 1380 x 1575 x 760 [mm]
13055 1000 l 1380 x 1800 x 760 [mm]
15477 1000 l 1430 x 1430 x 965 [mm]
15479 1000 l 2260 x 1430 x 720 [mm]
15480 1000 l 2260 x 1430 x 745 [mm]
24150 1000 l 1280 x 1660 x 870 [mm]
24151 1000 l 1280 x 1660 x 870 [mm]
24154 1000 l 1280 x 1660 x 895 [mm]
24155 1000 l 1280 x 1910 x 860 [mm]
24157 1000 l 1280 x 1910 x 885 [mm]
24158 1000 l 2460 x 1800 x 460 [mm]
24159 1000 l 2460 x 1800 x 460 [mm]
24160 1000 l 2460 x 1800 x 485 [mm]
33570 1000 l 3640 x 1800 x 450 [mm]
38647 1000 l 1370 x 1980 x 690 [mm]
38648 1000 l 1370 x 1980 x 720 [mm]
38649 1000 l 2530 x 1320 x 580 [mm]
38650 1000 l 2530 x 1320 x 610 [mm]
40054 1000 l 3640 x 1800 x 450 [mm]
38509 1000 l 3640 x 1800 x 450 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.