PL EN

Wanna wychwytowa wykonana ze stali do transportu wózkiem widłowym

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • dostępne wiele rozmiarów 
  • dostępne modele z wkładem perforowanym oraz bez
Wanny wychwytowe firmy Asecos wykonane ze stali, przeznaczone są do przechowywania substancji łatwopalnych, zanieczyszczających wodę (farby, oleje itp.). Modele przeznaczone do transportu charakteryzują się konstrukcją, która umożliwia ich transport przy pomocy wózka widłowego. 

Dostępne są modele o różnych wymiarach, z wkładem perforowanym oraz bez.

Dane techniczne:
Model* Materiał wykonania Wymiary [mm] Pojemność przechowywania / pojemność wanny [l] Wkład perforowany Ładowność [kg]

2508
2508 - stal malowana na niebiesko 815 x 1236 x 355 na 1 beczkę 200 l + mały pojemnik / 205 nie 800

2509
2509 - stal ocynkowana 815 x 1236 x 355 na 1 beczkę 200 l + mały pojemnik / 205 nie 800

2510
2510 - stal malowana na niebiesko

1210 x 1236 x 290 na 1 beczkę 200 l + mały pojemnik / 220 nie 1600

2511
2511 - stal ocynkowana 1210 x 1236 x 290 na 1 beczkę 200 l + mały pojemnik / 220 nie 1600

2512
2512 - stal malowana na niebiesko 815 x 1236 x 355 na 2 beczki 200 l / 205 tak - ze stali ocynkowanej 800

2513
2513 - stal ocynkowana 815 x 1236 x 355 na 2 beczki 200 l / 205 tak - ze stali ocynkowanej 800

2514
2514 - stal malowana na niebiesko 1210 x 1236 x 290 na 4 beczki 200 l / 220 tak - ze stali ocynkowanej 1600
2515 2515 - stal ocynkowana 1210 x 1236 x 290 na 4 beczki 200 l / 220 tak - ze stali ocynkowanej 1600

2516
2516 - stal malowana na niebiesko 815 x 885 x 473 na 1 beczkę 200 l + mały pojemnik / 217 tak - ze stali ocynkowanej 400

2517
2517 - stal ocynkowana 815 x 885 x 473 na 1 beczkę 200 l + mały pojemnik / 217 tak - ze stali ocynkowanej 400

2520
2520 - stal malowana na niebiesko 815 x 2470 x 250 na 4 beczki 200 l / 225 tak - ze stali ocynkowanej 1600

2521
2521 - stal ocynkowana 815 x 2470 x 250 na 4 beczki 200 l / 225 tak - ze stali ocynkowanej 1600

2522
2522 - stal malowana na niebiesko 1210 x 2455 x 250 na 8 beczek 200 l / 340 tak - ze stali ocynkowanej 3200

2523
2523 - stal ocynkowana 1210 x 2455 x 250 na 8 beczek 200 l / 340 tak - ze stali ocynkowanej 3200

9843
9843 - stal ocynkowana 815 x 885 x 478 na 1 beczkę 200 l lub mały pojemnik / 217 nie 400

9844
9844 - stal malowana na niebiesko 815 x 885 x 478 na 1 beczkę 200 l lub mały pojemnik / 217 nie 400

11946
11946 - stal ocynkowana 635 x 785 x 278 na 2 beczki 60 l / 65 tak - ze stali ocynkowanej 400

11947
11947 - stal malowana na niebiesko 635 x 785 x 278 na 2 beczki 60 l / 65 tak - ze stali ocynkowanej 400

11948
11948 - stal ocynkowana 635 x 785 x 278 na 1 beczkę 60 l + mały pojemnik / 65 nie 400

11949
11949 - stal malowana na niebiesko 635 x 785 x 278 na 1 beczkę 60 l + mały pojemnik / 65 nie 400

23039
23039 - stal malowana na niebiesko 816 x 2470 x 355 na 4 beczki 200 l / 420 tak - ze stali ocynkowanej 1600

23040
23040 - stal ocynkowana 816 x 2470 x 355 na 4 beczki 200 l / 420 tak - ze stali ocynkowanej 1600

* OFERTA DOTYCZY WANIEN WYCHYWTOWYCH - WSZYSTKIE ELEMENTY POZA NIMI, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZDJĘCIU (np. POJEMNIKI), SŁUŻĄ JEDYNIE DO WIZUALIZACJI PRODUKTU I NIE WCHODZĄ W SKŁAD ZAMÓWIENIA
Model Pojemność Wymiary
2508 205 l 815 x 1236 x 355 [mm]
2509 205 l 815 x 1236 x 355 [mm]
2510 220 l 1210 x 1236 x 290 [mm]
2511 220 l 1210 x 1236 x 290 [mm]
2512 205 l 815 x 1236 x 355 [mm]
2513 205 l 815 x 1236 x 355 [mm]
2514 220 l 1210 x 1236 x 290 [mm]
2515 220 l 1210 x 1236 x 290 [mm]
2516 217 l 815 x 885 x 473 [mm]
2517 217 l 815 x 885 x 473 [mm]
2520 225 l 815 x 2470 x 250 [mm]
2521 225 l 815 x 2470 x 250 [mm]
2522 340 l 1210 x 2455 x 250 [mm]
2523 340 l 1210 x 2455 x 250 [mm]
9843 217 l 815 x 885 x 478 [mm]
9844 217 l 815 x 885 x 478 [mm]
11946 65 l 635 x 785 x 278 [mm]
11947 65 l 635 x 785 x 278 [mm]
11948 65 l 635 x 785 x 278 [mm]
11949 65 l 635 x 785 x 278 [mm]
23039 420 l 816 x 2470 x 355 [mm]
23040 420 l 816 x 2470 x 355 [mm]

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.