PL EN
Wróć

Liofilizatory

 • Liofilizatory LyoQuest

  Liofilizatory LyoQuest

  Producent: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.

  Nr kat.:

  Pojemność: 8 kg

  Końcowa temperatura kondensatora [oC]: -55, -85

  sprawdź
 • Liofilizator LyoQuest Arctic

  Liofilizator LyoQuest Arctic

  Producent: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.

  Nr kat.:

  Pojemność: 8 kg

  Końcowa temperatura kondensatora [oC]: -85

  sprawdź
 • Liofilizatory LyoAlfa

  Liofilizatory LyoAlfa

  Producent: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.

  Nr kat.:

  Pojemność: 16, 5 kg, 16,5 kg, 22 kg

  Końcowa temperatura kondensatora [oC]: -55, -85

  sprawdź
 • Liofilizatory LyoBeta Mini

  Liofilizatory LyoBeta Mini

  Producent: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.

  Nr kat.:

  Waga: 200 kg, 210 kg

  sprawdź
 • Liofilizatory LyoBeta

  Liofilizatory LyoBeta

  Producent: AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.

  Nr kat.:

  Pojemność: 18 kg, 24 kg

  Końcowa temperatura kondensatora [oC]: <-80

  sprawdź

Liofilizator to urządzenie do prowadzenia procesów suszenia sublimacyjnego zamrożonych substancji. W procesie sublimacji rozpuszczalnik jest usuwany w obniżonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem. W całym procesie liofilizacji występują cztery etapy: obróbka wstępna, zamrażanie, suszenie pierwotne i suszenie wtórne. Procesy te umożliwiają nam suszenie produktów nieodpornych na ogrzewanie. Dostępne modele posiadają dwa typy pracy: półautomatyczną oraz w pełni automatyczną. Liofilizator składa się z pompy próżniowej, urządzenia usuwającego pary rozpuszczalnika zwanego wymrażaczem oraz odpowiednich komór i naczyń, w których umieszcza się suszone preparaty. Do liofilizatorów danej serii dostępna jest szeroka gama komór liofilizacyjnych i innych akcesoriów do liofilizatorów, w zależności od sposobu prowadzonych badań. Preparaty zliofilizowane noszą nazwę liofilizatów. Niektóre modele posiadają dużą pojemność wbudowanego kondensatora, co pozwala im na większą szybkość suszenia preparatów i zamrażania, co z kolei czyni ich odpowiednimi do pracy z próbkami biologicznymi lub produktami o bardzo niskiej eutektyce. Ze względu na przeznaczenie możemy wyróżnić liofilizatory przemysłowe oraz farmaceutyczne. W zależności od Państwa potrzeb oferujemy odpowiedni liofilizator do pracy i zadań, jakie stoją przed Państwem w codziennej pracy. Liofilizatory posiadają oprogramowanie monitorujące z możliwością podłączenia do PC, wszystkie procesy, jakie zachodzą wewnątrz urządzenia są dokumentowane i rejestrowane. W ofercie naszej firmy posiadamy liofilizatory z dwiema opcjami temperatury -55oC i -85oC. Urządzenia mogą posiadać 2 lub 3 tryby pracy: ręczny (używany głównie do celów konserwacyjnych i testowych, pozwala na indywidualną aktywację podzespołów), tryb półautomatyczny (pozwala na wykonanie kroku procesu liofilizacji, przejście do kolejnego kroku musi zostać potwierdzony przez użytkownika na wyświetlaczu dotykowym) oraz tryb automatyczny (umożliwia w pełni automatyczne wykonanie pełnego cyklu suszenia sublimacyjnego zgodnie z określonymi profilami). Dla przyśpieszenia procesu liofilizacji niektóre z modeli mogą posiadać opcje podgrzewanych półek. Specjalna konstrukcja kondensatora pozwala na szybkie i łatwe rozmrażanie oraz konserwację liofilizatora.
Pojemności kondensatora lodu na dobę, w dostępnych w naszej firmie modelach występują w granicach od 5 kg aż do 30 kg. Zaawansowany wyświetlacz PLC pozwala na sterowanie temperaturą kondensatora, wartością próżni, czasem procesu, temperaturą półek, alarmami i zdarzenia oraz szerokie programowanie urządzenia.  Wyświetlacz posiada funkcję graficznej wizualizacji procesu (graficzne oznaczenie elementów systemu z informacją, czy dany element jest aktywny w danym momencie). Liofilizatory posiadają bądź wbudowane pompy próżniowe, bądź też pompę próżniową można dołączyć jako niezależne urządzenie. Pompa próżniowa dwustopniowa, olejowa jako osobna jednostka nieinstalowana wewnątrz liofilizatora może posiadać szybkości przepływu minimum 8 m3/h. Do komory liofilizatora można podłączyć manifold, który ułatwia zbiór określonych partii liofilizatu.Zapraszamy do składania zapytań w naszej firmie. Nasi wykwalifikowani doradcy dobiorą optymalne urządzenie do Państwa potrzeb.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.