PL EN

Liofilizatory LyoBeta

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA KATALOGOWA WERSJA EN
 • Najlepsza wydajność do 30 kg
 • Powierzchnia użytkowa od 0.45 m2 do 0.9 m2
 • Układ sterowania temperaturą, ciśnieniem i czasem
 • Możliwość kontroli termodynamicznej
 • Kontrola temperatury półek -60ºC do 80ºC
 • Szybkość ogrzewania i chłodzenia półek (°C/ min)
 • Możliwość regulacji odległości między półkami
 • Elastyczne zastosowanie
 • Solidne wykonanie, łatwy do czyszczenia
 • System sterowania za pomocą PLC firmy Siemens.
 • Ekran dotykowy z przyjaznym interfejsem użytkownika.
 • Opcja zapisywania opracowanych cykli 
 • Transportowanie liofilizatora przez standardowe drzwi
Liofilizator o zwartej, jednolitej konstrukcji umożliwiający prowadzenie całkowicie zautomatyzowanego procesu liofilizacji roztworów wodnych w dużych objętościach lub we
fiolkach zamykanych próżniowo.

Charakterystyka:

KOMORA

3PS

4PS

5PS

6PL

Materiał

stal nierdzewna AISI 316L

Wewnętrzne wymiary

szerokość: 484 mm

wysokość: 474 mm

głębokość: 535 mm

szerokość: 484 mm

wysokość: 615 mm

głębokość: 535 mm

Ilość półek użytkowych typu “ kanapka”

3

4

5

6

Wymiary półek

szerokość: 338 mm

głębokość: 450 mm

Maksymalna powierzchnia załadunku

0.45 m2

0.6 m2

0.75 m2

0.9 m2

Standardowa przestrzeń pomiedzy półkami

100 mm

71 mm

54 mm

66 mm

Zakres temperatury półek

-60ºC / +80ºC

Czas chłodzenia półek od +20ºC do -40ºC przy temp. otoczenia niższej niż 25ºC

<50 min

<55 min

<60 min

<55 min

Czas grzania półek od -20ºC do +20ºC przy temp. otoczenia niższej niż 25ºC

<40 min

<40 min

<45 min

<40 min

Średnia szybkość grzania

1ºC/min

Średnia szybkość chłodzenia

1ºC/min

Jednorodność temperatury na każdej z półek

<1ºC

Jednorodność temperatury pomiędzy półkami

<2ºC

Drzwi

Przezroczysty metakrylan (PMMA) z uszczelką do wysokiej próżni, do ręcznego zamykania drzwiStandardowe tace na produkt

Model liofilizatora

3PS

4PS

5PS

6PL

Ilość tac w komorze

3

4

5

6

Całkowita objętość produktu dla wszystkich tac

(przyjęto 3 cm grubość produktu)

13 litrów

17 litrów

21 litrów

26 litrów


Model

Ilość półek

Standard /

Opcja

Ilość użytkowych półek

Dystans (mm)

Ilość prętów

Objętość fiolek (kalkulowana dla minimalnej dostępnej wysokości zgodnie z DIN58366, bez żadnych tac)

2R

4R

6R

8R

10R

15R

LyoBeta 3PS

3+1

Standard

3

100

-

1698

1698

852

852

750

750

Opcja

2

150

2

1132

1132

568

568

500

500

1

300

1

566

566

284

284

250

250

LyoBeta 4PS

4+1

Standard

4

71

-

2264

2264

1136

1136

1000

-

Opcja

3

95

3

1698

1698

852

852

750

750

2

142

2

1132

1132

568

568

500

500

1

285

1

566

566

284

284

250

250

LyoBeta 5PS

5+1

Standard

5

54

-

-

-

-

-

-

-

Opcja

4

68

4

2264

2264

1136

1136

1000

-

3

90

3

1698

1698

852

852

750

750

2

135

2

1132

1132

568

568

500

500

1

271

1

566

566

284

284

250

25

LyoBeta 6 PL

6+1

Standard

6

66

-

3396

-

1704

-

-

-

Opcja

5

79

5

2830

2830

1420

1420

1250

-

4

99

4

2264

2264

1136

1136

1000

1000

3

132

3

1698

1698

852

852

750

750

2

198

2

1132

1132

568

568

500

500

1

395

1

566

566

284

284

250

250KONDENSATOR

Materiał

Stal nierdzewna z AISI 316L

Wewnętrzne wymiary

Średnica; 300 mm

Głębokość 580 mm

Pojemność kondensatora

30 kg lodu

Minimalna temperatura*

<-85ºC

Czas chłodzenia kondensatora od +20ºC do -50ºC

<10 min, przy temp. otoczenia niższej niż 25ºC

Czas rozmrażania kondensatora o grubości lodu 20 mm

<60 min

Drzwi

Przezroczysty metakrylan (PMMA) z uszczelką do wysokiej próżni, do ręcznego zamykania drzwi


 
Dodatkowe informacje:

WYMIARY I WAGA

Wymiary liofilizatora

Szerokość: 1288 mm

Wysokość: 1981 mm

Głębokość: 833 mm

Waga netto LyoBeta 3PS/4PS/5PS

bez akcesoriów

730/745/760 kg

Waga netto LyoBeta 6PL

bez akcesoriów

910 kg


Dodatkowe informacje:
Gwarancja na zestaw 24 miesiące.
Autoryzowany serwis producenta w Polsce.
Dokumenty dostarczane wraz z urządzeniem:
Instrukcja obsługi w języku polskim jak i angielskim.
Deklaracja zgodności CE

Model Pojemność Końcowa temperatura kondensatora [°C] Półki
Liofilizator LyoBeta 3PS nr kat.: 638367 18 kg <-80 3+1
Liofilizator LyoBeta 4PS nr kat.: 638380 18 kg <-80 4+1
Liofilizator LyoBeta 5PS nr kat.: 638381 18 kg <-80 5+1
Liofilizator LyoBeta 6PL nr kat.: 638382 24 kg <-80 6+1

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.