PL EN
Wróć

Eksykatory szklane i akcesoria

 • Eksykator z plastikowym, wymiennym uchwytem, wkład porcelanowy

  Eksykator z plastikowym, wymiennym uchwytem, wkład porcelanowy

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica min/max: 90/151 mm, Średnica min/max: 140/210 mm, Średnica min/max: 190/269 mm, Średnica min/max: 240/329 mm, Średnica min/max: 290/392 mm

  sprawdź
 • Eksykator z plastikowym wymiennym uchwytem

  Eksykator z plastikowym wymiennym uchwytem

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica 151 mm, Średnica 210 mm, Średnica 269 mm, Średnica 329 mm, Średnica 392 mm

  sprawdź
 • Eksykator z gniazdem plastikowym, zawór odcinający, wkład porcelanowy

  Eksykator z gniazdem plastikowym, zawór odcinający, wkład porcelanowy

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica min/max: 90/151 mm, Średnica min/max: 140/210 mm, Średnica min/max: 190/269 mm, Średnica min/max: 240/329 mm, Średnica min/max: 290/392 mm

  sprawdź
 • Eksykator z rurką wylotową na szlif, zawór odcinający, wkład porcelanowy

  Eksykator z rurką wylotową na szlif, zawór odcinający, wkład porcelanowy

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica min/max: 90/151, Średnica min/max:140/210 mm, Średnica min/max: 190/269 mm, Średnica min/max: 240/329 mm, Średnica min/max: 290/392 mm

  sprawdź
 • Dolna część eksykatora

  Dolna część eksykatora

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica: 151 mm Wysokość: 85 mm, Średnica: 210 mm Wysokość: 105 mm, Średnica: 269 mm Wysokość: 145 mm, Średnica: 329 mm Wysokość: 180 mm, Średnica: 200 mm Wysokość: 392 mm

  sprawdź
 • Część górna do eksykatora z zaworem

  Część górna do eksykatora z zaworem

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica: 153mm Wysokość: 84 mm, Średnica 213mm Wysokość: 96mm, Średnica: 272 mm Wysokość: 124mm, Średnica: 333 mm Wysokość: 140 mm, Średnica: 395 mm Wysokość: 141 mm

  sprawdź
 • Część górna do eksykatora z gniazdem plastikowym i zaworem

  Część górna do eksykatora z gniazdem plastikowym i zaworem

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica 153 mm, Średnica 213 mm, Średnica 272 mm, Średnica 333 mm, Średnica 395 mm

  sprawdź
 • Część górna do eksykatora z plastikowym wymiennym uchwytem (tylko szkło)

  Część górna do eksykatora z plastikowym wymiennym uchwytem (tylko szkło)

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica:153 mm Wysokość: 84 mm, Średnica: 213 mm Wysokość: 96 mm, Średnica:272 mm Wysokość: 124 mm, Średnica: 333mm Wysokość: 140 mm, Średnica: 395 mm Wysokość: 141 mm

  sprawdź
 • Część górna do eksykatora z plastikowym wymiennym uchwytem

  Część górna do eksykatora z plastikowym wymiennym uchwytem

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica: 153 mm, Średnica: 231 mm, Średnica: 272 mm, Średnica: 333 mm, Średnica: 395 mm

  sprawdź
 • Eksykator z gniazdem plastikowym i zaworem

  Eksykator z gniazdem plastikowym i zaworem

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica: 153 mm, Średnica: 213 mm, Średnica:272 mm, Średnica: 333 mm, Średnica: 395 mm

  sprawdź
 • Eksykator z rurką wylotową na szlif, zawór odcinający

  Eksykator z rurką wylotową na szlif, zawór odcinający

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnica: 153 mm, Średnica: 213 mm, Średnica: 272 mm, Średnica: 333 mm, Średnica: 395 mm

  sprawdź
 • Zawór do eksykatora

  Zawór do eksykatora

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Długość: 100 mm Średnica: 8 mm

  sprawdź
 • Plastikowy uchwyt bez otworu

  Plastikowy uchwyt bez otworu

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: 52 mm

  sprawdź
 • Gniazdo do eksykatora z otworem

  Gniazdo do eksykatora z otworem

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Opis: Średnia min/max: 9/52 mm

  sprawdź
 • Eksykator Boro 3.3

  Eksykator Boro 3.3

  Producent: Megan/Archem

  Nr kat.:

  Model: Z zaworem, Bez zaworu

  Opis: Średnica 200 mm, Średnica 250 mm, Średnica 300 mm

  sprawdź

Eksykatory to naczynia laboratoryjne wykonane ze szkła borokrzemowego wykorzystywane do przechowywania próbek pod pod normalnym ciśnieniem próbek wrażliwych na parę wodną oraz stosowane do ostrożnego suszenia i przechowywania ich w próżni. W zależności od przeznaczenia niektóre eksykatory wyposażone są w środek pochłaniający szybko wilgoć, która dostaje się do wnętrza eksykatora w momencie jego otwarcia. Eksykatory do przechowywania próbek w próżni ponadto wyposażone są w kranik z oliwką oraz manometr. Do kranika przyłącza się pompę próżniową a następnie powoli obniża ciśnienie wewnątrz eksykatora. Manometr ma za zadanie kontrolować podciśnienie, które utrzymuje się przez kilka miesięcy.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.