PL EN
Wróć

Wytwornice płatków lodu

 • Wytwornice płatków lodu Scotsman

  Wytwornice płatków lodu Scotsman

  Producent: Scotsman

  Nr kat.:

  Wymiary: S592 x G622 x W977 mm, S950 x G605 x W795 mm, S950 x G605 x W1006 mm

  sprawdź
Wytwornice płatków lodu
Wytwornice lodu Scotsman to urządzenia często używane do produkcji lodu z wody. Powstałe płatki doskonale nadadzą się do schładzania materiału laboratoryjnego. Ułatwią one przechowywanie go w odpowiednich warunkach zapewniając niską temperaturę.
Co to są wytwornice lodu?
Wytwornice lodu to urządzenia, które produkują lód w płatkach. Szczególnie przydatne mogą okazać się w laboratoriach, gdzie potrzebne jest schładzanie materiału. Wytworzone płatki lodu spełniają najwyższe europejskie standardy jakości, dzięki czemu zapewniona zostaje odpowiednio niska temperatura, która pomaga zachować jak najdłużej materiał w niezmienionej formie. Wytwornica lodu jest urządzeniem wytwarzającym lód schładzając dwutlenek węgla. Nie wymaga zastosowania niebezpiecznych dla środowiska substancji schładzających ją w czasie pracy. Ochładzanie pracującej maszyny następuje za pomocą wody.
Jak pracuje wytwornica?
Jej konstrukcja zapewnia bezpieczne użytkowanie w czasie pracy w laboratorium. Powstały w środku urządzenia lód rozdrabniany jest na małe kawałki, dzięki czemu można wygodnie przechowywać w nim materiał laboratoryjny bez obawy o jego zniszczenie. Dwutlenek węgla schładzany jest w tłokach wytwornicy, a następnie cięty na płatki i zsypywany do pojemnika. Tak uzyskany lód można bardzo łatwo przetransportować do chłodziarki i umieścić w nim badany materiał. Mimo, że nie jest to tradycyjny lód, czyli taki, jaki występuje w naturze, będzie on również zawierał w swoim składzie wodę. Jednak wysoka obecność dwutlenku węgla sprawi, że znajdzie się jej tam zdecydowanie mniej.
Dlaczego wytwornice lodu są potrzebne w laboratoriach?
Wytwornica lodu marki Scotsman będzie przydatna w laboratoriach medycznych oraz tych dla różnych gałęzi przemysłu. Niezależnie od tego, czy materiałem badanym będzie osocze czy roztwór chemiczny, albo coś całkowicie innego, możesz być pewien, że lód wyprodukowany przez to urządzenie zabezpieczy go przed niekorzystnym działaniem wysokiej temperatury tak, by zachował swoją świeżość jak najdłużej. Jest to szczególnie ważne w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia oraz diagnostyką chorób. W źle przechowywanej krwi może wytworzyć się skrzeplina, która uniemożliwi wykonanie badań, dlatego tak ważne jest trzymanie preparatu w niskiej temperaturze, jaką zapewniają płatki lodu.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.