PL EN
Wróć

Mierniki laboratoryjne

 • pH metry przenośne

  pH metry przenośne

  Pehametry - narzędzia do pomiaru pH Ph metry to niezwykle powszechnie stosowane urządzenia laboratoryjne, niezbędne w codziennej pracy w każdym...

  sprawdź
 • pH metry, mierniki stacjonarne

  pH metry, mierniki stacjonarne

  pH metr, miernik stacjonarny charakteryzuje się przede wszystkim bardzo wysoką dokładnością odczytu oraz solidną konstrukcją. Wykorzystywany...

  sprawdź
 • Czujniki i elektrody

  Czujniki i elektrody

  Pomiar pH jest jednym z podstawowych czynności, jakie laborant wykonuje w laboratorium. pH jest to tzw. ilościowa skala kwasowości i zasadowości...

  sprawdź
 • Bufory i roztwory

  Bufory i roztwory

  Bufor pH to roztwór, którego pH nie zmienia się po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad, ani po rozcieńczeniu go z wodą. Jest...

  sprawdź
 • Mętnościomierze

  Mętnościomierze

  Mętnościomierze, inaczej znane jako nefelometry, stanowią nieodzowne narzędzia w chemii analitycznej, wykorzystując jedną z najskuteczniejszych...

  sprawdź
 • Konduktometry

  Konduktometry

  Konduktometr jest to przyrząd pomiarowy służący do pomiarów przewodności, czyli konduktancji.  Niektóre modele pozwalają także na pomiar temperatury,...

  sprawdź
 • Mierniki aktywnosci wody

  Mierniki aktywnosci wody

  Systemy do badania aktywności wody szczególnie wykorzystywane są w branżach takich jak przemysł spożywczy, papierniczy, farmaceutyczny oraz chemiczny....

  sprawdź
 • Mierniki do pomiaru temperatury i wilgotności

  Mierniki do pomiaru temperatury i wilgotności

  Mierniki do pomiaru wilgotności i temperatury umożliwiają bardzo precyzyjne pomiary zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i pracy w terenie....

  sprawdź
 • Mierniki wieloparametrowe

  Mierniki wieloparametrowe

  Mierniki wieloparametrowe to urządzenia oferujące wysoką dokładność pomiarów oraz elastyczność pracy przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów....

  sprawdź
 • Tlenomierze

  Tlenomierze

  Tlenomierz jest wykorzystywany do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w procencie nasycenia lub w miligramach na litr....

  sprawdź
 • Anemometry i termoanemometry kieszonkowe

  Anemometry i termoanemometry kieszonkowe

  Anemometry służą do pomiaru prędkości przepływu powietrza, przepływu objętościowego oraz temperatury. Pomiary można wykonywać zarówno w przestrzeni...

  sprawdź

Mierniki laboratoryjne charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysoką dokładnością pomiarów. Urządzenia posiadają obudowę ochronną, wyposażone są w duży cyfrowy wyświetlacz, który umożliwia wyświetlanie wszystkich parametrów jednocześnie oraz wskaźnik słabej baterii, a także wspólną sondę do pomiarów pH, przewodnictwa i TDS. Waga mierników laboratoryjnych jest niezwykle niska. Umożliwiają one dwupunktową kalibrację oraz automatyczną kompensację temperatury. Oferujemy dwa rodzaje mierników: stacjonarne oraz przenośne mierniki wieloparametrowe, dzięki którym dokonasz pomiarów tam, gdzie pobranie próbek do laboratorium jest niemożliwe. Ich wytrzymała konstrukcja pozwoli na wykorzystanie ich w każdych warunkach.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.