PL EN

Mierniki aktywnosci wody

 • Miernik aktywności wody WATERLAB

  Miernik aktywności wody WATERLAB

  Producent: Steroglass

  Nr kat.:

  Dokładność: ±0,003 aw w +25°C

  sprawdź
 • Miernik aktywnosci wody AQUALAB 4TE

  Miernik aktywnosci wody AQUALAB 4TE

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Parametr: aktywność wodna, temperatura

  Opcje: czujnik punktu rosy

  sprawdź
 • Miernik aktywnosci wody AQUALAB 4TEV

  Miernik aktywnosci wody AQUALAB 4TEV

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Parametr: aktywność wody, temperatura

  Opcje: czujnik punktu rosy, czujnik pojemności polimerowej

  sprawdź
 • Miernik aktywnosci wody AQUALAB 4TE DUO

  Miernik aktywnosci wody AQUALAB 4TE DUO

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Parametr: aktywność wody, temperatura, wilgotność

  Opcje: czujnik punktu rosy, czujnik pojemności polimerowej

  sprawdź
 • Miernik aktywnosci wody AQUALAB TDL2

  Miernik aktywnosci wody AQUALAB TDL2

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Parametr: aktywność wodna

  Opcje: laser diodowy

  sprawdź
 • Przenośny miernik aktywności wody AQUALAB PAWKIT

  Przenośny miernik aktywności wody AQUALAB PAWKIT

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Parametr: akywność wodna, temperatura

  Opis: miernik przenośny

  sprawdź
 • Analizator absorpcji pary AQUALAB VSA

  Analizator absorpcji pary AQUALAB VSA

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Parametr: aktywność wodna, temperatura

  Opis: Dynamiczna i statyczna izoterma punktu rosy

  sprawdź
 • Miernik aktywności wody AQ1

  Miernik aktywności wody AQ1

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Parametr: pomiar aktywności wody, temperatura

  Opis: czujnik pojemnościowy

  sprawdź
 • Miernik aktywności wody AQUALAB3

  Miernik aktywności wody AQUALAB3

  Producent: Metler

  Nr kat.:

  Parametr: aktywność wodna, temperatura

  Opis: Punkt rosy z  chłodzonym lustrem

  sprawdź
 • Płyta do równoważenia temperatury

  Płyta do równoważenia temperatury

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Parametr: Stabilność temperaturowa

  sprawdź
 • Drukarka AQUALAB

  Drukarka AQUALAB

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Parametr: bezpośredni druk

  sprawdź
 • Oprogramowanie do analizy wody

  Oprogramowanie do analizy wody

  Producent: Meter

  Nr kat.:

  Opis: analiza za pomocą oprogramowania

  sprawdź
Systemy do badania aktywności wody szczególnie wykorzystywane są w branżach takich jak przemysł spożywczy, papierniczy, farmaceutyczny oraz chemiczny. Zainteresowanie pomiarem aktywności wody znacznie wzrasta na przestrzeni ostatnich lat jako rozwiązanie alternatywne do pomiaru zawartości wody. Mierniki te mają za zadanie precyzyjnie ocenić zawartość aktywnej części wody – wodę niezwiązaną w danej próbce produktu w porównaniu do całkowitej zawartości wody. W dziedzinie spożywczej aktywność wody ma wpływ na zmiany koloru produktów, ich smaku i aromatu, psucie się żywności czy rozwój drobnoustrojów.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.