PL EN

Miernik aktywności wody WATERLAB

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA EN
FILM 1 - PREZENTACJA PRODUKTU
FILM 2 - PREZENTACJA PRODUKTU

 • zgodność z ISO 21807:2004 i ISO 18787:2017
 • 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy
 • przyjazne dla użytkownika oprogramowanie
 • USB, Wi-Fi, Ethernet
 • elastyczne zarządzanie danymi
 • obsługa czytników kodów kreskowych oraz drukarek

Waterlab to najbardziej zaawansowany technicznie miernik aktywności wody, będący niezbędnym narzędziem do kontroli jakości produktów i składników w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Znajduje zastosowanie wszędzie, gdzie konieczne jest zbadanie okresu przydatności produktów w celu określenia ryzyka rozwoju mikroorganizmów.

Dzięki czujnikowi punktu rosy, który mierzy rzeczywistą aktywność wody zamiast parametrów wtórnych, Waterlab to najwydajniejsze urządzenie tego typu dostępne na rynku.

Nowe tryby kalibracji i kontroli pozwalają użytkownikowi na optymalizację nawet w przypadku wielokrotnych analiz próbek o bardzo podobnych wartościach aktywności wody. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych systemów obliczeniowych i kontroli temperatury, Waterlab pozwala na wykonywanie różnego rodzaju badań: od prostych pomiarów kontrolnych do specyficznych testów trwałości dla każdego indywidualnego przypadku.

Najnowszej generacji ekran dotykowy, obsługa Wi-Fi oraz połączenie USB zapewniają łatwą, intuicyjną pracę. Funkcje te umożliwiają automatyczne zapisywanie danych i natychmiastowe rozpoznawanie próbki i użytkownika, a także komunikację z komputerami PC i obsługę zewnętrznych kart pamięci.

Miernik Waterlab to urządzenie certyfikowane, zgodne z najnowszymi normami ISO.

Główne cechy urządzenia:

 • zgodność z ISO 21807:2004 i ISO 18787:2017
 • 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy
 • przyjazne dla użytkownika oprogramowanie z wyskakującymi okienkami i powiadomieniami dla zachowania płynności pracy
 • porty USB umożliwiające połączenie z komputerem PC oraz pobieranie danych na przenośne karty pamięci
 • Wi-Fi i Ethernet umożliwiające włączenie urządzenia do lokalnej sieci oraz sterowanie na odległość
 • elastyczne zarządzanie danymi dzięki możliwości przechowywania informacji i generowania grafik oraz zapisywania nazw użytkowników
 • obsługa czytników kodów kreskowych oraz drukarek

Dane techniczne:

Model WATERLAB
Zakres pomiaru aktywności wody 0,030 – 1,000 aw
Dokładność pomiaru aktywności wody ±0,003 aw w +25°C
Powtarzalność pomiaru aktywności wody (odchylenie standardowe) ±0,001 aw
Kalibracja wielokrotna: 5 punktów (0,250 – 0,500 – 0,760 – 0,920 – 0,984); pojedyncza: dowolny punkt wybrany przez użytkownika
Czas wyrównania/pomiaru <5 minut (dane rzeczywiste, nie szacowane)
Czujnik punktu rosy (wymagane przez ISO 21807:2004 i ISO 18787: 2017)
Rozdzielczość pomiaru aktywności wody ±0,0001 aw
Bezpieczeństwo profile administratora oraz użytkowników zabezpieczone hasłem
Termostatowanie próbek w +25°C ±1°C (regulacja od +15°C do +50°C)
Zakres roboczy w temperaturze pokojowej +5°C - +50°C
Rozdzielczość dla temperatury 0,01°C
Dokładność dla temperatury ±0,2°C
Niepewność dla temperatury ±0,2°C
Model Dokładność
Waterlab ±0,003 aw w +25°C

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.