PL EN

Mętnościomierze

 • Mętnościomierz TB 211 IR

  Mętnościomierz TB 211 IR

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Parametr: 0,01-1100 NTU

  sprawdź
 • TB 350

  TB 350

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: źródło światła LED, źródło światła LED IR 860 nm

  sprawdź
 • Mętnościomierz TB 300 IR

  Mętnościomierz TB 300 IR

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Bateria: Tak

  sprawdź
 • Testery flok ET

  Testery flok ET

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Wymiary: 320 x 250 x 250 mm, 347 x 260 x 645 mm, 347 x 260 x 935 mm

  sprawdź

Mętnościomierze, inaczej znane jako nefelometry, stanowią nieodzowne narzędzia w chemii analitycznej, wykorzystując jedną z najskuteczniejszych technik spektrofotometrycznych. Ich głównym zadaniem jest pomiar mętności zawiesiny, co ma kluczowe znaczenie w dziedzinach takich jak przemysł farmaceutyczny, kontrola jakości w produkcji spożywczej oraz badania środowiskowe.

Mierzenie Mętności - Rozpraszanie Światła na Wielkość Cząstek

W centrum tej techniki pomiarowej leży analiza zjawiska rozpraszania światła przez cząstki zawiesiny. Im większe i liczniejsze są te cząstki, tym intensywniejsze jest rozpraszanie światła. Mętnościomierze precyzyjnie mierzą ten efekt, umożliwiając określenie mętności badanej próbki.

Proces Pomiaru - Detekcja Relacji Światła

Proces pomiaru w mętnościomierzach polega na dokładnym pomiarze ilości światła emitowanego przez źródło oraz ilości światła docierającego do detektora spektrofotometru, po przejściu przez kuwetę zawierającą próbkę. Kluczowym aspektem jest relacja między tymi dwiema ilościami światła, a jej zmiany są zależne od wielkości i właściwości cząstek zawiesiny, na których zachodzi proces rozpraszania światła.

Nefelometry w Praktyce - Wielorakie Zastosowania

Mętnościomierze znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. W medycynie pozwalają monitorować mętność zawiesin biologicznych, takich jak krew, co jest istotne w diagnostyce i badaniach laboratoryjnych. W przemyśle spożywczym są niezastąpione w monitorowaniu jakości produktów ciekłych, a także w ocenie klarowności napojów. Dodatkowo, w badaniach środowiskowych, pomagają kontrolować zanieczyszczenia w wodach oraz monitorować jakość powietrza. Dzięki swojej niezwykłej precyzji i wszechstronnym zastosowaniom, mętnościomierze stanowią fundament w analizach chemicznych i spektrofotometrycznych na całym świecie.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.