PL EN

Mierniki do pomiaru temperatury i wilgotności

 • Termohigrometr testo 608 H z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Termohigrometr testo 608 H z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Producent: Danlab

  Nr kat.:

  Parametr: temperatura, wilgotność względna, punkt rosy, temperatura, wilgotność względna, punkt rosy (alarm LED)

  Temperatura [oC]: 0 do +50 °C -20 do +50 °Ctd

  sprawdź
 • Termohigrometr testo 625 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Termohigrometr testo 625 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: temperatura, wilgotność względna, pomiar punktu rosy, temperatura mokrego termometru, temperatura otoczenia

  sprawdź
 • Zestaw SmartSond

  Zestaw SmartSond

  Producent: Danlab

  Nr kat.:

  Parametr: prędkość przepływu, temperatura, wilgotność względna, strumień objętości powietrza, temperatura punktu rosy, temperatura mokrego termometru

  sprawdź
 • Termohigrometr testo 606 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Termohigrometr testo 606 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: wilgotność drewna i materiałów budowlanych, temperatura, wilgotność drewna i materiałów budowlanych

  sprawdź
 • Termohigrometr testo 605 i z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Termohigrometr testo 605 i z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: temperatura, wilgotność względna, punkt rosy, temperatura mokrego termometru

  sprawdź
 • Termohigrometr testo 622 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Termohigrometr testo 622 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: temperatura, wilgotność, ciśnienie barometryczne

  sprawdź
 • Termohigrometr testo 610 z czujnikami zamontowanymi na stale

  Termohigrometr testo 610 z czujnikami zamontowanymi na stale

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: temperatura, wilgotność, kalkulowany punkt rosy, temperatura mokrego termometru

  sprawdź
 • Termohigrometr testo 605-H1 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Termohigrometr testo 605-H1 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: temperatura, wilgotność, kalkulacja punktu rosy

  sprawdź
 • Termohigrometr testo 623 Rejestrator testo 623 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Termohigrometr testo 623 Rejestrator testo 623 z czujnikami zamontowanymi na stałe

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: wilgotność, temperatura

  sprawdź
 • Pirometr bezdotykowy testo 835-H1

  Pirometr bezdotykowy testo 835-H1

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: temperatura, wilgotność

  sprawdź
 • Termohigrometr testo 635 z podłączanymi czujnikami

  Termohigrometr testo 635 z podłączanymi czujnikami

  Producent:

  Nr kat.:

  Opis: przyrząd pomiarowy do pomiaru wilgotności/ temperatury, wraz z baterią i certyfikatem kalibracyjnym, uniwersalny przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności z pamięcią wewnętrzną i oprogramowaniem PC, kablem USB do transmisji danych wraz z baterią i protokołem kalibracyjnym

  sprawdź
 • Zestaw testo 635-2 do pomiaru współczynnika przenikalności cieplnej „U”

  Zestaw testo 635-2 do pomiaru współczynnika przenikalności cieplnej „U”

  Producent:

  Nr kat.:

  Opis: miernik testo 635-2, radiową sondę temperatury wraz z modułem radiowym, sonda do pomiaru wartości „U”

  sprawdź
 • Termohigrometr testo 645 z podłączanymi czujnikami

  Termohigrometr testo 645 z podłączanymi czujnikami

  Producent: testo

  Nr kat.:

  Parametr: temperatura, wilgotność

  sprawdź
 • Zestaw testo 440 z podłączanymi czujnikami

  Zestaw testo 440 z podłączanymi czujnikami

  Producent:

  Nr kat.:

  Opis: Miernik testo 440, sonda temperatury i wilgotności

  sprawdź
 • Higrometr testo 616 do drewna i materiałów budowlanych

  Higrometr testo 616 do drewna i materiałów budowlanych

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Parametr: wilgotność drewna i materiałów budowlanych

  sprawdź
 • Sonda do pomiaru wilgotności/temperatury

  Sonda do pomiaru wilgotności/temperatury

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +70 °C

  sprawdź
 • Sonda do pomiaru wilgotności/temperatury o średnicy 12mm

  Sonda do pomiaru wilgotności/temperatury o średnicy 12mm

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  sprawdź
 • Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury o dużej wytrzymałości

  Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury o dużej wytrzymałości

  Producent: testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 to +125 °C

  sprawdź
 • Sonda wilgotności

  Sonda wilgotności

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +70 °C

  sprawdź
 • Sonda do analizy jakości powietrza

  Sonda do analizy jakości powietrza

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +70 °C

  sprawdź
 • Cienka sonda wilgotności z wbudowaną elektroniką

  Cienka sonda wilgotności z wbudowaną elektroniką

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: 0 do +40 °C

  sprawdź
 • Sonda do równoczesnego pomiaru temperatury i wilgotności

  Sonda do równoczesnego pomiaru temperatury i wilgotności

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: -20 do +180 °C

  sprawdź
 • Termohigrometr cyfrowy testo 625

  Termohigrometr cyfrowy testo 625

  Producent: Testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: od -20 do +60 °C - temperatura / od 0 do 100 % RH - wilgotność

  Zakres pracy [oC]: od -20 do +50 - urządzenie / od -20 do +70 - sonda

  sprawdź
 • Sonda do pomiaru temperatury testo 915i - SmartSonda

  Sonda do pomiaru temperatury testo 915i - SmartSonda

  Producent: testo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: od -50 do +400 °C

  Zakres pracy [oC]: od -20 do +50

  sprawdź

Mierniki do pomiaru wilgotności i temperatury umożliwiają bardzo precyzyjne pomiary zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i pracy w terenie. Wyposażone są szereg różnych funkcji znacznie usprawniających odczyty temperatury i wilgotności. Urządzenia są małych rozmiarów, wyposażone są w specjalną pokrywę ochronną oraz niewielki wyświetlacz, który informuje o stanie baterii, alarmach a także odczytach temperatury i wilgotności. Posiadamy profesjonalne modele zarówno z czujnikami zamontowanymi na stałe jak i czujnikami podłączanymi a także sondy do pomiaru temperatury i wilgotności o różnych średnicach.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.