PL EN
Wróć

Termohigrometr testo 606 z czujnikami zamontowanymi na stałe

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Precyzyjne pomiary wilgotności drewna i materiałów budowlanych
  • Pomiar wilgotności względnej i temperatury otoczenia
  • Kalkulacja punktu rosy i temperatury termometru mokrego
  • Podświetlany wyświetlacz
  • Funkcja HOLD
Higrometr testo 606 wykorzystywany jest do wykonywania pomiarów wilgotności drewna i materiałów budowlanych a także otoczenia. Umożliwia to łatwą kontrolę warunków przechowywania i suszenia towarów.

Wilgotnościomierz testo 606-2 wykonuje odczyt wilgotności różnego typu drewna i materiałów budowlanych. Rejestrator kalkuluje także punkt rosy i temperaturę termometru mokrego. Oznacza to, że możliwe jest dokonanie nie tylko pomiaru wilgotności drewna, ale również wilgotności względnej otoczenia. 

Aby zmierzyć wilgotność surowców należy wybrać z menu odpowiednią charakterystykę, następnie wbić elektrody pomiarowe w drewno lub w inny mierzony materiał budowany i odczytać wynik z wyświetlacza (wynik wyrażony jest w procentach odniesionych do wagi danego materiału).

Miernik testo 606-1 umożliwia pomiar wilgotności drewna oraz materiałów budowlanych. 

Miernik testo 606-2 umożliwia pomiar wilgotności oraz temperatury

Charakterystyki dla drewna:
• Buk
• Świerk
• Modrzew
• Dąb
• Sosna
• Klon

Charakterystyki dla materiałów budowlanych:
• Jastrych cementowy
• Beton
• Tynk
• Jastrych anhydrytowy
• Zaprawa cementowa
• Zaprawa wapienna
• Cegła

 W zestawie znajduje się Higrometr testo 606-2, nasadka ochronna, etui do paska, protokół kalibracji fabrycznej, baterie.

Dane techniczne Rejestratory testo 606
Zakres pomiarowy

-10 do +50 °C

Dokładność

±0,5 °C

Rozdzielczość temperatury

0,1 °C

Wilgotność

0 do 100 %RH

Dokładność

±2,5 %RH (5 do 95 %RH)

Rozdzielczość

0,1 %RH

Drewno/ Wilogotność budynku

Pomiary

8,8 do 54,8% wagi; buk, świerk, modrzew, brzoza, wiśnia, orzech
 
7,0 do 47,9% wagi; dąb, sosna, klon, jesion, douglas jodła, meranti
 
0,9 do 22,1% wagi; jastrych cementowy, beton
 
0,0 do 11,0% wagi; jastrych anhydrytowy
 
0,7 do 8,6% wagi; zaprawa cementowa
 
0,6 do 9,9% wagi; zaprawa wapienna, tynk
 
0,1 do 16,5% wagi; cegły
Wymiary 119 x 46 x 25 mm

Żywotność baterii

130 h 

Waga

90 g

Model Parametr
testo 606-1 wilgotność drewna i materiałów budowlanych
testo 606-2 temperatura, wilgotność drewna i materiałów budowlanych

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.