PL EN

Konduktometry

 • Konduktometr przenośny Cond 315i/330i/340i

  Konduktometr przenośny Cond 315i/330i/340i

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Parametr: X, Ω, Sal,  oC, X, TDS, Ω, SAL, oC

  Opis: Wtyczka 8-pin, zasilanie bateryjne, Ochrona IP 67, Pamięć 800, GLP, wtyczka 8-pin, zasilanie bateryjne, ochrona IP67, Pamięć 800, GLP, wtyczka 8-pin, zasilanie bateryjne sieciowe, ochrona IP67

  sprawdź
 • Konduktometr przenośny ProfiLine Cond 197i

  Konduktometr przenośny ProfiLine Cond 197i

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Parametr: X, TDS, Sal, oC

  Opcje: Pamięć 800, GLP, wtyczka 8-pin, RS 232, zasilanie akumulatorowe bateryjne, ochrona IP67

  sprawdź
 • Wodoszczelne konduktometry kieszonkowe cc-101, cc-102/solomierz cc-103

  Wodoszczelne konduktometry kieszonkowe cc-101, cc-102/solomierz cc-103

  Producent: Elmetron

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy [o]: 0.00 ÷ 19.99 mS/cm, 0.00 ÷ 15.0 g/l -20 ÷ 70 oC

  Dokładność: do 10 mS/cm = 1% 10 ÷ 19.99 mS/cm = 2% ±1 oC, w 25 oC: 0.4 oC

  sprawdź
 • Wodoszczelny Konduktometr CC-411

  Wodoszczelny Konduktometr CC-411

  Producent: Elmetron

  Nr kat.:

  Parametr: przewodność, zasolenie, temperatura, pH, potencjał redox

  Temp. Max [°C]: 199

  sprawdź
 • Stacjonarny miernik przewodności EC/TDS

  Stacjonarny miernik przewodności EC/TDS

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Żywotność baterii: 8 godzin

  sprawdź
 • Kieszonkowy miernik EC i TDS

  Kieszonkowy miernik EC i TDS

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Dokładność: ±2% pełnej skali

  Żywotność baterii: 250 godzin użytkowania

  sprawdź
 • Kieszonkowy miernik EC i TDS seria PRO

  Kieszonkowy miernik EC i TDS seria PRO

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Zakres EC: od 0 do 3999 uS/cm, od 0,00 do 20,00 mS/cm

  Zakres TDS: od 0 do 2000 ppm, od 0,00 do 10,00 ppt

  sprawdź
 • Kieszonkowy tester EC i TDS seria CD

  Kieszonkowy tester EC i TDS seria CD

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Dokładność: ±2% pełnej skali, ±10 ppm

  Żywotność baterii: 350 godzin użytkowania

  sprawdź
 • Przenośne mierniki EC/TDS MW seria PRO

  Przenośne mierniki EC/TDS MW seria PRO

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Dokładność: ±2% pełnej skali

  Żywotność baterii: około 300 godzin użytkowania

  sprawdź
 • Przenośny konduktometr MW306 MAX

  Przenośny konduktometr MW306 MAX

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Żywotność baterii: około 200 godzin użytkowania

  sprawdź
 • Konduktometr przenośny seria SD 70/80/90

  Konduktometr przenośny seria SD 70/80/90

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Pomiar przewodności

  sprawdź
 • Przenośny miernik SD 325 Con

  Przenośny miernik SD 325 Con

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Przewodność / Zasolenie / TDS / Temperatura

  Parametr: Przewodność 0 - 200 mS/cm / Zasolenie 0 - 70 g/kg / TDS 0 - 5000 mg/l / Temperatura -5 - 100 ° C

  sprawdź
 • Miernik SensoDirect Con 110

  Miernik SensoDirect Con 110

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Pomiar przewodności

  sprawdź
 • Miernik SensoDirect Salt 110

  Miernik SensoDirect Salt 110

  Producent: Lovibond

  Nr kat.:

  Opis: Pomiar zasolenia wody

  sprawdź

Konduktometr jest to przyrząd pomiarowy służący do pomiarów przewodności i temperatury. Niektóre modele pozwalają także na pomiar DTS, zasolenia, rezystywności czy popiołu konduktometrycznego. Konduktometry stosowane są do pomiaru wód chemicznych, wód gruntowych, wód powierzchniowych, wód głębinowych, a także do pomiarów laboratoryjnych, przy produkcji soków, na basenach, w farmacji, przy produkcji kosmetyków, detergentów, półprzewodników, farb i lakierów rozpuszczalnikowych. Dzięki konduktometrowi możliwe są rutynowe pomiary, a także archiwizacja danych. Większość z nich posiada kolorowy wyświetlacz, który pozwala na intuicyjną obsługę. Jest to urządzenie proste w obsłudze, a jego cena jest bardzo przystępna.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.