PL EN

Wodoszczelny Konduktometr CC-411

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar przewodności, zasolenia, temperatury, pH, potencjału redox
  • Wodoszczelna obudowa
  • 5 podzakresów
  • rzeczywiste przeliczanie przewodności na zasolenie
  • Czujniki przewodnoścfi z platynowymi elektrodami
  • Współczynnik temperatury α – stały 2%/°C

Model CC-411 służy do pomiaru przewodności, zasolenia, temperatury, pH oraz potenciału redox.

Konduktometr wyposażony jest w wodoszczelną obudowę IP-66 ułatwiającą pracę w trudnych warunkach.

Urządzenie posiada 5 podzakresów ,które przełączane są automatycznie.

Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.

Urządzenie współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.

Za pomocą specjalnego czujnika można dokonywać pomiaru żywotności sadzonek drzew poprzez admitancję elektryczną.

 

Dane techniczne:

Model Parametr Temp. Max [oC]
CC-411 przewodność, zasolenie, temperatura, pH, potencjał redox 199